Bilgi Teknolojileri Kullanım Kültürü ve Farkındalık Yöntemlerinin Geliştirilmesi

Son yıllarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak toplumun tüm kesimlerinde teknoloji kullanımı ve bilgi güvenliği çeşitli alanlarda kendini göstermektedir. Toplumun çekirdeği olan ailelerde teknoloji bir kültür dâhilinde kullanılmaması ve bilgi güvenliği farkındalığının tam olarak sağlanmamış olması birçok riski beraberinde getirmektedir. Bu sebeple, dünyada ve ülkemizde birçok çalışma yapılmaktadır.

Bu tezde, ailelerde teknoloji kullanım kültürü ve bilgi güvenliği farkındalık yöntemi geliştirmek için mevcut durum araştırmasına ek olarak Üsküdar ’daki 120 okulda konuyla ilgili olarak ebeveynlere yönelik farkındalık eğitimleri gerçekleştirilmiş, eğitim sırasında 2118 ebeveyn üzerinde anket araştırması yapılmıştır. Anket sonuçları frekans ve kikare ile analiz edilmiştir. Bulgulara göre; sosyal medya kullanıcısı olan ebeveynlerin % 43’ü çocuğuna sosyal medya kullanım yaşı belirlememiştir. Sosyal medyada herkese açık paylaşım yapan ebeveynlerin %66 ’sı güvenli sosyal medya kullanım bilgisine sahip olmadığı ortaya çıkmıştır. Bulgular ve literatür araştırmalarına göre ailelerde çeşitli şekillerde farkındalık yöntemlerinin geliştirilebileceği açıklanmıştır. Ülkemizdeki ilgili kurum, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörün el birliğiyle bu konuda çalışma yapması büyük önem arz etmektedir. Donanım, yazılım gibi teknik imkânlarla beraber insanın bilgi güvenliğindeki rolü unutulmamalıdır.

Anahtar Kelimeler: Bilgi güvenliği, Farkındalık, Teknoloji kullanım kültürü, Ebeveyn, Çocuk

Faruk YAKARYILMAZ – Mürşide YAKARYILMAZ – Burak ÖZDEMİR – Ömer ÜNSAL