BERGAMA BELEDİYESİ LOGO TASARIM YARIŞMASI

BERGAMA BELEDİYESİ
LOGO TASARIMI YARIŞMA ŞARTNAMESİ
 
A) KONU: BERGAMA BELEDİYESİ KURUMSAL LOGOSUNU ARIYOR 
Yarışma; Bergama Belediyesi’nin kurumsal  logosunun, Belediye’nin vizyonunu ve misyonunu yansıtacak,  akılda  kalıcı,  işlevsel  kullanımına  imkân  sağlayacak  bir  şekilde  tasarlanıp, oluşturulması ve hayata geçirilmesidir.

AMAÇ 
Tarih,  kültür,  turizm  ve  tarım  kenti  olan  Bergama,  geçmişten  aldığı  tarihsel  mirası  bugünle birleştiren ve bu mirası geleceğe taşıyarak medeniyetle yoğrulmasını sağlayan  “ilk”ler kentidir. Tasarımın Bergama Belediyesi’nin misyonu, vizyonu ve amaçlarıyla uyumlu kurumsal logosunu dolayısıyla da “ilk”ler kenti Bergama’yı  temsil eder nitelikte, özgün, yaratıcı,  işlevsel ve akılda
kalıcı  bir  biçimde  olması  beklenmektedir. Logo,  siyasi  ya  da  etnik  bir  görüşü  veya  düşünceyi ifade edemez, çağrıştıramaz!
Buna göre; tasarımcılar, aşağıdaki bilgiler ışığında çalışmalarını hazırlayabilirler:
Bergama ve Bergama Belediyesi
Bergama, Ege Bölgesi’nin kuzey batısında,  İzmir  İli’ne bağlı bir  ilçedir.  İl merkezine uzaklığı 107 km ve deniz kıyısına uzaklığı 30 km’dir.  İlçe  sınırları  içerisinde 114 köy, merkez dahil 6 belediye bulunmaktadır. İlçe merkezinde 18 mahalle vardır. 
Ekonomisi daha çok tarıma dayanan Bergama, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle turizm alanında
olduğu  kadar  yeraltı  ve  yerüstü  kaynakları  ile madencilik  alanında  da  önemlidir.  İlçenin  yüz ölçümü 1.573 Km²’dir.
Bergama  adı,  antik  dönemdeki  Pergamon  isminden  gelmektedir.  İlk  çağda  muhteşem abideleriyle büyük bir şehir ve aynı adı taşıyan krallığın merkezi olmasının yanı sıra, Ortaçağın önemli  stratejik  mevkii,  Karesioğulları’nın  ikinci  başkenti  ve  son  olarak  Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli merkezlerindendir.
Bergama  Belediyesi’nin  kuruluş  tarihi  kesin  olmamakla  beraber  1869  olarak  bilinmektedir. Belediyemizin  kuruluş  öyküsü,  ilk  belediye  başkanı,  meclis  üyeleri  ve  ilk  kez  hangi  binada faaliyete başladığına ilişkin bilgiler ilçe arşivi olmaması nedeniyle bilinememektedir.
Bergama Belediyesi’nin Misyonu
Misyonumuz;  halkımızın  ortak  ve  yaşamsal  gereksinimlerini  zamanında,  eşitlikçi,  katılımcı  ve saydam bir hizmet anlayışıyla karşılamaktır. Yalnızca kamusal çıkarları temel alan insan odaklı bir yerel yönetim anlayışını yaşama geçirmek ve kurumsallaştırmaktır.
Bergama Belediyesi’nin Vizyonu
Vizyonumuz;  toplumcu  belediyecilik  anlayışı  ve  Cumhuriyetin  temel  kazanımlarının  verdiği bilinçle; kent  sakinlerinin  yaşamaktan keyif  aldığı,  çağdaş,  çevreci,  sağlıklı bir kent  yaratırken 3 kültürel ve tarihsel miraslarımıza da sahip çıkmaktır. İnsanlığın Ortak Mirası; Kültür Bilim ve Sanat Kenti Bergama’yı Yeniden Yaratmaktır.
B) KATILIM İÇİN GEREKLİ GENEL KOŞULLAR 
1.  Yarışma, ekteki katılım formunu doldurmuş, herkese açıktır. Yaş sınırı yoktur.
 
2.  Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir.
 
3.  Yarışmaya  katılacak  olan  tasarımların;  özgün  olup  başka  bir  yerde  yayımlanmamış olmaları,  diğer  kurum  ve  kuruluş  logolarını  çağrıştırmamaları  gerekmektedir.  Teslim edilen  çalışmalar,  Türk  Patent  Enstitüsü’nce  daha  önce  korunmaya  alınmamış,  tescil başvurusu yapılmamış olmalıdır.
 
4.  Seçici Kurul  tarafından, kopya olduğu anlaşılan  tasarımlar yarışma dışı kalacaktır. Logo tasarımının  kopya  olduğunun  anlaşılması  halinde  ödül  verilmeyecek,  verilmiş  ise  ödül sahibi ödülü derhal iade edecektir.
 
5.  Oluşacak her  türlü  sorunun hukuki yaptırımı ve  süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Bergama Belediyesi ya da seçici kurul üyeleri sorumlu tutulamaz.
 
6.  Yarışma,  Bergama  Belediyesi  bünyesinde  çalışmayan,  seçici  kurul  ve  seçici  kurulun birinci  derecedeki  yakınları  dışındaki,  tüm  tasarımcılara  açıktır.  Yarışmacılar,  seçici kurulun  ve  Bergama  Belediyesi’nin  kararlarına  saygı  göstereceklerini  ve  yarışmaya katılmış olmakla beyan etmiş olurlar. 
KATILIM İÇİN TASARIM KOŞULLARI
1.  Tüm çalışmalar “Bergama Belediyesi” ibaresini açık ve net bir şekilde içermelidir.
 
2.  Seçilecek  tasarımın;  Bergama  Belediyesi’ni  temsil  edecek  her  türlü  basılı materyal  ve sayısal  ortamda,  medya  ve  reklam  çalışmaları  ile  promosyon  ürünleri,  kırtasiye malzemeleri,  antetli  kâğıt,  faks  kâğıdı,  pankart,  afiş,  web  sitesi  ve  benzeri  ortam  ve faaliyetlerde  kullanılacaktır.  Logo  tasarımı,  renkli  ve  siyah–beyaz  kullanıma  uygun olarak,  büyütülüp  küçültüldüğünde  görselliğinin  bozulmayacağı,  çok  küçük  ölçülerde ayrıntıların kaybolmayacağı, çok büyük ölçülerde dağınık görünmeyeceği bir biçimde ve her  çeşit  baskı  ve  kesim  tekniği  ile  sorunsuz  kullanılabilir  şekilde  hazırlanması gerekmektedir. Çalışmalarda renk ve form yönünden herhangi bir sınırlama yoktur.  
3.  Bergama Belediye Başkanlığı,  seçilen  eser  üzerinde  değişiklik  isteme  hakkına  sahiptir. Kullanılacak  eserin  sahibinden,  Seçici  Kurulun  ve/veya  Bergama  Belediye Başkanlığı’nın  görüşü  doğrultusunda,  teknik  sorunların  çözümüne  yönelik  değişiklikler
yapması istenebilir. Bunun için, ödül tutarı dışında bir ödeme yapılmaz. 
 
4.  Yarışmada  seçilen  tasarımların  tüm  hakları Bergama Belediyesi’ne  devredilmiş  sayılır. Tasarım sahibi, kullanılacak olan logoda hiçbir şekilde isim ve hak talebinde bulunamaz. 
 
5.  Ödül  kazanan  tasarımı  Bergama  Belediyesi  her  türlü  kullanma  ve  değiştirme  hakkına sahiptir.
 
6.  Seçilmeyen  tasarımlar,  sonuçların  ilan  edilmesinin  ardından;  en  az 15  gün,  en  fazla 30 gün  içerisinde  teslim  edilen  adresten  alınabilirler.  Belirlenen  sürelerde  geri  alınmayan eserler Bergama Belediyesi’nin sorumluluğunda değildir. 
KATILIM İÇİN TEKNİK KOŞULLAR
1.  Tasarım  rumuzu  en  az  4  harf  ve  3  adet  rakamın  birleşiminden  oluşmalıdır.  
2.  Eserler, A4 çıkış üzerinde, standart logo sunumu şeklinde (üst ortada büyük, alt bölümde küçük  uygulamaları  –  renkli  ve  siyah/beyaz  yan  yana)  hazırlanacaktır.  Örnek  Logo Sunum Şablonu ekte sunulmuştur. 200  gr  A4  kâğıtlar  paspartulanmamalı  ya  da  kartona  yapıştırılmamalıdır.  Çalışmalar şeffaf dosya içerisine konulduktan sonra kapalı zarf içerisinde teslim edilecektir. 
3.  Tasarımlar,  Adobe  İllüstratör,  Adobe  Photoshop  FreeHand  ya  da  CorelDraw programlarından biri ile hazırlanmış belge olarak her bir çalışmanın JPEG versiyonları ile birlikte  CD  ortamında  sunulacaktır.  Tasarımlar  300  dpi  çözünürlükte  CMYK  renk
modunda olacaktır.
 
4.  Tasarımcı, eserde kullandığı unsurların anlamını yarım sayfayı (A4) geçmeyecek şekilde yazıyla açıklayacak ve CD ile sunacaktır.
 
5.  Fotoğraf içeren tasarımlar ve elle yapılan çizimler yarışmaya kabul edilmeyecektedir.
 
6.  Bergama  Belediyesi,  teknik  koşullar  nedeniyle  gerekli  gördüğü  halde  proje  üzerinde değişiklik yapılmasını talep edebilir. 
E) GÖNDERİM İÇİN POSTALAMA KOŞULLARI 
1.  Katılımcılar, her bir tasarım için 3 adet belge zarfı kullanacaklardır. 
 
2.  Söz konusu belge zarfları;  içerisinde eksiksiz doldurulmuş başvuru  formunun yer aldığı kapalı Kimlik Belgesi Zarfı  ile birlikte,  eserin  yer  aldığı kapalı Evrak Belgesi Zarfı ve CD Zarfı’dır. 
 
3.  Her  zarfın  üzerinde  en  az  4  harf  ve  3  rakamdan  oluşan  rumuz  yazılacaktır.  
4.  Katılımcının rumuzu, eserlerin arkasında ve CD üzerinde yer alacaktır.  
5.  Zarfların  üzerinde  katılımcının  kimliğini  belirtecek  herhangi  bir  isim,  ayırıcı  işaret  ve azı  bulunmayacaktır.  Bu  şekilde  bir  işlemin  tespiti  halinde  eser  yarışma  dışı bırakılacaktır. 
 
6.  Postalama işleminde, posta şirketi tarafından zarfın üzerine göndericinin açık bilgilerinin yazılması zorunlu tutuluyorsa, bir dördüncü zarf daha kullanılabilir (Kargo zarfı gibi).
 
7.  Birden  fazla  eserle  katılan  tasarımcılar,  her  eser  için  ayrı  evrak  zarfı  ve  ayrı  rumuz kullanmalıdır; 3 ayrı evrak zarfı, tek bir postalama zarfı içinde gönderilebilir.
F) KULLANIM KOŞULLARI VE HAKLARI
1.  Katılımcı, dereceye giren ve/veya Bergama Belediye Başkanlığı  tarafından kullanılması kararlaştırılan  eserinin,  Bergama  Belediyesi’ne  süresiz  olarak  tam  kullanım  hakkını verdiğini  peşinen  kabul  ettiğini  ve  buna  bağlı  olarak,  gerek  Fikir  ve  Sanat  Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin çoğaltma, işlenme,  yayma,  temsil,  faydalanma  vb.  umuma  arz  ile  ilgili  bilumum  haklar  için Bergama Belediyesi’ne tam lisans/yetki verdiğini kabul eder.
 
2.  Ödül kazanan eserler; Bergama Belediyesi’ni  temsil edecek her  türlü basılı materyal ve sayısal  ortamda,  medya  ve  reklam  çalışmaları  ile  promosyon  ürünleri,  kırtasiye malzemeleri,  antetli  kâğıt,  faks,  pankart  ve  benzeri  ortam  ve  faaliyetlerde  kullanılıp çoğaltılabilecektir.  Bu  bağlamda,  katılımcı,  ödül  dışında  herhangi  bir  telif  hakkı  talep edemeyecektir. 
 
3.  Katılım  formunu  imzalayan  yarışmacılar,  bu  şartnamenin  tüm  koşullarını,  yarışma şartlarını,  Seçici  Kurul  ve  Bergama  Belediye  Başkanlığı  kararlarının  tamamını  kabul etmiş sayılırlar.
G) ÖDÜL
1.  Ödüller,  hak  sahiplerine Bergama Belediyesi’nin  belirleyeceği  bir  tarihte  düzenlenecek ödül töreni ile takdim edilecektir.
 
2.  Yarışma ödülleri aşağıdaki gibidir.
 
Birincilik Ödülü     : 5.000 TL
İkincilik Ödülü    : 3.000 TL
Üçüncülük Ödülü    : 2.000 TL
Dördüncülük  Ödülü    : 1.000 TL
Beşincilik Ödülü    : 1.000 TL
H) DEĞERLENDİRME ve SEÇİCİ KURUL 
1- Değerlendirme iki aşamadan oluşmaktadır: 
 
a. Seçici Kurul Değerlendirmesi 
 Seçici Kurul; dereceye girmeye hak kazanan  ilk beş  logoyu belirler. Eserler; özgünlük, yaratıcılık, yarışma amaçlarına uygunluk kriterleri üzerinden değerlendirilecektir.   Seçici  Kurul  aşağıda  yer  alan  isimlerden  oluşturulmuştur.  Bergama  Belediyesi, değerlendirme toplantısına katılamayan seçici kurul üyesi yerine bir başka üye belirleme ve sonucu açıklayacağı günü değiştirme hakkına sahiptir.
b. Halk Oylaması 
 
Seçici Kurul  tarafından  belirlenmiş  olan  ilk  beş  logo;  Belediye web  sayfası  ve  sokak anketi  gibi  araçlarla  halk  oylamasına  sunularak  derecelendirilecektir.  Belediye  web sayfası  üzerinden  yapılacak  halk  oylaması  için  www.bergama.bel.tr   adresi
kullanılacaktır. 
Oylama  sonucu birincilik,  ikincilik, üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik derecesi  alan logolar belirlenecektir.
2-  Dereceye  giren  eserlerden  birini  “Bergama  Belediyesi”  logosu  olarak  belirleme  yetkisi, Bergama  Belediye  Başkanlığı’na  aittir.  Birincilik  derecesinin  altındaki  ödüllerden  birine  hak kazanmış  bir  eserin, Bergama Belediye Başkanlığı  tarafından  kullanılmasının  kararlaştırılması durumunda,  eser  sahibine,  bu  eserin  kazandığı  ödül  tutarı,  birincilik  ödülüne  tamamlanarak
ödenir.
 
I) YARIŞMA TAKVİMİ
1.  İlk Başvuru Tarihi         :   2 Ocak 2012
2.  Son Başvuru Tarihi        : 20 Ocak 2012
3.  Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi    : 25 Ocak 2012
4.  Dereceye Giren Beş Logonun Açıklanması  : 31 Ocak 2012
5.  Halk Oylaması Başlama Tarihi      :   7 Şubat 2012
6.  Halk Oylaması Bitiş Tarihi      : 24 Şubat 2012
7.  Sonuçların Açıklanması        : 29 Şubat 2012
 
Sonuçlar, Bergama Belediyesi’nin web sitesinde yayımlanacaktır: www.bergama.bel.tr  
 
İ) İLETİŞİM VE YARIŞMA SEKRETERYASI 
Zarf/zarflar aşağıdaki adrese gönderilecektir: 
Belirlenen tarih ve saatten sonra getirilen/gelen eserler yarışmaya dâhil edilmeyecektir.
Adres      :Bergama Belediyesi
 Bergama Belediyesi Logo Yarışması
 Ertuğrul Mahallesi, Eski Belediye Caddesi No: 1 Bergama/İzmir
 
Tel      : (0232) 632 80 05     Faks  : (0232) 633 20 12
Web sitesi    : www.bergama.bel.tr   E-posta: [email protected] 
Sekretarya    : Bergama Belediyesi Proje Ofisi
          Ersin GÜLEÇ
          Nagehan ÇETİNKAYA
 
Tel      : (232) 632 80 05 / 290
E-posta      : [email protected] 
 
Yarışma  Şartnamesi  ve  Katılım  Formu,  Bergama  Belediyesi  Proje  Ofisi’nden  ve
www.bergama.bel.tr adresinden alınabilir.