BEYAZIT FORD OTOSAN İLKÖĞRETİM OKULUNA ALINACAK ÜSTÜN ZEKALI ÖĞRENCİLERİN BAŞVURU İŞLEMLERİ BAŞLAMIŞTIR

İSTANBUL İLİ FATİH-BEYAZIT FORD OTOSAN İLKÖĞRETİM OKULUNA ALINACAK ÜSTÜN ZEKÂLI ÖĞRENCİLERİN 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TANILAMA VE YERLEŞTİRME BAŞVURU ve KAYIT İŞLEMLERİ KILAVUZU

Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okuluna 2012–2013 Eğitim-Öğretim yılı için (2 şube 12+12=24)  üstün zekâlı öğrenci alınacaktır.

A) BAŞVURU KOŞULLARI:
İstanbul il sınırları içinde ikamet eden ve Eylül 2012 ayı sonu itibariyle 5 yaşını bitirmiş (60 ay) adaylar ile 2006 doğumlu adaylar başvurabilirler.

B) BAŞVURUYU KİMLER YAPABİLİR?
Başvuruyu; adayın kanuni vasisi-velisi, ikametinin bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yapacaktır.

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ
1. Başvuru Ücreti :
• Seçmelere girecek her aday için “Başvuru ücreti” olan 40.00 (kırk) TL Denizbank Beyazıt  Şubesi 3820-4366149 numaralı “Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu Okul Aile Birliği Sınav Hesabı”na yatırılacak ve banka dekontu, başvuru işlemlerini yapacak olan rehberlik ve araştırma merkezi müdürlüğüne teslim edilecektir.
2. RAM’larca Elektronik Gözlem Formu Doldurma ve Onay İşlemleri:
• Başvurular, 16 Nisan-18 Mayıs 2012 tarihleri arasında banka dekontu ve adayın kimliğinin aslıyla birlikte ikametinin bulunduğu Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğüne yapılacaktır.
• Başvuru panelindeki kullanıcı adı ve şifre bilgilerine RAM’ların “kurum kodu” bilgilerinin girilmesi yeterlidir.
•  Sisteme girildikten sonra “Başvuru Formu” butonu tıklanarak, bilgiler eksiksiz olarak doldurulduktan sonra sağ alt köşede bulunan “kaydet” butonu tıklanarak başvuru kayıt işlemi tamamlanır.
D) ÖĞRENCİ SEÇME İŞLEMLERİ:
1. Seçmelere Giriş Belgesi

Seçmelerin 1. aşamasında her öğrenci ,  http://www.beyazit.k12.tr  ve adresinden indirilecek olan “Giriş Belgesi” ile değerlendirilmeye alınacaktır. Bu belgede adaya ait kimlik bilgileri ile incelemenin yapılacağı yer, tarihi ve saati bulunacaktır. Tüm adaylar aynı saatte incelemeye alınacağından başlama saatinden sonra gelen adaylar incelemeye alınmayacaktır.

Adaylar yanlarında;
• Giriş belgesini;
• Kimlik aslını,
• 2 Adet kurşun kalem(uçlu kurşun kalem olmayacak), silgi ve kalemtraş bulunduracaklardır.
      2. Tanılama Süreci
 Tanılama işlemi iki aşamada gerçekleştirilecektir.
Birinci aşamada aday öğrenciler; Fatih ilçesindeki İbrahim Alaattin Gövsa (20 sınıf), Çapa İlköğretim Okulu (27 sınıf) Gazi İlköğretim Okulu (14 sınıf), Çapa Atatürk İlköğretim Okulu (26 sınıf), Topkapılı Mehmet Bey İlköğretim Okulu (19) sınıf ve ihtiyaç duyulduğunda belirlenecek diğer merkezlerde “Grup Testine” alınacaklardır. Adayların incelemeye alınacakları yerler 23 Mayıs 2012 tarihinde ,  http://www.beyazit.k12.tr  ve http://www.istanbulbilsem.k12.tr  adresinden öğrenilebilecektir.

Bu test sonucunda başarılı olan en az 96 öğrenci ikinci aşamada (96.sırada birden fazla aday varsa hepsi katılacak) Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda ya da gerekli görülen diğer okullarda ikinci değerlendirilmeye “Bireysel Performans Testi” alınacaktır.

2.1. Birinci aşama- Grup Testi: 26-27 Mayıs 2012 tarihinde, adayların giriş belgelerinde belirtilen yer ve saatlerde;
       
2.2. İkinci aşama-Bireysel Performans Testi: 13-14 –15 Haziran 2012 tarihleri arasında (E) maddesinde belirtilen randevu ve saat sistemine uygun olarak yapılacaktır.
 
E) SONUÇLARIN DUYURULMASI:

 Birinci aşamada yapılan incelemeye ait sonuçlar 08 Haziran 2012 tarihinde  ,  http://www.beyazit.k12.tr  ve adlı web sitesindeki ilgili link tıklanarak açılan panele aday öğrenciye ait TC Kimlik Numarası girilerek öğrenilebilecektir.

 İkinci aşamaya hak kazanan öğrenciler 08 Haziran 2012 tarihinde söz konusu panelde Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulunda ya da gerekli görülen diğer okullarda yapılacak olan “Bireysel Performans Testi” için hangi gün ve saate randevu verildiğini göreceklerdir. Adaylar belirtilen tarih ve saatte değerlendirme yapılacak yerde hazır bulunacaklardır.

İkinci aşamada yapılacak olan değerlendirmenin alan uzmanları tarafından tamamlanmasının ardından oluşan puan sıralaması Öğrenci Seçme Komisyonu tarafından MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne 06 Temmuz 2012 tarihinde sunularak Bakanlığımızın kesin sonuçları onaylanmasının ardından http://www.istanbul.meb.gov.tr,  http://www.beyazit.k12.tr  adresinden açıklanacaktır.

2.Aşama değerlendirme sonucunda puanların eşit olması halinde takvim yaşı küçük olan
adayın kaydı yapılacaktır.
F) İNCELEME SONUÇLARINA  İTİRAZ:
1. İnceleme sonuçlarına yapılacak itirazlar, Bilgi Edinme Kanununa tabi olup itiraz hakkı sonuçların açıklanmasını takip eden ilk 7 gün içinde kullanılabilir. İnceleme ve değerlendirme evrakının aslı veya fotokopisi yetkili organlar dışında -aday dâhil olmak üzere- hiçbir özel veya tüzel kişiye verilmeyecektir. Müracaat eden her aday ve yasal vasisi bu hükümleri kabul etmiş sayılır.
2. Herhangi bir mazeret nedeniyle incelemeye katılamayan adaya ikinci bir hak verilmeyecek, başvuru ücretini yatırmış olsa bile ücret iade edilmeyecektir.
3. Sonuçlar veliye skor ve sıralama olarak bildirilmeyecektir. Müracaat eden veli bunu kabul etmiş sayılır.

     G) KAYIT İŞLEMLERİ:
 MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından inceleme sonuçlarının açıklanmasının ardından Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okuluna asıl listeden kayıt yaptırmaya hak kazanan 24 öğrencinin kesin kayıt işlemleri 12 Temmuz–16 Temmuz 2012 tarihleri ve 10.00–16.00 saatleri arasında yapılacaktır. Açık kontenjan kalması halinde yedek listede bulunan puanı en yüksek adaydan başlanmak üzere 20 Temmuz 2012 günü mesai bitimine kadar kayıt işlemleri bitirilmiş olacaktır.

 
İLETİŞİM BİLGİLERİ: (Beyazıt Ford Otosan İlköğretim Okulu)
Telefon  : 0212 522 52 02
Faks       : 0212 513 19 53
Adres     : Prof. Ümit Yaşar Doğanay Sok. No:1
                Vezneciler-Fatih/İSTANBUL

 

(İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü)
Telefon:  0212 455 0460  –   Faks     : 0212 455 0476
e-posta : ozelegitim34@meb.gov.tr