Bilgi Evleri 4. Öykü Yarışması

Zeytinburnu Bilgi Evleri 4. Öykü Yarışması

A- YARIŞMANIN AMACI
1. Bilgi Evleri’ne üye olan 6, 7 ve 8. sınıf, lise ve üniversite
öğrencileri ile yetişkin üyeleri okumaya ve yazmaya
özendirmek, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
2. Çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini ortaya
çıkarabilecekleri uygun bir zemin hazırlamak,
3. Öykücülüğümüze yeni eserler kazandırmak,
4. Dilin doğru ve etkin biçimde kullanılmasını teşvik etmek,
5. Geziler, seminerler, atölyeler, kulüp çalışmaları ve özellikle
kitap okuma yarışması gibi pek çok kültürel faaliyetle
tam on yıldır Zeytinburnulu çocuk ve gençlere kültürel
şuur ve okuma sevgisi kazandıran Bilgi Evleri’nin genç
yazarların ortaya çıkmasına da vesile olmasını sağlamak.

B- YARIŞMANIN KAPSAMI
Yarışmaya Zeytinburnu sınırları içerisinde ikamet eden,
okuyan, çalışan 6. sınıftan itibaren bütün öğrenciler ve
yetişkinler katılabilir.

Gruplar:
1. Grup: 6, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri
2. Grup: Lise öğrencileri
3. Grup: Üniversite öğrencileri ve yetişkinler

C- BAŞVURU VE ESER TESLİM TARİHLERİ
Yarışma başvuruları, duyurulduğu tarihten itibaren baş-
lar. Eserlerin son teslim tarihi ise 13 OCAK 2018’dir.

D- TESLİM YERİ
Yarışmaya katılacaklar, öykülerini üyesi olduğu Bilgi
Evi’ne elden teslim edeceklerdir.

Ödüller:
Birinci: 5.000 TL
İkinci: 3.000 TL
Üçüncü: 2.00 TL

KATILIM ŞARTLARI
1. Yarışmaya katılmak isteyenler Bilgi Evleri’ne üye olmalıdır.
2. Öykü yarışmasının konusu serbesttir.
3. Yarışmaya katılımlar şahsen yapılacaktır.
4. Yarışmaya girecek öykülerin daha önce yayınlanmamış, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna
gönderilmemiş olması gerekmektedir.
5. Alıntı veya kopya olduğu, başka bir yarışmaya veya herhangi bir yayın grubuna gönderilmiş olduğu tespit
edilen eserler, ödül kazanmış olsalar dahi iptal edilecek ve eser sahibi hiçbir hak iddia edemeyecektir.
6. Her katılımcı, yarışmaya en fazla 2 öyküyle katılabilir.
7. Öyküler, bilgisayarda, “Arial” yazı karakteri ile 12 punto büyüklüğünde, 1,5 satır aralığında yazılmalı, A4 boyutundaki ölçülerle en fazla 10 sayfa uzunluğunu geçmemelidir.
8. Öykülerin başlık bölümü, üstte eser adı, altta yazar adı olacak şekilde düzenlenecektir. Eser ve yazar adı bulunmayan öyküler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
9. Yarışmaya katılacaklar, öykülerini hem çıktısını alıp hem de CD’ye kaydederek kapalı bir zarf içinde üyesi olduğu Bilgi Evi’ne elden teslim edeceklerdir.
10. Teslim edilen zarf ve CD’nin üzerinde katılımcıların ad soyadları ve öykü başlığı yazılı olmalıdır.
11. 7 Ocak 2015 tarihinden sonra gönderilen eserler, değerlendirilmeye alınmayacaktır.
12. Yarışmaya katılmak üzere teslim edilen öykü metinleri geri verilmeyecek ve metin sahibi hiç bir hak iddia
edemeyecektir.
13. Zeytinburnu Belediyesi, ödül alan veya almayan bütün eserleri afiş, katalog, broşür, kitapçık vb. her türlü
tanıtım malzemesi olarak kullanma hakkına ve bu eserlerin 5846 sayılı yasadan doğan tüm telif haklarına sahip
olacaktır.
14. Yarışmaya katılanlar, şartname koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.
15. Zeytinburnu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanları, seçici kurul üyeleri ve bu kişilerin birinci dereceden yakınları yarışmaya katılamazlar.

BAŞVURU VE BİLGİ İÇİN:
Seyitnizam Bilgi Evi: 558 27 39
Merkezefendi Bilgi Evi: 558 27 41
Beştelsiz Bilgi Evi: 679 64 27
Sümer Bilgi Evi: 665 65 22
Yeşiltepe Bilgi Evi: 679 61 36
Yenidoğan-Gökalp Bilgi Evi: 558 17 67
Veliefendi Bilgi Evi: 546 46 22

http://www.bilgievi.org.tr/