Bilginer Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı Burs Başvuru

burs başvuru
ASKEV Burs Başvurusu

2023-2024 öğretim yılı burs başvuruları 4-30 Eylül tarihleri arasında internet sitesinden online (çevrimiçi) olarak yapılacak.

Burs başvuru koşullarını burs yönetmeliğini ve sıkça sorulan soruları inceleyerek öğrenebilirsiniz.

Bilginer – Melin Ayvalık Sanat Kültür Eğitim Vakfı ASKEV Bursu, Ayvalık ve Kuzey Ege öncelikli olmak üzere, yurt genelinde maddi olanakları sınırlı yetenekli, çalışkan, gelişmeye açık öğrencilere karşılıksız olarak verilen bir burs programıdır. Burs, ortaöğretim, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinde eğitim gören öğrencilere verilmektedir.

Burs Başvuru Şartları

 • Ayvalık ve Kuzey Ege’de ikamet eden veya eğitim gören olmak.
 • Maddi imkansızlıklar nedeniyle eğitimine devam etmekte zorlanmak.
 • Ortaöğretimde 19, lisans eğitimi düzeyinde 24, yüksek lisans düzeyinde 26, doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamak.
 • Okul başarı puanı veya not ortalaması, burs türüne göre belirlenen asgari düzeyin altında olmamak.

Burs Başvurusu Nasıl Yapılır?

Burs başvuruları, her yıl 1-30 Eylül tarihleri arasında yapılmaktadır. Başvurular, ASKEV web sitesinden veya elden yapılabilmektedir.

Burs Başvurusunda İstenen Belgeler

 • Başvuru formu (ASKEV web sitesinden veya elden temin edilebilir.)
 • Öğrenci belgesi
 • Transkript (not belgesi)
 • Aile gelir belgesi
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Öğrenci fotoğrafı

Burs Miktarı

Burs miktarı, burs türüne göre değişmektedir. Ortaöğretimde okuyan öğrenciler için burs miktarı aylık 2.000 TL, ön lisans ve lisans düzeyinde okuyan öğrenciler için burs miktarı aylık 3.000 TL, yüksek lisans düzeyinde okuyan öğrenciler için burs miktarı aylık 4.000 TL, doktora düzeyinde okuyan öğrenciler için burs miktarı aylık 5.000 TL’dir.

Burs Sonuçları

Burs sonuçları, her yıl Ekim ayı içerisinde ASKEV web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulmaktadır.

Bilgilendirme

Burs başvuruları ve burslar hakkında ayrıntılı bilgi için ASKEV web sitesini veya 0266 318 11 11 numaralı telefonu ziyaret edebilir veya arayabilirsiniz.

Burs Başvurusu Örneği

Adı Soyadı: [Adınız Soyadınız] T.C. Kimlik Numarası: [T.C. Kimlik Numaranız] Doğum Tarihi: [Doğum Tarihiniz] Adres: [Adres Bilgileriniz] Telefon Numarası: [Telefon Numaranız] E-posta Adresi: [E-posta Adresiniz] Baba Adı: [Baba Adınız] Anne Adı: [Anne Adınız] Okul Adı: [Okul Adınız] Sınıf: [Sınıfınız] Öğrenci Numarası: [Öğrenci Numaranız] Öğrenim Türü: [Öğrenim Türünüz] Ortalama: [Ortalamanız] Aile Geliri: [Aile Geliriniz]

Başvuru Nedeni:

[Burs başvurusunda bulunma nedeninizi kısaca belirtin.]

Kişisel Gelişim Hedefleriniz:

[Burs desteği ile gerçekleştirmek istediğiniz kişisel gelişim hedefleriniz hakkında bilgi verin.]

Gelecekteki Hedefleriniz:

[Burs desteği ile gerçekleştirmek istediğiniz gelecekteki hedefleriniz hakkında bilgi verin.]

Öğrenci Fotoğrafı:

[Fotoğrafınızı ekleyin.]

Öğrenci Belgesi:

[Öğrenci belgenizi ekleyin.]

Transkript (not belgesi):

[Transkriptinizi (not belgenizi) ekleyin.]

Aile Geliri Belgesi:

[Aile gelir belgenizi ekleyin.]

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi:

[Nüfus cüzdanı fotokopinizi ekleyin.]

 

 

ASKEV Binnaz Melin Eğitim Bursu
Sıkça Sorulan Sorular

Başvuru koşulları nelerdir?

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Maddi olanakları yetersiz olmak. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığını ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmelidir.
 • Adli sicil kaydı bulunmamak.
 • Başarılı olmak;
  Ortaöğretim (Lise) için, bir önceki yıla ait yılsonu başarı puanı: 70.00 ve üzeri olmalıdır. (İlk yılında, Ortaokul diploma notunun 70.00 ve üzeri olması aranır.)
  Üniversite ve MYO’daki ara sınıf öğrencileri için bir önceki yılın ağırlıklı not ortalaması;
  *4.00 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 2.50,
  *100 üzerinden yapılan değerlendirmede en az 70 olup bir üst yıla/yarıyıla geçiş hakkını kazanmış olmalıdır.
  (Üniversitenin ilk yılında, ortaöğretim diploma notunun 70.00 ve üzeri olması aranır.)
  Lisansüstü bursları (yüksek lisans ve doktora) için öğrencinin lisans mezuniyet genel not ortalamasının en az BB/AA, 3.00/4.00 veya 80/100 olması şartı aranır.

Başvurularda yaş sınırı var mı?

Vakıf burslarına başvuru tarihinde adayların; orta öğretim düzeyinde 19, üniversite eğitimi düzeyinde 24, yüksek lisans düzeyinde 26, doktora düzeyinde 30 yaşından büyük olmamaları gerekir.

Kimler Aday Olamaz?

 • Yüzde yüz eğitim bursu almaya hak kazananlar hariç, Vakıf (Özel) üniversitesi öğrencileri,
 • Açık öğretim öğrencileri,
 • İkinci öğretim öğrencileri,
 • Uzaktan öğretim öğrencileri,
 • Yurt dışında eğitim gören öğrenciler,
 • Ücretli değişim programında bulunan öğrenciler,
 • Başka bir kurum veya kuruluştan burs alan öğrenciler aday olamazlar (Kredi Yurtlar Kurumu’ndan geri ödemeli öğrenim kredisi alanlar aday olabilirler).

ASKEV Bursu karşılıklı mıdır?

Burslar karşılıksızdır, genel ilke olarak ekim ayından başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir ve bir (1) öğretim yılı boyunca ödenir.

Başvuru ne zaman, nasıl yapılır?

Burslara başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında web sayfamızda yer alan başvuru formu doldurularak online olarak yapılır. Burs için yapılan tüm başvurular ilan edilen son başvuru tarihi esas alınarak değerlendirmeye alınır.

Başvuru için gerekli belgeler nelerdir?

Başvuru sırasında hiçbir belge istenmemektedir. Sadece web sayfamızdaki başvuru formunu online olarak doldurmanız yeterli olacaktır.

Adaylardan hangi aşamada belge göndermeleri istenecektir?

Ön değerlendirmeyi geçen adayların istenen belgeleri, belirtilen tarihe kadar; e-posta ile online olarak ya da göndererek/getirerek Vakfa ulaştırması gereklidir. Geç ya da eksik gelen belgeler kesinlikle değerlendirilmeye alınmayacaktır.

İstenen belgeler nelerdir?

 • Vukuatlı nüfus kayıt örneği,
 • Adli sicil belgesi (Yükseköğretim için)
 • Okulundan alacağı öğrenci olduğuna dair belge,
 • Vakfa hitaben kendini anlatan bir mektup,
 • Başarı durum belgeleri:

* Yükseköğretime yeni başlayan adayların, ortaöğretim diploma belgesi ve ÖSYM sonuç belgesi,
* Yükseköğretim ara sınıf adayları için başarı belgesi olarak tamamlanan son ders yılı veya yarıyıl itibariyle aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren belgeler (transkript)
* Ortaöğretim (Lise ara sınıfları) için, bir önceki yıla ait yılsonu başarı belgesi (Lise 1.sınıfta ise bir önceki yıla ait diploma belgesi)

 • Yüksek lisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversiteden alınmış belge ve ilgili öğretim üyelerinden alınmış tavsiye mektubu
 • Anne ve babasının maaş bordrolarının fotokopisi;
 • Emeklilerden emekli cüzdanı fotokopisi ve/veya maaş ödemelerini gösteren banka dekontları
 • Ebeveynin işsizlik durumu söz konusu ise, SGK’dan alınan, çalışmadığına dair belge
 • Serbest meslek sahibi ise vergi levhası
 • Varsa kira sözleşme fotokopisi (hem aile, hem de öğrenci ailesinden ayrı kalıyorsa oturduğu yerin/yurdun kira sözleşmesi),
 • Ailenin ve öğrencinin sahip olduğu taşınmazların tapu fotokopisi,
 • Öğrenci olan kardeş/kardeşlerin öğrenci belgesi,
 • Bir adet vesikalık fotoğraf,
 • Madde-15’te konu edilen “Sosyal Yükümlülük Belgesi”,
 • Madde-17’nin sonunda konu edilen “Taahhütname”,
 • Kişisel verilerin korunması hakkındaki muvafakatname,
 • Gerekli görülmesi durumunda, vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

Adayların Seçilmesi

 • Bursların verilmesinde öğrencinin başarı ve maddi durumu göz önüne alınır.
 • Burslar verilirken, ikametgahları ve mezun oldukları okulları Ayvalık’ta olanlara öncelik verilmesine dikkat edilir.
 • Burs verilecek öğrenci sayılarında kız, erkek öğrencilerin eşit miktarda olmasına özen gösterilir.
 • Ön değerlendirmeyi geçen adaylar e-posta ile bilgilendirilir. İkinci değerlendirmeye alınmak üzere belgelerini hazırlayarak vakfa ulaştırmaları istenir.
 • Bu aşamada aday öğrencilerle en az bir kere (yüzyüze/online/telefon) görüşme yapılır.
 • Burs Kurulu, adayların adlarını soyadlarını ve başarı derecelerini sırasıyla gösteren burs başvuru cetvelini ve her adayın belgelerini dosya haline getirip, değerlendirmeleri ile birlikte rapor halinde Yönetim Kurulu’na sunar.

Bursun Verilmesi

 • Öğrenciye bursun verilmesi Yönetim Kurulu’nca yapılır. Yönetim Kurulu başvuran adayların durumlarını Burs Kurulu’nun tutanaklarına dayalı olarak inceler; gerekli görürse ek bilgi ve belgeleri ister, gerekirse sözlü görüşme yapar ve kararı verir.
 • Karar sonrası burs almaya hak kazanan öğrencilere bildirimde bulunulur.

Bursun devam süresi nedir?

 • Vakıf bursları genel ilke olarak ekim ayından başlamak üzere yılda 12 ay süre ile verilir ve bir (1) öğretim yılı boyunca ödenir. Ancak son sınıf öğrencilerinin bursları temmuz ayından itibaren kesilir.
 • Vakıf bütçesinde olağandışı bir durum olmadığı sürece, Vakıf Burs Yönetmeliği maddelerine göre başarısı saptanan, bunu belgeleyen ve tutarlı olarak sürdüren öğrencinin her sene başvurusunun alınmasına gerek olmaksızın mezun olana kadar bursunun devam ettirilmesi esastır.
 • Burslar, eğitim kurumlarının akademik yılı süresince; lisansüstü öğrencileri için ise yüksek lisans programında azami 2 yıl, doktora programında azami 4 yıllık süre için verilir.
 • Üniversitelerin uluslararası değişim programlarına üniversitelerinin onayı ile katılan öğrencinin bursu bir yıla kadar uzatılabilir ve bu dönemde de bursu ödenmeye devam eder.
 • Yatay veya dikey geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, şartları devam etmesi halinde devam eder.
 • Yönetim kurulu burs süresinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

Burs hangi nedenlerle kesilir?

Aşağıda yer alan koşullardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde öğrenci burs hakkını kaybeder;

 • Öğrencinin herhangi bir şekilde, bir başka kurum, kuruluş, okul, dernek, vakıf, kişi vb.den burs alması.
 • Öğrencinin yılsonu akademik başarı ortalamasının,
 • Ortaöğretimde (lise), yılsonu ağırlıklı puan ortalamasının 70.00 altında olması.
 • Ön lisans ve lisans öğretiminde, 4.00 not üzerinden 2.50; 100 üzerinden ise 70 altında olması.
 • Yüksek lisans ve doktora eğitiminde, genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.00; 100 üzerinden not verilen üniversitelerde 80 altında olması.
 • Alt sınıftan başarısız dersi olması. (Bu durumda bursun devamı, burs kurulu tarafından değerlendirilir.)
 • Öğrencinin özürsüz olarak ve bilgi vermeden 10 (on) gün ve üstü süreyi kapsayacak şekilde okuldan ayrılması veya okulu terk etmesi.
 • Öğrencinin herhangi bir suç dolayısıyla mahkum olması.
 • Öğrencinin Disiplin Yönetmeliği’nde yer alan okuldan ilişik kesme cezası alması.
 • Öğrenci ve/veya veli/vasisinin başvuru formunda sunmuş olduğu bilgilerin gerçeğe aykırı olduğunun saptanması.
 • Burs almakta olan öğrencilerin, tamamladıkları yıla ait not döküm belgesi ile bir üst sınıfa geçtiğini gösterir öğrenci belgesini 20 Eylül’e kadar vakfa ulaştırmaması.
 • Bursun verilmesinde maddi olanakların yetersiz olması ilk koşuldur. Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşenlerin bursları kesilir.
 • Öğrencinin durumu ile ilgili bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği vakıf tarafından yapılan araştırma sonucunda kesin olarak saptanması halinde burs kesilir.
 • O tarihe kadar yapılan ödemeler ve burs kapsamında yapılan tüm harcamalar işlenmiş yasal faizi ile birlikte geri istenir.
 • Bursa hak kazanan her öğrenci, bu konuyla ilgili olan taahhütnameyi imzalar.

Başvuru sonuçları ne zaman, nasıl açıklanır?

 • Başvurular 1 Ekim’den itibaren değerlendirilmeye alınır. Burs sonuçları kasım sonu aralık başı gibi belli olmaktadır.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilere e-posta ile bilgi verilmekte ve bursu onaylamaları istenmektedir.
 • Verilen süre içinde bursu onaylamayanların adaylığı düşmektedir.
 • Burs almaya hak kazanan öğrencilerin isimleri aralık ayı içinde internet sitemizde duyurulmaktadır.
 • Diğer adaylara geri bildirim yapılmamaktadır.

Bursun Ödenmesi

 • Seçilen öğrencilerden Yapı Kredi Bankasında hesap açtırmaları, IBAN numaralarını vakfa bildirmeleri istenir.
 • Vakıf, seçilen öğrencilerin aylık burslarını ekim ayı esas alınarak, kasım ya da aralık ayından itibaren banka hesaplarına havale eder.