BİGG-ATA Girşimcilik Programı

1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı ile girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmaktadır.

Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

Bu program yenilikçi iş fikirlerinin ticari ürüne/sürece/hizmete dönüştürülmesine yönelik aşağıda açıklanan üç aşamadan oluşmaktadır. Girişimci her bir aşamayı sırasıyla tamamlayarak TÜBİTAK tarafından uygun bulunması durumunda bir sonraki aşamaya geçebilir.

İGG-ATA Programı
BİGG-ATA, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programının 1. Aşama faaliyetlerinin yürütüldüğü bir programdır. Bu program ile TÜBİTAK 1512 girişimcileri 2. Aşamaya hazır hale getirilmektedir. BİGG-ATA programı kapsamında 1. Aşamada gerçekleştirilecek faaliyetler;

Eğitim
Temel girişimcilik kavramları, teknoloji odaklı girişimcilik, fikri hakların korunmasına dair yöntemler, temel finans ve muhasebe, ticaret ve vergi mevzuatı vb. konularda eğitimler girişimcilere verilecektir.

Rehberlik Hizmeti
İş fikirlerinin teknik ve ekonomik olarak doğrulanması sürecinde konusunda uzman ve yeterli tecrübeye sahip kişilerin girişimcileri yönlendirmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.

Kuluçka Hizmeti
İş fikirlerinin olgunlaştırılması sürecinde toplantı, potansiyel müşterilere sunum gibi faaliyetlerin yürütülebilmesi; girişimcilerin birbirleriyle, potansiyel müşteri ve yatırımcılarla etkileşimde bulunabilmeleri için fiziki mekân ile iletişim altyapısı ve diğer destek hizmetleri sağlanacaktır.

Doğrulama
Hedef müşteri kitlesinin saptanması, müşteri problemlerinin belirlenmesi, değer önerisinin ortaya konması, potansiyel müşterilere sunum yapılması ve piyasa tepkisinin ölçülmesi konularında girişimcilere destek sağlanacaktır.

Kimler Başvuru Yapabilir ?

Üniversitelerin herhangi bir yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun

Örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini ön başvuru tarihinden en çok on yıl önce almış kişiler

Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında sermaye desteği almamış olanlar

Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almayanlar

BİGG-ATA Program İçeriği
Girişimcilik Eğitimi
İş Planı Eğitimi
Mentörlük
İş Planı Yazımı

İletişim
Adres: Atatürk Üniversitesi Yerleşkesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi B Blok Pk. 25240 Zemin Kat No:106 Yakutiye ERZURUM

Telefon: 0 442 282 20 06

Telefon: 0 442 282 20 10

e-Posta: biggata@atateknokent.com.tr