Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ne bağlı “Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Başkanlığı” tarafından Türkiye geneli resmi özel ilköğretim 3. ve 8. sınıf arası öğrencileri ile lise ve dengi okullardaki 9 ve 10 sınıf öğrencilerine yönelik “Bilge Kunduz Uluslararası Enformatik ve Bilgi İşlemsel Düşünme Etkinliği” düzenlenmektedir.

08-12 Kasım 2021

Bilge Kunduz, bilgisayar bilimini ve bilgi işlemsel düşünmeyi her yaştan öğrenciye öğretmek amacı ile oluşturulmuş, bu konudaki farkındalıkları attırırken eğlendirmeyi de önemseyen uluslararası bir etkinliktir. Etkinlik Ankara Üniversitesi bünyesinde gönüllü akademisyenler tarafından yürütülmektedir. Bu etkinlik kapsamında, birçok ülke aynı dönemde öğrencilerin enformatik ile ilgili yetenekleri test eden çevrimiçi bir etkinlik düzenlenmektedir.

Etkinlikteki, kısa sorulara Bilge Kunduz görevleri denmektedir. Bu görevler, enformatik (bilgisayar bilimi) konusunda hiçbir ön bilgisi olmayan kişiler tarafından yanıtlanabilir. Bu görevleri çözebilmek için öğrenciler bildiklerini gözden geçirmeli, hesaplama yapmalı, karar vermeli, neden-sonuç ilişkisi kurmalı, analitik düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerini kullanmalıdır.

Bilge Kunduz görevi geliştiren kişilerin amacı, öğrencileri motive eden, ilginç, enformatik ile ilgili ve teknoloji hakkında düşünmeyi gerektiren sorular üretmektir. Bilgisayar okuryazarlığı ve enformatik ile ilgili olası konular da görevlerde yer alabilmektedir.

İyi bir Bilge Kunduz:

Enformatik kavramını temsil etmeli,
Kolay anlaşılmalı,
3 dakika içinde çözülmeli,
Kısa, örneğin tek bir ekran sayfasına sığmalı,
Başka yazılım veya kâğıt ve kalem kullanmadan bilgisayarda çözülebilmeli ve
İlginç ve eğlenceli olmalıdır.