Beşiği Kütüphane Olan Alim Fuat Sezgin temalı Öykü Yarışması

Özel Nun Ortaokulu, Türkiye genelinde öğrenim gören resmi ve özel ortaokul öğrencilerine yönelik “Beşiği Kütüphane Olan Alim Fuat Sezgin” temalı öykü yarışması düzenlemektedir.

‘’BEŞİĞİ KÜTÜPHANE OLAN ÂLİM FUAT SEZGİN”
TEMALI ÖYKÜ YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

KONU
Cumhurbaşkanının imzasıyla, 6 Eylül 2018’de yayımlanan genelgede 2019 yılı “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” ilan edildi. Özel Nun Okulları Beykoz Kampüsü Kütüphane Birimi olarak ‘’Beşiği Kütüphane Olan Âlim Fuat Sezgin” temalı öykü yarışması düzenliyoruz.

TÜR
Öykü Yarışması

AMAÇ
Yarışma katılımcılarına sunulacak Fuat Sezgin’in biyografisi ile katılımcıların yazacakları öykülerini ilişkilendirerek, hem bu sayede Fuat Sezgin’i daha yakından tanımaları hem de özgün bir metin kaleme almaları amaçlanmaktadır.

KATILIMCILAR
Tüm Türkiye Ortaokul Öğrencileri İÇERİK
Yarışmaya katılacak olan eserler “Fuat Sezgin” temalı özgün birer metin niteliği taşımalıdır.

HEDEF KİTLE
Ortaokul Öğrencileri

BAŞVURU TARİHLERİ
22.04.2019 -06.05.2019

KATILIM ŞARTNAMESİ
1. Öğrenciler yalnızca bir (1) öyküyle yarışmaya katılabilirler.
2. Birden fazla kişi tarafından ortaklaşa yazılmış öyküler yarışmaya kabul edilmez.
3. Metin, öykü türüne uygun olarak yazılmalıdır.
4. Öykü, Türkçe dilinde yazılmalıdır.
5. Öykü, A4 boyutunda dosya kâğıdına, tercihen bilgisayarda 12 punto, “Times New Roman” yazı karakteriyle ya da okunaklı el yazısıyla yazılmalıdır.
6. Öykünün uzunluğunun 1.5 satır aralığıyla, iki (2) A4 sayfadan az, üç (4) A4 sayfadan fazla olmaması önerilir.
7. Yarışmaya son başvuru tarihi 06 Mayıs 2019 Cuma günüdür
8. Öykünün başında öykü adı ve hemen altında da öyküyü yazan öğrencinin adı ve soyadı yer almalıdır.
9. Öykünün en son sayfasında, başvuruda bulunan öğrencilerin, adı. soyadı, sındı ve numarası yer almalıdır.
10. Yazılan öyküler Nun Okulları Beykoz Kampüsü Kütüphane Birimine e-posta yoluyla avcan.savirY-nunokullari.com adresine teslim edilecektir.
11. Başvuruların şartnameye uygunluğu kütüphane birimince denetlenecektir.
12. Çalışmaların daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.
13. Şartnameye uygun olarak ve zamanında teslim edilen aday öyküler, Nun Okulları Türkçe- Edebiyat öğretmenlerinden oluşan kurul üyeleri iarafından değerlendirilecektir.
14. Katılım ücretsizdir.
15. Yarışma sonuçları NUN Okulları Web Sitesinden 27.05.2019 tarihinde duyurulacaktır.

DEĞERLENDİRME KURULUNDA KİMLERİN YER ALACAĞI ve ŞEKLİ
Yarışmaya katılan eserler Özel Nun Ortaokulu Türkçe-Edebiyaî öğretmenleri tarafından değerlendirilecektir.
Özel Nun Ortaokulu Değerlendirme Komisyonunca;
Hikâye yarışmasında bir tane birinci, bir tane ikinci, bir tane üçüncü eser seçilecektir.

ÖDÜL TÖRENİ
Hikâye yarışmasında okul genelinde dereceye giren öğrencilere;
1. 1000 TL Değerinde Elektronik Ürün Hediye Çeki
2. 750 TL Değerinde Elektronik Ürün Hediye Çeki
3. 500 TL Değerinde Elektronik Ürün Hediye Çeki
Ödül törenimiz sonuçlar açıklandıktan sonra uygun bir tarihte kazanan öğrencilerimizi NUN Okulları Beykoz Kampüsüne davet ederek gerçekleşecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ
Son Başvuru tarihi 06.05.2019
Seçilen Çalışmaların Özel Nun Ortaokulu Yarışma Komisyonunca Gönderilmesi: 13.05.2019- 20.05.2019
Sonuçların Açıklanması: 27.05.2019

İletişim Adresi;
Ayçan ŞAYİR-NUN Okulları Beykoz Kampüs Kütüphane Öğretmeni
avcan.savirtanunokullari.com
NUN Okulları Kütüphaneleri
Elmalı Mahallesi, Beykoz Elmalı Yolu Sokak No:5/l Beykoz – İstanbul