BESİN AĞIM

İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ PROJE ÇALIŞMASI

Bu Benim Eserim Matematik ve Fen Bilimleri Proje Yarışması

Projenin Adı: Besin Ağım

Projenin amacı: Fen ve Teknoloji dersi için besin ağı görsel materyali hazırlamak.   Projenin hedefleri : 1.Ekosistemler ve besin zincirlerinin anlaşılırlığını arttırmak 2.Fen ve Teknoloji derslerindeki görselliği arttırmak 3.Fen ve Teknoloji dersine öğrencilerin  ilgisini  arttırmak

Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler: Fen ve teknoloji dersinde işlenilen besin zincirleri ve  besin ağı konusunun daha iyi anlaşılır olabilmesi için görsel bir materyal hazırlama fikri oluştu.Bunun için besin ağları ile ilgili araştırma yaptık.Besin ağımızı 3 besin zinciri ile  oluşturduktan sonra ,12 adet bitki ve hayvan  resimleri araştırılıp hazırlandı.Resim kağıdı üzerine uygun biçimde resimler yapıştırıldı. 29 adet  led ampul kullanılarak 9 V gerilim ile çalışacak biçimde seri ve paralel bir devre çizildi. Devre şemasına uygun olarak led ampullerin bağlantıları  resimlerin  arkasında yapıldı.3 adet buton ve 9v güç kaynağı ile devre tamamlandı.Çalışması kontrol edildi.Her bir butonun ayrı besin zincirini tamamlayan ledlerin yanmasını sağladığı görüldü.Üç buton aynı anda kapatıldığında tüm besin ağındaki canlıların ledlerinin yandığı görüldü. Bağlantı kablolarının görünmemesi için strafor köpük üzerine kabloları yerleştireceğimiz oyuklar açılarak  resim kağıdı köpük üzerine yapıştırıldı.Raptiyeler ile sağlamlaştırıldı.Projemiz tamamlanmış oldu.

Kullanılan yöntemler: Beyin fırtınası,araştırma,inceleme,yaparak yaşayarak öğrenme,

Ulaşılan sonuçlar: Ekosistemlerdeki besin zincirlerini ve bu zincirlerin oluşturduğu besin ağlarını görselleştirerek daha anlaşılır olmasını sağlayabilecek bir görsel materyal hazırlanmış oldu.

Sonuçların değerlendirilmesi: Oluşturulan besin ağı materyali ile canlılar arasındaki besin alışverişi daha kolay anlaşılabilecektir. Ayrıca besin ağının bir bölümünden içeri giren zararlı etkenlerin ağın tamamında olumsuz etkiler meydana getirebileceği de  materyal üzerinde gösterilebilir.

Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması: http://www.genbilim.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3142

Bu faaliyetlerin takvimi: Proje konusunun belirlenmesi: -1-15 Kasım 2010 Proje ile ilgili kaynak taraması:15-25 Kasım 2010 Proje yöntem ve kullanılacak araç-gereçlerin belirlenmesi :25-30 Kasım 2010 Projenin hazırlanma süreci: 1- 15 Aralık 2010 Proje sonuçlarının değerlendirilmesi: 15-20 Aralık 2010 Proje raporunun hazırlanması: 20-30 Aralık 2010

Proje bütçesi: 29 adet led ampul = 7.25tl                3 adet buton= 3 tl 1 adet 9v pil yatağı= 1 tl                   Strafor köpük: 2 tl

Toplam = 13,25 tl

Projeyi hazırlarken destek aldığı kişi ve kurumlar: Proje danışman öğretmeni Atilla DALGIÇ