Ana SayfaTübitak 4004 4005 4006 4007 4008 2237Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonu

Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Matematik Öğrenme ve Öğretme Sürecine Entegrasyonu

Değerli öğrenciler,

21-25 Şubat 2022 tarihleri arasında yapılması planlanan ‘‘BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜRECİNE ENTEGRASYONU’’ adlı etkinlik çevrim içi (ZOOM) olarak gerçekleştirilecektir. Sınırlı sayıda katılımcının yer alacağı bu programa, ilgi ve yeterlik açısından belli ölçütler dikkate alınarak katılımcı seçimi yapılacaktır. Etkinlik başvuru koşulları kısmında belirtildiği gibi katılımcı seçimleri çeşitli kriterler doğrultusunda ve katılımcıların dengeli dağılımı (farklı okul/kurum/şehirlere göre olması) göz önüne alınarak seçim komisyonu tarafından yapılacaktır. Etkinlik başvuru kısmında, sizlerin eğitime katılma sebebinizi (motivasyon mektubunuz), daha önce benzer bilimsel etkinliklere katılıp katılmadığınızı, eğitimine devam etmekte olduğunuz üniversite- bölüm bilgilerinizi, eğitim düzeyinizi ve güncel not ortalamanızı sunmanız gerekmektedir.

Etkinliğin hedef kitlesi Matematik, Matematik Eğitimi ve İlköğretim Matematik Eğitimi anabilim dallarında öğrenim görmekte olan lisansüstü öğrencileridir. Bu etkinliğe katılmak isteyen ve belirtilen anabilim dallarında öğrenim görmekte olan lisansüsü öğrencilerin, ilgili başvuru formunu 28 Ocak 2022 tarihine kadar doldurmaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Kesin katılımcı listesi web sayfamızda ilan edilecek ve davet mektupları e-posta ile gönderilecektir.

Etkinlik Yürütücüsü:

Dr. Öğr. Üyesi Elif OTKUN ÇEVİK

Proje Asistanları:

Arş. Gör. Dr. Mustafa GÜLER

Arş. Gör. Onurhan GÜVEN,

BAŞVURU KOŞULLARI

Proje kapsamında en fazla 40 katılımcıya yer verilecektir. Başvurular arasından 40 asıl ve 20 yedek katılımcı seçilecektir.
Başvuruda bulunan adaylar Türkiye’deki devlet veya vakıf üniversitelerin birisinde lisansüstü düzeyde öğrenim görüyor olmalıdır.
Katılımcıların belirlenmesinde mümkün olduğunca üniversite, bölüm, bölge ve şehir, cinsiyet gibi özellikler değerlendirilecek olup homojen/dengeli bir dağılımın sağlanmasına çalışılacaktır.
Katılımcılar arasından yukarında belirtilen homojen dağılım da göz önünde bulundurularak yüksek lisans ve doktora ders aşamasında olanlara öncelik verilecektir.
Katılımcılar belirlenirken daha önceden TÜBİTAK 2237-a kapsamında desteklenen eğitim etkinliğine katılmamış olan adaylara öncelik verilecektir.
Katılımcıların seçiminde öncelikli olarak başarı kriteri ve eğitime katılma sebepleri (motivasyon mektubunuzda belirtiniz) esas alınacak olup adayların lisansüstü programlarında kümülatif akademik not ortalaması 4.00 üzerinden en az 2.50 olmalıdır. Farklı not sistemi uygulayan üniversitelerden başvuranların kurumu tarafından onaylı 4.00/lük not sistemine çevrilmiş belgeleri gerekmektedir. Henüz not ortalaması çıkmamış birinci sınıf öğrencileri bir önceki akademik mezuniyet notunu kullanabilirler. (Örneğin, yüksek lisansa yeni kayıt yaptırmış olanlar, lisans mezuniyet notunu sunabilir.)
Katılımcıların TUBİTAK Araştırmacı Bilgi Sistemine (ARBİS) veri tabanına kayıtlı olması gerekmektedir.
Eğitim etkinliğimiz çevrimiçi ve etkileşimli olarak yapılacağından katılımcıların eğitim boyunca etkin olarak kullanacakları bilgisayar ve internet bağlantısına sahip olmaları gerekmektedir (Tablet veya telefon etkinlik gereksinimlerini karşılamamaktadır). Lütfen bilgisayarlarınızda Microsoft Office, Adobe Acrobat Reader, Zoom, Google Chromegibi temel programları bulundurunuz.
Proje ekibinden herhangi birisiyle birinci derece akrabalığı olduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

https://entgmath.com

Editör
Editörhttp://www.bilimsenligi.com/
Türkiye Eğitim Kampüsü - İlkokul ortaokul lise üniversite eğitim etkinlikleri duyuruları.