Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu Başlıyor

Değerli Akademisyenler,

Sizleri , 16 – 18 Mayıs 2016 tarihlerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesinde düzenlenecek olan 10. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu na katılmak için Rize’ye davet etmekten onur duyarım.

Sempozyumumuz eğitim araştırmacılarını, yöneticileri, eğitim uzmanlarını, öğretmenleri, lisansüstü öğrencilerini ve özel organizasyonların temsilcilerini bir araya getirmeyi ve hem kuramsal hem de uygulamaya yönelik bilgilerin paylaşılıp tartışılabildiği bilimsel bir ortam sağlamayı amaçlamaktadır. Sempozyum süresince sözlü sunumlar ve poster sunumlarına ek olarak alanlarında uzman kişilerin yönetiminde öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi alanlarındaki güncel sorunlara değinen çalıştaylara da yer verilecektir. Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleşecek sempozyumumuzda geniş bir ilgi alanı portföyüne sahip katılımlarla çalışmalarınızı paylaşma ve tartışma fırsatını elde edebileceksiniz.

Sizleri öğretim teknolojileri ve öğretmen eğitimi anlarındaki bilgi, birikim ve deneyimlerinizi meslektaşlarımızla paylaşmaya davet ediyoruz. Gönderdiğiniz çalışmalar bilim kurulumuz tarafından değerlendirilip onaylandıktan sonra sempozyum bildiri kitabında basılacaktır. Bununla birlikte, danışma kurulu, bilim kurulu ve sempozyuma destek veren dergilerin editörlerinden oluşan bir değerlendirme kurulu tarafından seçilen üç bildiriye “Prof. Dr. Cevat Alkan Genç Araştırmacı Ödülü” verilecektir. Bu kurul aynı zamanda hakem süreci işletilmek şartıyla destekleyen dergilerde yayınlanacak bildirilerin seçimini de yapacaktır.

Mayıs 2016’da Rize’de buluşmak dileğiyle,

Saygılarımla,


Yard.Doç.Dr. Ömer Faruk Ursavaş,
Sempozyum Başkanı
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi


Amaç ve Kapsam

Sempozyumumuz hem sunumlara hem de çalıştaylara ev sahipliği yapacaktır. Ayrıca, öğretim teknolojileri alanında çalışan organizasyonlar ve firmalar da sunumlarıyla sempozyumumuzda yer alacaklardır.

Aşağıda listelenen ana konularda yazılan çalışmalar sempozyumun kapsamını oluşturmaktadır:

Yapay zeka uygulamaları ve Akıllı Öğretim Sistemleri
Engelsiz Teknolojiler
Yapılandırması Öğrenme Yaklaşımı ve Teknoloji
Öğretim Teknoloji Araştırmalarında Güncel Eğilimler
Sanal Dünyalar, Arttırılmış Gerçeklik ve Öğrenme
Uzaktan Eğitim
Eğitsel Oyunlar, Benzetim ve Oyunlaştırma
Tersyüz / Ezberbozan Öğrenme (Flipped Learning)
İnsan Bilgisayar Etkileşimi
Bireysel Farklılıklar ve Uyarlanabilir Öğrenme Ortamları
Bilgi Teknolojileri ve Sosyopsikolojik Değişkenler
Öğretim Tasarımı
Bilgi Teknolojileri Etiği
Mobil Öğrenme
Çokluortam Uygulamaları
Mesleki Gelişim ve Öğretmen Eğitimi
Sosyal Ağlar
Öğretmen Uzmanlık Alanı
Eğitimle Teknolojinin Bütünleştirilmesi
Teknoloği Önderliği
Teknoloji Okuryazarlığı ve Diğer Güncel Okuryazarlıklar
Sanal Okul Eğitimi
Ve Diğer Öğretim Teknolojileri konuları


Önemli Tarihler

Özet gönderimi 25 Eylül, 2015 – 1 Nisan, 2016
Kabul/Red durumunun duyurulması 15 Nisan 2016’ya kadar
Tam metin gönderimi 1 Nisan – 20 Mayıs 2016
Sempozyum programının duyurulması 1 Mayıs 2016
Sempozyum tarihi 16 – 18 Mayıs 2016

Kurullar

Onur Kurulu

Prof. Dr. Hüseyin KARAMAN, (Rektör, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK, (Eğitim Fakültesi Dekanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Prof. Dr. Orhan KARSLI, (Mühendislik Fakültesi Dekanı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İbrahim YALIN, (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Hafize KESER, (Ankara Üniversitesi)

Düzenleme Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ömer Faruk URSAVAŞ, Düzenleme Kurulu Başkanı
Genel Sekreter Adnan ER
Fakülte Sekreteri Hasan AVCI
Yrd. Doç. Dr. Ayşegül OĞUZ
Yrd. Doç. Dr. Bahadır NAMDAR
Yrd. Doç. Dr. Demet SANCI UZUN
Yrd. Doç. Dr. Fatih CAMADAN
Yrd. Doç. Dr. Fırat SARSAR
Yrd. Doç. Dr. İlknur REİSOĞLU
Yrd. Doç. Dr. İrfan Nihan DEMİREL
Yrd. Doç. Dr. Nazihan URSAVAŞ
Yrd. Doç. Dr. Nimet PIRASA
Yrd. Doç. Dr. Sevil KURT
Öğr. Gör. Mustafa SARIKAYA
Öğr. Gör. Dr. Yasemin BAKİ
Arş. Gör. Çiğdem Baki PALA
Arş. Gör. Hakan İSLAMOĞLU
Arş. Gör. Merve Hülya KİBAR FURTUN
Arş. Gör. Neslihan UZUN
Arş. Gör. Dr. Onur DÖNMEZ
Arş. Gör. Safa ÇELEBİ
Arş. Gör. Serkan FURTUN
Arş. Gör. Sümeyye ERENLER
Arş. Gör. Yasin YALÇIN
Arş. Gör. Nihal AKOĞUZ YAZICI

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Zahide YILDIRIM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yavuz AKPINAR (Boğaziçi Üniversitesi)
Prof. Dr. Yasemin KOÇAK USLUEL (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Süleyman Sadi SEFEROĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Soner YILDIRIM (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Sevgi GEREK (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Servet BAYRAM (Yeditepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Petek AŞKAR, (TED Üniversitesi)
Prof. Dr. Nurettin ŞİMŞEK (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa Murat İNCEOĞLU (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Mustafa BAŞER (On dokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mukaddes ERDEM (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Muammer ÇALIK (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet GÜROL (Yıldız Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Kürşat ÇAĞILTAY (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hülya ÇALIŞKAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hatice Ferhan ODABAŞI (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasan Nüvit GEREK (Anadolu Üniversitesi)
Prof. Dr. Halil İbrahim BÜLBÜL (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Ercan AKPINAR (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Eralp ALTUN, (Ege Üniversitesi)
Prof. Dr. Deniz DERYAKULU (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Buket AKKOYUNLU, (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Aslan GÜLCÜ, (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Alper CİHAN (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Ali BAYKAL (Bahçeşehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet Mahiroğlu MAHIROĞLU (Gazi Üniversitesi)

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ronald J. Chenail (Nova Southeastern University)
Prof. Dr. Timothy TEO (University of Macau)
Prof. Dr. Vanessa P. Dennen (Florida State University)
Doç. Dr. Abdullah KUZU (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Adem UZUN (Uludağ Üniversitesi)
Doç. Dr. Ahmet Naci ÇOKLAR (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Aslıhan SABAN (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Aşkım KURT (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. Bahar BARAN (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Doç. Dr. Cem ÇUHADAR (Trakya Üniversitesi)
Doç. Dr. Devrim TARHAN (Dumlupınar Üniversitesi)
Doç. Dr. David Mcilroy (Liverpool John Moores University)
Doç. Dr. Ebru KILIÇ ÇAKMAK (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Ercan TOP (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Erkan TEKİNARSLAN (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Erman YÜKSELTÜRK (Kırıkkale Üniversitesi)
Doç. Dr. Ersun İŞÇİOĞLU (Doğu Akdeniz Üniversitesi)
Doç. Dr. Ertuğrul USTA, (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Doç. Dr. Eylem KILIÇ (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Doç. Dr. Feza ORHAN, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hakan TÜZÜN, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Halil YURDUGÜL, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Hasan ÇAKIR (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Hasan KARAL, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Işıl KABAKÇI YURDAKUL (Anadolu Üniversitesi)
Doç. Dr. İsmail İPEK, Fatih Üniversitesi
Doç. Dr. İsmail Özgür ZEMBAT (Mevlana Üniversitesi)
Doç. Dr. Jo Tondeur (Ghent University)
Doç. Dr. Keri D. Valentine (West Virginia University)
Doç. Dr. Mehmet Barış HORZUM (Sakarya Üniversitesi)
Doç. Dr. Mehmet Kayhan KURTULDU( Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Muhammet DEMİRBİLEK (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Doç. Dr. Mustafa KOÇ, Süleyman Demirel Üniversitesi
Doç. Dr. Mübin KIYICI, Sakarya Üniversitesi
Doç. Dr. Nadire ÇAVUŞ, Yakın Doğu Üniversitesi
Doç. Dr. Nesrin ÖZDENER (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Nic. Nistor (Universität der Bundeswehr München)
Doç. Dr. Ömer DELİALİOĞLU ( Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ömür AKDEMİR (Bülent Ecevit Üniversitesi)
Doç. Dr. Özgen KORKMAZ,(Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Recep ÇAKIR (Amasya Üniversitesi)
Doç. Dr. Sami ŞAHİN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Selçuk KARAMAN (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Selçuk ÖZDEMİR (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Serçin KARATAŞ, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Serhat Bahadır KERT, Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Serkan ŞENDAĞ, Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Sibel SOMYÜREK (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. Sönmez PAMUK (Ondokuz Mayıs Üniversitesi)
Doç. Dr. Susan Palmer-Conn (Liverpool John Moores University)
Doç. Dr. Şirin KARADENİZ, Bahçeşehir Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga GÜYER, Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ünal ÇAKIROĞLU, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Yalın Kılıç TÜREL, Fırat Üniversitesi
Doç. Dr. Yavuz AKBULUT, Anadolu Üniversitesi
Doç. Dr. Yüksel GÖKTAŞ, Atatürk Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Agah Tuğrul KORUCU (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Camille Dickson-Deane (University of West Indies Open Campus)
Yrd. Doç. Dr. Emin İBİLİ (Aksaray Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Daisyane Barreto (University of North Carolina)
Yrd. Doç. Dr. Erkan TETİK (Uşak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Eunbae Lee (Georgia Southern University)
Yrd. Doç. Dr. Fırat SARSAR (Ege Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökçe BECİT İŞÇİTÜRK (Nevşehir Hacı Bektaşı Veli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Güzin MAZMAN (Uşak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İbrahim ARPACI (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin AKSOY (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Meltem KURTOĞLU ERDEN (Uşak Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Necmi EŞGİ (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nezih ÖNAL (Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Özcan ÖZYURT (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Salih BARDAKCI (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Szu-Yueh justine Chien (University of Wisconsin Platteville)
Yrd. Doç. Dr. Sema ÜNLÜER (Anadolu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Şemseddin GÜNDÜZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Vildan ÇEVİK (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Emine CABI (Başkent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Engin KURŞUN (Atatürk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Erkan ÇALIŞKAN (Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Fatma Gizem KARAOĞLAN YILMAZ (Bartın Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Ferhat Kadir PALA (Aksaray Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Fezile ÖZDAMLI (Yakın Doğu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Gamze ABUR (Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Halil ERSOY (Başkent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Halil İbrahim AKYÜZ (Kastamonu Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Hamide ŞAHİNKAYASI (Mustafa Kemal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.İbrahim ARPACI (Gaziosmanpaşa Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Levent ÇELİK (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Levent DURDU (Kocaeli Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Mehmet KAHRAMAN (Afyon Kocatepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Mustafa YAĞCI (Ahi Evran Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Neşe SEVİM (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Nuray GEDİK (Akdeniz Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Oğuz ÇETİN (Niğde Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Özden ŞAHİN İZMİRLİ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Ramazan YILMAZ (Bartın Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Serkan İZMİRLİ (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Şerife AK (Adnan Menderes Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Taner ARABACIOĞLU (Adnan Menderes Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Türkan KARAKUŞ (Atatürk Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr.Vesile Gül BAŞER GÜLSOY (Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi)
Yrd. Doç.Dr. Aslıhan SABAN, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Eylem KILIÇ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Kerem KILIÇER, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Mehmet KAHRAMAN, Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Necmettin TEKER, Ankara Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Ömer Faruk SÖZCÜ, Fatih Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Özden Şahin İZMİRLİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Serkan İZMİRLİ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Sinan KAYA, Mevlana Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Tayfun TANYERİ, Pamukkale Üniversitesi
Yrd. Doç.Dr. Veysel DEMİRER (Süleyman Demirel Üniversitesi)
Yrd. Doç.Dr. Yusuf Levent ŞAHİN, Anadolu Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Mutlu Tahsin ÜSTÜNDAĞ (Gazi Üniversitesi)
Öğr.Gör.Dr. Aslıhan KOCAMAN KAROĞLU (Gazi Üniversitesi)
Öğr.Gör.Dr. Bilal ATASOY (Gazi Üniversitesi)
Öğr.Gör.Dr. Çelebi ULUYOL (Gazi Üniversitesi)
Araş. Gör. Dr. Burcu KARABULUT COŞKUN (Gazi Üniversitesi)
Arş.Gör. Dr. Mustafa Serkan GÜNBATAR (Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Arş.Gör.Dr. Sevda KÜÇÜK (İstanbul Üniversitesi)