Bilgi Evleri 5. Öykü Yarışması

Öykü Yarışması

Bilgi Evleri 5. Öykü Yarışması

İnsana, topluma yeni bir bakış ve yorumlar yazmaya yönelenlerin, yazmayı kendine uğraş edinenlerin çalışmalarını destekleyen Zeytinburnu Bilgi Evleri Öykü Yarışması başlıyor.

5. ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

A-YARIŞMANIN AMACI
1. Bilgi Evlerine üye olan 6,7 ve 8. sınıf, lise ve üniversite öğrencileri ile yetişkin üyeleri okumaya ve yazmaya özendirmek, onların kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri uygun bir zemin hazırlamak,
3. Öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmak,
4. Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
5. Geziler, seminerler, kurslar ve özellikle kitap okuma yarışması gibi pek çok kültürel faaliyetle tam on dört yıldır Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kültürel şuur ve okuma sevgisi kazandıran Bilgi Evlerinin, genç yazarların ortaya çıkmasına da vesile olmasını sağlamak.

B-YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya Zeytinburnu sınırları içerisinde ikamet eden, okuyan veya çalışan; ortaokul 6. sınıftan itibaren bütün öğrenciler ve yetişkinler katılabilir.

Gruplar:
1. Grup: 6,7 ve 8. sınıf öğrencileri
2. Grup: Lise öğrencileri
3. Grup: Üniversite öğrencileri ve yetişkinler

C- BAŞVURU VE ESER TESLİM TARİHLERİ
Yarışma başvuruları, duyurulduğu tarihten itibaren başlar. Eserlerin son teslim tarihi ise 9 OCAK 2019’dur.

D- KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılmak isteyenler Bilgi Evlerine üye olmalıdır.
2. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
3. Yarışmaya katılımlar şahsen yapılacaktır.
4. Yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayımlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmemiş olması gerekmektedir.
5. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
6. Her katılımcı, yarışmaya en fazla 2 (iki) öyküyle katılabilir.
7. Öyküler bilgisayarda “Arial”yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde ve 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 sayfa boyutundaki ölçülerle en fazla 10 sayfa uzunluğu geçmemelidir.
8. Temel imla kurallarına uygun yazılmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Öykülerin başlık bölümü; üstte eser adı, altta yazar adı olacak şekilde düzenlenecektir. Eser ve yazar adı bulunmayan öyküler değerlendirmeye alınmayacaktır.
10. Yarışmaya katılacaklar öykülerini, dijital şekilde Word dokümanı olarak (USB Flash Bellek veya CD içinde) üyesi olduğu Bilgi Evine şahsen teslim edeceklerdir.
11. Dijital şekilde teslim edilen Word dokümanının ismi “Katılımcı Adı Soyadı-Eser Adı” şeklinde olmalıdır.
12. 9 Ocak 2019 tarihinden sonra teslim edilen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
13. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen öykü metinleri geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia edemeyecektir.
14. Zeytinburnu Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip olacaktır.
15. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. Katılım ve değerlendirme süreci ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkı Zeytinburnu Belediyesi yetkililerinde saklıdır.
16. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, seçici kurul üyeleri ve birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

E- DEĞERLENDİRME
1. Teslim edilen eserler, iki aşamada değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Birinci aşamada eserler, Ön Seçici Kurul tarafından bir ön elemeye tabi tutulacaktır.
2. İkinci aşama olarak; ön elemeden geçen eserler, 5-19 Şubat 2019 tarihleri arasında 7 kişilik Seçici Kurul tarafından tekrar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
3. Seçici Kurul tarafından yapılan bu değerlendirme esas alınarak her kategoride birincilik, ikincilik, üçüncülük ödüllerinin sahipleri ve teşvike değer görülenler belirlenecektir.
4. Seçici Kurul:
Prof. Dr. M. Fatih Andı
Cemal Şakar Sedat Demir Aykut Ertuğrul
Güray Süngü (Ön Seçici Kurul)
Handan Acar Yıldız (Ön Seçici Kurul)
Burcu Bayer (Ön Seçici Kurul)

F-ÖDÜL TÖRENİ
1. Ödül töreni, 9 Mart 2019 Cumartesi günü saat 19.00’da Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleşecektir. Dereceye giren katılımcılara başarı belgesi ve ödülleri takdim edilecektir.
2. Belirlenen ödül miktarları üç kategori için de aynıdır.

1. ödüller:
Birinci :5.000 TL İkinci :3.000 TL Üçüncü :2.000 TL
2. Teşvik Ödülleri:
İlk üç dereceye giren eserlerin dışında her kategoriden beşer eser sahibine teşvik olarak 500 TL ödül verilecektir.

Başvuru ve Detaylı Bilgi İçin:

413 11 11

Dâhilîler:
Sümer Bilgi Evi: 3211
Beştelsiz Bilgi Evi: 3212
Yeşiltepe Bilgi Evi: 3213
Veliefendi Bilgi Evi: 3214
Seyitnizam Bilgi Evi: 3215
Merkezefendi Bilgi Evi: 3216
Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi: 3217

http://www.bilgievi.org.tr

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin