Beyoğlu Belediyesi Cumhuriyet Bayramı Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması

Cumhuriyet Bayramı
Cumhuriyet Bayramı Resim, Şiir, Kompozisyon Yarışması

Beyoğlu Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızın önemini vurgulamak için “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” temalı online resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenliyor. Beyoğlu Belediyesi ile Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek yarışmaya; İlkokul kategorisindeki öğrenciler resim, ortaokul kategorisindeki öğrenciler şiir, lise kategorisinde müracaat edecek öğrenciler ise kompozisyon dalında katılabilecekler. Yarışmanın Konusu: “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı”

Yarışmanın Hedef kitlesi: Beyoğlu’nda bulunan özel – resmi tüm ilkokullarda eğitim gören öğrenciler Yarışma Eserlerinin Hazırlanması ve Teslim Şartları: Resimler, 35×50 cm resim kâğıdına serbest teknik (pastel boya, sulu boya veya guaj boya vb.) ile yapılacaktır. Bunların haricindeki, ölçü ve tekniklerle yapılacak olan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır. Resimlerin arka yüzüne, öğrenci ve resim öğretmeninin adı soyadı, okulu, sınıfı, numarası, okul adresi ve velinin telefonu yazılacaktır. Katılımcı, daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ya da sergilenmemiş, resimlerin tamamı veya bir bölümü kopya edilmemiş, yardım alınmamış eserleriyle katılabilir. Yarışmaya başvurular zorunlu değildir, yarışmaya katılımda gönüllülük esastır. Eserler katılımcılar tarafından bağlı oldukları okul müdürlüklerine teslim edilecektir. Okullar yarışmaya katılan eserleri en son 21 Ekim 2022 Cuma günü 12.00’ye kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. Eserlerin gönderilmesinde kaynaklanabilecek olası sorunlardan seçici kurul sorumlu olmayacaktır.

Katılım Şartları Yarışmaya gönderilecek resimlerin daha önce herhangi bir yarışmada ödül almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. Katılımcı, yarışma sonu teslim ettiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Seçici kurul, katılımcıların resimler ile ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Yarışmada ödül alan eserler okullara resmi yazıyla bildirilecektir. Değerlendirme sonrasında kural ihlali yaptığı anlaşılan katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya almamış yarışmacılara ise talep hakkı doğurmaz. Düzenleyici kurum, bir başvurunun kurallara aykırı olduğunu tespit ederse başvuruyu geri çevirme yetkisine sahiptir. Bu yarışmaya katılanlar, tüm katılım koşullarını aynen kabul etmiş sayılacaktır.

Telif (Kullanım) Hakları: Katılımcı, ödül ya da sergilemeye hak kazanmış resimlerinin isminin ya da eser adının kullanılması ile ilgili kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder.

Not: Okullarımız ilk olarak yarışmanın koşullarına bağlı olarak kendi okullarında seçici bir kurul oluşturarak yarışmayı yapacaklardır. Okullarında birinci seçilen yarışmacının eseri ilçe yarışmasına katılacaktır. Seçici Kurul: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen eserler Eser Değerlendirme Komisyonu tarafından şartname doğrultusunda değerlendirilecektir.

Yarışma Takvimi: Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 10 Ekim 2022 Bitiş Tarihi ve Teslim : 21 Ekim 2022 Jüri Değerlendirme : 24 Ekim 2022 Sonuç Bildirimi : 25 Ekim 2022

İlköğretim Ödülleri:

Birincilik ödülü: 500 TL

İkincilik Ödülü: 400 TL

Üçüncülük Ödülü: 300 TL

Ortaokul Ödülleri:

Birincilik Ödülü: 1000 TL

İkincilik Ödülü:900 TL

Üçüncülük Ödülü: 300 TL

Lise Ödülleri:

Birincilik Ödülü:1500 TL

İkincilik Ödülü: 1250 TL

Üçüncülük Ödülü: 1000 TL

Tören yeri ve saati dereceye giren öğrencilere ve okullarına bildirilecektir.