BİL-OKEY

PROJENİN AMACI

Bu çalışmada Fen ve Teknoloji derslerinde kullanılabilecek alternatif etkinliklerden olan eğitsel oyunların geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak günlük hayattaki oyunlar incelenmiş ve bu oyunlardan biri fen ve teknolojiye uyarlanmıştır.

PROJENİN HEDEFLERİ

Bu projede ilköğretim 8. sınıf Fen ve Teknoloji dersinde kullanılabilecek bir öğretim materyali, eğitsel oyun geliştirilmesi ve öğrencilerin etkin öğrenmelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olunması hedeflenmiştir.

PROJE ÇALIŞMASI SIRASINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER

Proje çalışması sırasında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:

8. Sınıf öğrencilerinin Kimyasal Bağlar konusunda bileşik oluşumu sırasında bağa giren elementlerin sayılarının kaç olması gerektiğini, hangi elementlerin birbirileriyle bileşik oluşturması gerektiğini tam olarak kavrayamadıkları gözlemlenmiştir. Bu gözlem sonucunda eğitsel oyunların öğretimde büyük önem taşıdığı ve etkili öğretim materyali olarak kullanabileceği düşüncesinden yola çıkılarak günlük hayattaki oyunlardan olan okeyin fene uyarlanması yapılmıştır.

Çalışma planına uygun olarak çalışma sürecinde öncelikle bileşik oluşturma ve kimyasal bağlarla ilgili araştırma yapılmıştır. Araştırma sonucunda geliştirilecek materyalle ilgili kullanılacak malzemeler sıralanmış ve temin edilmiştir. Bu çalışma için okey ıstakası, oyun taşları, bileşiklerin elektron dağılımı kartları, ampul, pil, duy, pil yatağı, bağlantı kablosu ve anahtar kullanılmıştır.

BİL-OKEY OYUNU NASIL OYNANIR?

4 kişilik bir oyundur. 4 adet ıstaka ve 60 adet element taşından oluşur. Oyundaki 3 kişiye 6’şar 4. kişiye 7 taş dağıtır. İlk oyunda yerden çekmeden 7 taşa sahip oyuncu bir taşı atar. Daha sonraki oyuncu yere atılan ya da yerde hazır sıralanmış şekilde bulunan taşlardan birini seçip alır. Oyunun amacı elindeki element taşlarından 2’li veya 3’lü bir dizin oluşturmaktır. Dizinde aranan şart ise elementlerin bileşik oluşturma kuralına göre yan yana getirilmesidir.

Elementlerin nötr haldeki elektron dağılımının gösterildiği tahtadan ve mukavvadan yapılmış malzemelerimiz oyun taşlarımızı oluşturmaktadır.

Bu oyunun fen ve teknolojiye uyarlanmasındaki amaç, 8. sınıfta oldukça uzun bir zamana yayılmış Maddenin Yapısı ve Özellikleri ünitesinin daha zevkli geçmesini ve öğrencilerde üniteye yönelik motivasyonu sağlamaktır. Çıkış noktası da eğitsel amaç taşıyan okey oyununu tekrar eğitime kazandırılması da oyunun uyarlanmasındaki bir diğer hedeftir. Sınıfta gruplar oluşturarak oynanabilecek bu oyun; öğrencilere, hangi elementlerin bir araya gelerek kimyasal bağ oluşturacağı, bunun için gereken element atomlarının sayısının kaç olması gerektiği, oluşan bağın türünün ne olması gerektiği konularında eğlenceli bir şekilde öğrenme fırsatı sunacaktır.

Bu çalışma sonucunda, öğrencilerin kimyasal bağları ve bağlar sonucunda bir araya gelen hangi elementlerin bileşik oluşturması gerektiğini daha iyi öğrenebilecekleri düşünülmektedir. Bu amaçla hazırlanan materyal Fen ve Teknoloji derslerinde kullanılabilir.

KULLANILAN YÖNTEMLER

Bu çalışma hazırlanırken gözlem, araştırma, test etme ve ürün geliştirme yöntemlerinden faydalanılmıştır.

ULAŞILAN SONUÇLAR

Bu çalışma sonucunda öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine yardımcı bir materyal geliştirilmiştir.

SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu çalışma sonucunda öğrencilerin kimyasal bağları ve bileşik oluşturma kurallarını daha kolay kavradıkları ve hazırlanan materyalin öğrencilerin öğrenme faaliyetlerine yardımcı olduğu belirlenmiştir.

KAYNAK TARAMASI

İlköğretim çağında oyun, çocuğun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle öğretme sürecinde de oyunlardan faydalanılabilir. Bu tip oyunlar eğitsel oyun ismini alır. Eğitsel oyunlar, öğrenilen bilgilerin pekiştirilmesini ve daha rahat bir ortamda tekrar edilmesini sağlayan etkinlikler bütünüdür. Eğitsel oyunların, öğrenmeye yönelik olması, etkin katılımı gerçekleştirecek şekilde basit, kolay ve gerçekten ilginç olması, öğrencilerin farklı düzey ve yeteneklerine uyarlanabilecek bir esneklikte olması, belli bir amacının olması, süresinin ders saatine uygun olması gerekir (Demirel, 1999; Akt:Yurt,2007).

Eğitsel oyunlar genelde ilköğretim çağındaki öğrenciler için hazırlanmaktadır. Bunun sebebi ise bu çağdaki öğrencilerin öğrendikleri soyut kavramları somutlaştırmakta zorlanmasını söyleyebiliriz. Mesela hacim kavramını anlatırken eğitsel oyun kullanarak şekillerle konuyu öğrencilere anlatırsak çok daha etkin olur. Aynı zamanda yaptıracağımız uygulamaları eğitsel oyun aracılığıyla yaptırırsak öğrenme çok daha kalıcı olacaktır (Çangır, 2008).

Aycan, Türkoğuz, Arı ve Kaynar (2002) tarafından yapılan çalışmada periyodik cetvelin ve elementlerin tombala oyun tekniği ile öğretimi ve bellekte kalıcılığının saptanması amaçlanmıştır. Bilgisayar aktiviteleri ve tombala oyunu ile ilköğretim ve üniversite öğrencilerinin periyodik cetveli ve elementleri daha kolay öğrenmeleri ve bellekteki kalıcılık düzeyleri incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda tombala oyununa ilköğretim öğrencilerinin üniversite öğrencilerine göre daha fazla ilgi gösterdiği ancak her iki uygulama arasında anlamlı bir farkın olmadığı tespit edilmiştir.

Bu çalışmada Fen ve Teknoloji derslerinde kullanılabilecek alternatif etkinliklerden olan eğitsel oyunların geliştirilmesi amaçlanmıştır.

PROJE TAKVİMİ

25 Ekim 2010: Sürecin planlanması, konunun belirlenmesi

12 Kasım 2010: Konuyla ilgili araştırma yapılması

30 Kasım 2010: Hipotezin belirlenmesi, araştırmaların yapılması

29 Aralık 2010: Oyunun hazırlanması, kontrol edilmesi

16 Ocak 2011: Raporun hazırlanması ve sunumun yapılması

PROJE BÜTÇESİ

Dosya kâğıdı : 1 TL

Istakalar ve okey taşları : 10 TL

Çıktı ücreti : 10 TL

Duy ve ampul : 1 TL

Anahtar : 1 TL

Pil yatağı : 1 TL

Bağlantı kablosu : 1 TL

Pil : 1 TL

TOPLAM TUTAR : 26 TL

DESTEK ALINAN KİŞİ VE KURUMLAR

Bu çalışma hazırlanırken çıktı almak için kırtasiyeden, tahtaların oluşturulması için marangozdan yardım alınmıştır.