Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı Etkinliği

“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” Etkinlikleri
Türkiye Bilişim Derneği olarak 2014 yılının Mayıs ayında bir hafta sürecek “Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” adlı bir etkinlik düzenleyeceğiz.
“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı”, ilk, orta ve lise öğrencilerinin, her gün büyük keyifle oyun oynadıkları ve sosyalleştikleri bilgisayar ve internet teknolojileriyle aslında kendi programlarını da yazabileceklerini ve bunun çok basit bir şey olduğunu fark etmelerine yönelik bir etkinliktir.
“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” etkinlikleriyle genç nesillerin yoğun bir biçimde kullandıkları bilgisayar ve türevi cihazlarla internet teknolojilerinin sadece bir tüketim değil, aslında bir değer yaratma aracı olduğu algısını erken yıllarda kazanmalarını sağlamak üzere ilkokul, ortaokul ve liselerde çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.
2014 yılının Mayıs ayında ilkokul 1. sınıf dışında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi en az 100.000 çocuğumuzun ilk bilgisayar programlarını yazmasını ve web sitelerini tasarlamalarını hedefliyoruz!
Çocuklarımız O Hafta Neler Yapacaklar?
Programlama Çocuk Oyuncağı Haftası’nda ilkokul, ortaokul ve liseli gençlerimiz kendi okullarında:

Scratch,
Microsoft Small Basic,
HTML/DHTML
teknolojilerini kullanarak bilgisayara ne yapması gerektiğini söyleyecekler ve ilk sayısal ürünlerini geliştirecekler.

Öğrenciler öğretmenlerinin rehberliğinde küçük programlar yazacaklar ve web sayfaları tasarlayacaklar.
Yine o hafta içerisinde çocuklarımız, bilgisayar ve internet dünyasının en önemli şirketlerinde genç yaşlarında önemli işlere imza atan ağabey ve ablaları ile video konferans aracılığıyla sohbet edecekler.

Neden?
Boyutları küçülen, fiyatları düşen, işlem hızı artan bilgisayar ve türevi cihazlarla hızlı internete erişim tüm dünyada hızlandı ve kolaylaştı. Ülkemizde de 2013 TÜİK rakamlarına göre 16-74 yaş aralığında bilgisayar ve internet kullanım rakamları sırasıyla %49,9 ve %48,9’dur. İnsanların evlerine hızlı internet ile bilgisayar ve türevi cihazları satın alma oranı hızla artmaktadır.
Evlere giren hızlı internet ve bilişim cihazları sayesinde çocuklarımızın da bilişim cihazlarını kullanma oranı gün geçtikçe artmaktadır. Yine TÜİK verilerine göre 6-15 yaş arası çocuklarda bilgisayar kullanma yaşı ortalama 8 iken 6-10 yaş grubunda ortalama bilgisayara kullanmaya başlama yaşı 6’dır. 11-15 yaş grubunda ise 10’dur. Aynı araştırmaya göre 6-15 yaş arasındaki çocuklarımızın yaklaşık %45,6’sı hemen hemen her gün internet kullanmaktadırlar. Çocukların ağırlıklı olarak ödev yapmak, oyun oynamak ve sosyal medya ortamlarına katılmak için interneti kullandığı görülmektedir.
Diğer yandan, son yıllarda eğitimcilerin ve anne-babaların bilgisayar ve internete karşı olumsuz bir algı geliştirmeye başladıkları gözlemlenmektedir. Çeşitli devlet kurumlarının da desteğiyle artan sayıda konferans ve etkinlikler kapsamında çocukların bilişim ve internetten korunmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu tür konferans ve etkinliklerin oluşturduğu “iklim” anne-babaların kaygılarını artırmakta ve ebeveynler ya bilgisayar/internet satın almayı geciktirmekteler veya var olan cihazların çocukları tarafından kullanımına kısıtlamalar getirmektedirler.
Bilişim teknolojilerinin gayrı safi milli hasılaları üzerinde doğrudan veya dolaylı önemli etkisi olan ülkeler değil yasak getirmek bireylerin bilişimle iş yapabilme farkındalığı ve becerisi kazanma sürecini mümkün olduğunca erken yıllara çekmektedir. Diğer sektörlere getirdiği dinamizm görmezden gelinse bile, bilişim sektörü ABD gayrı safi milli hasılasına yıllık %7 gibi (1 trilyon dolar) gibi bir katkı sağlamaktadır. Üniversiteler ve şirketler tarafından çocuklara yönelik çok basit ve kullanımı kolay programlama platformları geliştiren ABD’de, son yıllarda çeşitli sivil toplum kuruluşlarının, şirketlerin ve kamu kuruluşlarının desteğiyle özellikle yazılım geliştirme becerisinin ve alt yapısının erken yıllara çekilmesi yönünde büyük çaba harcanmaktadır.
Aralık 2013’de ABD’de politikacısından, sanatçısına, bilişim firmalarından üniversitelerine müthiş bir destekle gerçekleştirilen “Hour of Code” etkinliklerine 16 milyon ve yine 1 ay önce çeşitli Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilen “Code Week EU” etkinlikleri kapsamında düzenlenen 300 çalıştaya onbinlerce öğrenci katıldı. İki etkinliğin de amacı ilkokuldan başlayarak yeni nesillerin bilgisayar ve internet teknolojileri ile erken yaşlardan itibaren üretim yapabileceklerin farkına varmalarını sağlamaktır. Bu farkındalık, ülkeler için çok kritik bir konu, çünkü toplumlar önümüzdeki yıllarda bilişimle üretim yapma seviyelerine göre ayrışmaya başlayacaklar.
“Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı” projesinin amacı, genellikle bilişim teknolojilerinin tüketim boyutuna odaklanan toplumumuzda yetişmekte olan çocuklarımızın BT araçlarının aynı zamanda bir üretim ve değer yaratma aracı olduğu algısına ve farkındalığına erken yaşlarda sahip olmalarını sağlamaktır. Günlük olarak kullandığı web sitelerini ve bilgisayar oyunlarını kendisinin de geliştirebileceğinin farkına varması için projeye katılan her çocuğumuzun küçük bir program yazarak bilgisayara emir verebildiğini görmesini ve internette çalışan en az bir web sayfasını oluşturmasını hedefliyoruz.

Nasıl?
2014 Mayıs ayının ilk haftası içinde gerçekleştirilecek olan ‘Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı’ etkinlikleri 5 gün sürecek.
Etkinliklere tüm ilkokul, ortaokul ve liselerimiz katılabilecektir.
‘Bilgisayar Programlama Çocuk Oyuncağı’ etkinliklerinde bir okulun yer alması için, bir öğretmenin okulu sisteme kaydetmesi yeterli olacaktır.
Etkinlik öncesi en az iki ay önceden başlayarak, öğretmenlerimiz etkinlik eğitim içeriklerine erişebilecekler. Böylece, öğretmenlerimiz sınıflarında uygulayacakları etkinlikleri belirleme şansına sahip olacaklar.
Okullara asmak ve öğrencilere dağıtmak üzere poster ve broşür gibi görsel materyaller de etkinliğin iki ay öncesinden web sitesi üzerinden erişilebilecek. Okulların kendi çıktılarını çoğaltması gerekmektedir.
Etkinlik haftası boyunca ünlü ve başarılı bilişimcilerimizle her gün yapılacak olan canlı video konferanslara okullar kendi planlamalarına göre katılabilecekler. Okullar, video konferansa, kendi alt yapılarını kullanarak katılacaklar.
Etkinlik haftası boyunca, katılımcı okulların öğrencileri, kendi sınıflarında ve laboratuvarlarında öğretmenleri rehberliğinde 1-2 saat süresince programlama ve web tasarımı çalışmaları yapacaklar. Gerçekleştirecekleri etkinlik sayısına öğretmenlerimiz kendileri karar verecekler.
Etkinlik içerikleri Scratch, Small Basic ve HTML/DHTML kapsamında hazırlanmaktadır.
Etkinlik içerikleri, hem sadece bir bilgisayar ve projeksiyon olan sınıflarda hem öğrencilerin kullanımında olan bilgisayarların da bulunduğu laboratuvarlarda gerçekleştirilebilecek şekilde hazırlanmaktadır.
Böylece, öğretmenlerimiz yapacakları basit ön hazırlıklarla internet bağlantısı olmayan sınıflarda da etkinlikleri gerçekleştirebilecekler.
Öğrenciler, geliştirdikleri uygulamaları etkinlik web sitesine yükleyerek tüm ülkeyle paylaşabilecekler.