BESİN PİRAMİDİNDE YAŞAM

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

BU BENİM ESERİM MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE YARIŞMASI

Besin piramidindeki canlıların gösterimi ile ekolojik dengenin anlatılması, çevre koruma bilincinin kazandırılması. Bu konunun somut bir bilgi haline gelmesi amacı ile Küyükçekmece Gölündeki kirliliğin belirlenmesi. 1-Besin piramidinin görsel işlerlik kazanması 2-Bir besin ağının nasıl oluştuğunun örneklenmesi 3-Bir besin ağındaki canlıların zararlı maddelerden nasıl etkilendiklerinin belirlenmesi 4-Çevre koruma bilincinin kazandırılması 1-Küçükçekmece Gölünün ekolojik önemi ve durumu hakkında bilgi toplandı. 2-Üç boyutlu besin piramidi oluşturuldu, ışıklandırma düzeneği yerleştirildi. 3-Küçükçekmece Gölü çevresi incelendi, çevresinden fotoğraflar çekildi. 4-Küçükçekmece Gölü”” nden alınan su örneği İ.Ü laboratuarında analiz ettirildi. 5-Besin piramidinin içi düzenlendi ve piramide ışıklandırma donanımı eklendi. 6-Her bir basamak için replikler yazıldı piramidin sunumu sırasında seslendirilmeye karar verildi.1-Standart method EPA 2-Gözlem(mikroskop ve çıplak gözle) 3-Canlandırma(dramatizasyon Büyükçekmece Gölü incelenmedi.Onun yerine Küçükçekmece Gölü incelendi. Çünkü Küçükçekmece Gölündeki kirlilik çok daha belirgin.Küçükçekmece Gölünün su analizi sonuçları: askıda katı madde 67mg/L(standart oran 15mg/L) ,çözünmüş oksijen miktarı 5,2mg/L(standart oran 5mg/L) ve fosfor miktarı 0,92mg/L(standart oran 0,1 mg/L) olarak belirlendi. Bu oranlar canlı yaşamının oluşması için uygun olmadığı ortay çıktı ve bu besin piramidinde gösterildi Not: ölçüm standartları çeşitli kullanıma yönelik su kaynakları içindir) Yapılan analiz sonucuna Küçükçekmece Gölü?ndeki kirlilik tespit edilmiştir. Etkilenen canlılar ve bunların dışındaki ekolojik dengede yer alan canlılar besin piramidinde örneklem şeklinde gösterilmiştir. Bu konuda İski””nin yaptığı çalışmalar yakından takip edilecektir.Bir besin ağı ve bu ağı temsil eden besin piramidinin yapılması. Büyük Çekmece Gölü ile ilgili verilerin toplanması.2005 yılında düzenlenen “”TÜRKİYE””DE ÇEVRE KİRLENMESİ ÖNCELİKLERİ SEMPOZYUMU III”” ile Küçükçekmece Gölü””ndeki kirliliğe dikkat çekilmiş ve yetkililer önlem almaya çağırılmıştır.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin