Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı

Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı

TMMOB Bilgisayar Mühendisleri Odasının ilk kez düzenlediği ve gelenekselleştirmeyi tasarladığı Bilgisayar Mühendisleri Kurultayı, İstanbul’da Boğaziçi Üniversitesinde 10-11 Şubat 2018’de gerçekleştirilecek.

Mesleğin üye, toplum ve ülke yararlarına göre uygulanması ve geliştirilmesi için kurulan odamız, mesleğimiz ve meslektaşlarımızla ilgili sorunların ve olası çözüm önerilerinin tartışılacağı, sonuçlarıyla odanın öncelikli hedef ve stratejilerinin belirleneceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayının düzenlenmesini dönem başında çalışma programına bir görev olarak eklemiştir.

Düzenleyicileri Bilgisayar Mühendisleri Odası ile Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü olan etkinliğimiz bilgisayar, yazılım, bilgisayar bilimleri, bilişim sistemleri ve bir bütün olarak bilişim mühendislerinin yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları temsilcilerini, bilim insanlarını, sektör temsilcilerini bir araya getirerek sorunların ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı bir zemin oluşturacaktır. Kurultayın bu kapsamıyla özelde mesleğimiz ve meslektaşlarımız, genelde ise bilişim sektörü için önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Bilgisayar Mühendisleri Odasının gelenekselleşmesi hedefiyle gerçekleştireceği kurultayın, bilgisayar mühendislerinin birlikte düşünmek, birlikte üretmek için heyecanla bekleyeceği bir buluşma ortamı yaratacağı kanısındayız. Güncel teknolojik gelişmeler ve toplumsal olguları yorumlayarak kendimizi sorgulamak, toplumsal duyarlılığımızı meslek bilincimizle harmanlayarak kendimizi yenilemek üzere yola çıktık. Bu yolda sizlerin destek ve katkılarıyla varsıllaşarak yürümeyi, çıktıları mesleğimizi ileriye taşıyacak kurultayımızda bir arada olmayı, dayanışma ve güçbirliğimizle bütünleşmeyi diliyoruz.

Amaç
Bilgisayar mühendisleri için bir buluşma ve dayanışma ortamı oluşturacak kurultayda, gelişen teknoloji ve güncel koşulların bilgisayar mühendisliğinde yarattığı dönüşüm ve bilgisayar mühendislerine etkileri, konuların uzmanları ve katılımcılarca her yönüyle değerlendirilip tartışılacak.

Değişik kesimlerde çalışan bilgisayar mühendisleri ile bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin buluşacağı kurultayda meslektaşlarımız, güncel teknolojik ve toplumsal gelişmelere koşut olarak sorunlarını, beklentilerini dile getirecek; somut, uygulanabilir çözüm önerilerini hep birlikte üretecek.

Bilgisayar mühendislerinin, bilim insanlarının, kamu kurum ve kuruluşları ile sektör temsilcilerinin bir araya geleceği Bilgisayar Mühendisleri Kurultayında

Bilgisayar/yazılım/bilişim sistemleri mühendisliği eğitimi,
Mühendislik hizmetlerinin niteliği,
Çalışma koşulları, işsizlik ve istihdam,
Mesleki örgütlenme ve toplumsal sorumluluklarımız,
Güncel bilişim teknolojileri ve geleceğin mühendisliği
başta olmak üzere, bilgisayar mühendislerinin eğitim ve iş yaşamına ilişkin konuların her açıdan irdelenmesi; geleceğe yönelik tasarıların ve bu bağlamda Bilgisayar Mühendisleri Odasının hem meslek alanına hem de topluma yönelik görevlerinin tanımlanması amaçlanmaktadır.

Kapsam
Kurultaya bilgisayar mühendisleri ve bilgisayar mühendisliği öğrencilerinin yanı sıra üniversitelerimizin Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinden öğretim üyeleri, kamu ve özel kesimdeki kurum-kuruluşların temsilcileri, bilişim kesimindeki kitle örgütlerinin temsilcileri katılacaktır.

Çağrılı konuşmacıların ufuk açıcı seslenişlerine yer verilecek kurultayda, başlık ve içerikleri Kurultay Danışma Kurulunca belirlenen açıkoturum ve forumlarda (açık tartışmalarla), tüm katılımcılar düşüncelerini, görüşlerini, bilgi ve deneyimlerini açıkça paylaşacaktır. Açıkoturum (panel) ve forumlar, eşzamanlı olarak toplumsal paylaşım ağları üzerinden yayımlanacak, böylece kurultaya katılamayan meslektaşlarımızın da tartışmaları izlemesi, konulara ilişkin yorumlarını aktarması sağlanacaktır.

İki gün boyunca değişik oturumlarda tartışılan konular ve geliştirilen çözüm önerileri, kurultayın son oturumu olan forumda katılımcılarca değerlendirilecektir. Kurultayın kapanışında, tüm oturumları özetleyen, var olan durumu ortaya koyan ve gelecekteki çalışmalar için kaynak alacağımız sonuç bildirgesi okunarak üyelerimize, meslektaşlarımıza ve kamuoyuna duyurulacaktır.

KONU BAŞLIKLARI

İçeriği, Kurultay Danışma Kurulunun önerileri ve Oda üyelerinin bir sormaca (anket) ile derlenen görüşleriyle oluşturulan kurultayın oturumlarında aşağıdaki temel konular gündeme getirilecektir.

Üniversiteler ve Bilgisayar Mühendisliği Eğitimi
Yapay Zeka ve Bilgisayar Mühendisinin Sorumluluğu
Güncel Teknolojiler ve Geleceğin Mühendisliği
Mesleki Düzenlemeler, Mesleki Denetim ve İmza Yetkisi
Çalışma Yaşamı ve Yasal Düzenlemeler
Kamu Kurumlarında ve Kamu Bilişim Uygulamalrında Bilgisayar Mühendislerinin Durumu ve Konumu
Özgür Yazılım
Yurtdışına Beyin Göçü
Mesleki Örgütlenme ve BMO
Toplum için Mühendislik
Meslek Etiği ve Mesleki Davranış İlkeleri

http://bmk.bmo.org.tr

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.