Bilge Fikirler Yarışması: Hayaller Gerçeğe Dönüşüyor!

Bilge Fikirler Yarışması
Bilge Fikirler Yarışması

“Fikirlerin Gerçeğe Dönüşsün” mottosuyla düzenlenen Bilge Fikirler Yarışması, gençlerin inovatif fikirlerini hayata geçirmesine ve potansiyellerini keşfetmesine olanak sağlıyor.

Amaç:

Bu etkinlik ile üniversitelerin ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin ilgili temalardaki
fikirlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda;

Yenilikçi, Ar-Ge yönü güçlü, tasarım alanlarında uygulanabilir ve üretime yönelik yüksek katma değerli proje fikirlerine sahip üniversite öğrencilerini sanayi kuruluşları ile bir araya getirmek,
Sanayi kuruluşlarının rekabet güçlerinin ve ihracat kapasitelerinin artırılmasına yardımcı olmak,
Öğrencilere Ar-Ge ve yenilik projeleri yapabilme yetkinliğinin kazandırmak,
Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerini desteklemek,
Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirmek,
Ar-Ge, girişimcilik ve yenilikçilik kültürünün yerleşmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.

MSKÜ Bilge Fikirler Yarışması 2024 Yılı Değerlendirilecek Proje Alanları/Temaları

Bilişim Teknolojileri
Doğal Afetler
Enerji Üretimi ve Depolama
Göç
İklim Değişikliği, Çevre ve Yeşil Mutabakat
Mobilite
Orman, Ziraat ve Su Ürünleri
Sağlık ve Medikal Teknolojileri
Turizm

Proje Katılım Şartları

T.C Vatandaşı olmak.
Üniversitelerin lisans/lisansüstü bölümlerinde okuyor olmak, mezun olunmuş ise mezuniyetin üzerinden 5 sene geçmemiş olması.
Başvuru tarihi bitmeden başvurunun yapılmış olması.

Ödüller
10.000TL + Diz Üstü Bilgisayar
7.500TL + Tablet
5.000TL + Tablet

Neden Başvurmalıyım ?
Deneyim kazanmak
Kendi ağını (network) oluşturmak
Sanayi temsilcileri ile tanışmak
Fikirlerini katılımcılara ve yatırımcılara sunmak
Burs imkanları
Potansiyel iş bulma imkanları
Bu imkanlara sahip olmak isteyen ve katılım şartlarına uyan, herkesi yarışmamıza bekliyoruz.

bilgefikirler@mu.edu.tr

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

https://mskubilgefikirler.org