Beşiktaş Anadolu Lisesi Fotoğraf Yarışması

Beşiktaş Anadolu Lisesi Fotoğraf Yarışması
FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

YARIŞMAYI DÜZENLEYEN KURUM / KURULUŞ
Beşiktaş Anadolu Lisesi


YARIŞMANIN KONUSU

Beşiktaş Anadolu Lisesi organizasyonuyla, ülkemizde her düzeydeki lise öğrencilerinin katılımına açık, bir şiiri fotoğraf sanatı ile yansıtmayı sağlayacak bir fotoğraf yarışması.

YARIŞMANIN AMACI
-Ülkemizde lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin, kendini ifade etme biçimlerinden biri olarak fotoğraf sanatını kullanmalarını sağlamak.
-Fotoğrafçılığın,gençlerimizin çevresine bakışını olumlu şekilde etkilemesini sağlama konusunda desteklemek.
-Fotoğraf ve fotoğrafçılığın insanımızın kendi çevresine doğru gözle bakmasını sağlayan en önemli aktivitelerden biri olması gerçeğinden yola çıkarak gençleri bu konuda desteklemek
-Gençlerimize, doğayı sevmeyi ve korumayı öğreten en önemli etkinliklerden biri olan fotoğrafçılığı desteklemek.
-Öğrencilerimizin okudukları bir şiirden yola çıkarak şiiri fotoğraflamalarını sağlamak.

TÜRÜ
Fotoğraf Yarışması

HEDEF KİTLE
Türkiye genelinde tüm resmi ve özel liselerde okuyan her seviyeden öğrenci

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Katılım Tarihi : 13 Mayıs 2016
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 18 Mayıs 2016
Sonuçların Açıklanması : 20 Mayıs 2016
Ödül Töreni ve Sergi : 30 Mayıs 2016

KATILIM ŞARTLARI
Yarışma tüm resmi ve özel liselerde okuyan her seviyeden öğrenciye açıktır.

YARIŞMA ŞARTLARI
– Yarışma renkli yada siyah beyaz baskı dalında olup, yarışmacılar en çok 5 eserle yarışmaya katılabilirler.
-Eserin, belirlenen yarışma konusuna uygun bir içeriğe sahip olması gerekmektedir.
-Daha önce herhangi bir yerde ödül kazanmış fotoğraflar yarışmaya katılamazlar. Eğer dereceye giren fotoğraflar arasında yarışma süreci içinde veya sonrasında böyle bir durum tespit edilirse alınan ödül iptal ve iade edilecektir. Bu durum ödül almış olan/olmayan diğer katılımcılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.
-Fotoğraf dosyaları üzerinde pozlama, doygunluk, kontrast gibi basit dijital düzenlemeler dışında içeriğe doğrudan etki edecek herhangi bir manipülasyon kabul edilmemektedir.
-Yarışmaya 1 kişi en fazla 5 fotoğraf ile katılabilir.
-Fotoğrafların dijital kopyalarının e-posta eki olarak besiktasanadolulisesi2016@gmail.com adresine gönderilmesi,
e-postanın KONU/SUBJECT bölümüne AD-SOYAD ve okul adı yazılması gerekmektedir.
Başvuru maili içinde;
1. Şartnamenin son sayfasında yer alan başvuru formu ( ilgili yerleri doldurulmuş olarak)
(Organizasyon gerekli gördüğü takdirde, daha sonra teslim edilmek şartıyla, öğrencinin okulundan onaylı öğrenci belgesi isteyebilir)
2. Fotoğrafını esinlendiği şiir ( şiirin ve şairinin adı mutlaka yazılmalı) bilgilerinin iletilmesi önemle rica olunur.
-Fotoğraflar jpeg/jpg uzantılı olmalıdır. Fotoğrafların boyutu uzun kenar 3000-4500 piksel jpeg sıkıştırma kalitesi 7-8 olması olmalıdır.
-Teknik şartları taşımak kaydıyla, fotoğraf makinesi dışında, herhangi bir görüntüleme aracıyla (telefon, tablet bilgisayar vb.)çekilen fotoğraflar da yarışmaya katılabilir.
-Yüksek boyutlu fotoğraflar için ayrı ayrı mail atılmalıdır.
-Fotoğrafların ön yüzlerinde herhangi bir işaret yada imza olmamalıdır.
-Yarışmaya katılan tüm katılımcılara başvurularının alındığına dair bir konfirmasyon mesajı iletilecektir.
e-posta yoluyla bu konfirmasyon mesajını almayan katılımcıların başvuruları organizasyon komitesine ulaşmamış demektir.
-Eserlerin okulumuza gönderilmesi için son tarih 13 Mayıs 2016 saat 17.00 dir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ
Beşiktaş Anadolu Lisesi
Çırağan Caddesi No:30 Beşiktaş/İstanbul
Fotoğrafların gönderileceği e-posta: besiktasanadolulisesi2016@gmail.com
şartnamenin olduğu e-posta adresi: http://besiktasanadolu.meb.k12.tr/ ve www.balumni.org.tr
okul tel:0212 261 5330
Medet KAYA – Beşiktaş Anadolu Lisesi Müd. Yrd. 0507 306 55 05


SEÇİCİ KURUL

Alberto MODİANO – Seçici Kurul Başkanı – Fotoğraf Sanatçısı, Fotoğraf Eğitmeni, Fotoğraf Tarihçisi
Prof. Dr. Melih Zafer ARICAN – Fotoğraf Sanatçısı ,Akademisyen
Yrd. Doç. Tolga HEPDİNÇLER – Fotoğraf Sanatçısı, Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi
Coşkun AYDIN – Fotoğraf Sanatçısı
Hasan ÖZDEMİR – Fotoğraf Sanatçısı
Kemal AKALIN -Eğitimci
Ülkü Anadol ATEŞ – BAL Edebiyat Kulübü Sorumlu Öğretmeni
Adem BAŞURAL – BAL Fotoğraf Kulübü Sorumlu Öğretmeni

ÖDÜLLER
Birincilik Ödülü : 2000 TL + PLAKET
İkincilik Ödülü : 1500 TL + PLAKET
Üçüncülük Ödülü : 1000 TL + PLAKET
Yedi esere mansiyon ödülü: 100 tl
Sergilenmeye layık görülecek eser sayısı:50


DEĞERLENDİRME SONUÇLARIN DUYURULMASI ÖDÜL TÖRENİ

Sonuçlar, ve ödül töreni hakkında tarih, saat, yer bilgileri Seçici Kurul değerlendirmesi sonuçlandıktan sonra resmi yazı yoluyla ve okulumuz web sitesinden duyurulacaktır. Ayrıca başvuru formunda yer alan mail adreslerine gönderilecektir.
Katılımcıların sunduğu eserlere layık görülen sıra, seçici kurulun takdiri ile belirlenecek olup, buna hiçbir surette itiraz edilemeyeceği gibi, dereceye layık bir proje öngörülmediği takdirde bu sıra boş bırakılacaktır. Sunulan projeler, Seçici Kurul tarafından daha sonraki alt derece ve ödüllere layık bulunulabilir.
YAYIN VE TELİF HAKKI Yarışmada ödül alan, sergilenmeye hak kazanan eserlerin yayın, kullanım ve sergileme hakları münhasıran Beşiktaş Anadolu Lisesi’ne aittir. Bu eserler Beşiktaş Anadolu Lisesi arşivinde kalacaktır ve geleneksel hale getirilecek bu yarışmada uygun bulunan eserler gelecek yıllarda hazırlanacak bir yayında kullanılabilecektir.
Yarışmaya Katılacak eserler, talep gördüğü halde, sanatçının onayına bağlı olarak ve sergi sonunda teslim edilmek şartıyla satılabilecektir. Satış bedelinin net % 50 si sanatçıya aittir.
Ödül ve mansiyon alan eserler ile satılan eserler dahil olmak üzere tüm eserler, Beşiktaş Anadolu Lisesi tarafından kitap, reklam, broşür, afiş, web sayfası ve benzeri basılı yayınlarda fotoğrafçı adı belirtilmek koşuluyla kullanılabilir.
Beşiktaş Anadolu Lisesi, bu eserlerle ilgili yapacağı yazılı ve görsel yayınlar, sergilemeler için eser sahiplerine ayrıca bir ödemede bulunmaz.
Katılımcılar şartname hükümlerini aynen kabul ederler.
Açıklama: 5846 Sayılı Yasa gereği, ödül alsın veya almasın yarışmaya gönderilen tüm eserlerin her türlü kullanım hakları bedelsiz olarak yarışmayı düzenleyen Beşiktaş Anadolu Lisesi’ne ait olacaktır. Eserlerin başkasına ait veya kopya olmaması gerekir. Yarışmaya katılan her öğrenci ve velisi bu şartları kabul etmiş sayılır.

Katılım Formu İndir