BiGGHEALTH Girişimcilik Programı

BiGGHEALTH Girişimcilik Programı

BiGGHEALTH programı girişimcilerin iş fikirlerini nitelikli iş planlarına dönüştürecekleri özgün, etkili ve uygulanabilir mekanizmalar oluşturmaları ve yürütmeleri sürecindeki 1.aşama faaliyetlerine destek verecektir. Program sonucunda başarılı iş modelleri 2. Aşama için TÜBİTAK’a yönlendirilecekler ve 1512 programı kapsamında 150.000TL hibe desteği kazanma şansını yakalayacaklar.

Kimler Başvurabilir?
Program kapsamında teknoloji ve yenilik odaklı girişim faaliyetinde bulunmaya aday, Teknogirişim Sermayesi Desteği çağrısında belirtilen nitelikleri taşıyan, örgün öğrenim veren üniversitelerin,

Herhangi bir lisans programından 1 yıl içerisinde mezun olabilecek öğrenci,
Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini en çok 10 yıl önce almış kişi başvuru yapabilir.
Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış olmak,
Ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamak.

Tıbbi ve Medikal Cihazlar
Üretici tarafından amaçlanan uygulama için gerekli olan donanım da dahil olmak üzere, insanlar üzerinde ….

Biyomedikal Malzemeler
Biyomedikal teknoloji ve biyoteknoloji, esas olarak tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde ….

İlaç Formülasyonları ve Probiyotikler
İlaç formülasyonları, ilaçların farmasötik biçimlerinin hazırlanmasında, etkin maddenin taşıyıcı maddelerle hangi …..

Dijital / Mobil Sağlık Uygulamaları
Dijital sağlık hizmetleri; mobil bilişim aygıtları, mobil ve kablosuz sağlık hizmeti sistemleriyle sağlığa dair bilgileri …..

Giyilebilir Teknolojiler / Tanı ve Analiz Kitleri
Giyilebilir teknolojiler, internetin gelişiminin içerisinde hızlı bir şekilde büyüyen ve önümüzdeki yıllarda da toplumsal ….

Gıda Güvenliği
Gıdaların amaçlanan kullanımına uygun olarak hazırlanması ve tüketildiğinde tüketicilere zarar vermemesi ….

Birlikte Ne Yapabiliriz?
İş fikriniz;
• Hem bilimsel hem de sektörel bilgi birikimi,
• Dünya çapında benzeri olmayan networke erişim,
• Bilişimden biyoteknolojiye benzersiz bir altyapı,
• Sağlık ekosistemine uygun iş sistematiği ile desteklenecektir.

https://bigg.acibademkulucka.com