BEP (BASİT, EKONOMİK, PRATİK)

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
BEP (BASİT, EKONOMİK, PRATİK)

İbrahim ÖZSOY
Ersin DEMİR
Dursun DUYGULU
Ayşenur SELÇUK
Hasan AYDIN
TOKAT / ERBAA REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ / 880287@meb.k12.tr

1.Giriş
Bireyselleştirilmiş eğitim programı, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin gelişim
özellikleri, eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda hedeflenen amaçlara yönelik
hazırlanan ve bu bireylere verilecek destek eğitim hizmetlerini de içeren özel eğitim
programıdır.

Rehberlik ve Araştırma Merkezi olarak her eğitim öğretim yılı başında ve yıl içerisinde
tüm okullarımızda BEP’lerin hazırlanmasına ilişkin eğitimler düzenlememize rağmen çoğu
okulumuzda BEP olması gerektiği şekilde hazırlanmamaktadır. Öğretmenlere yönelik özel
eğitim toplantılarında, seminerlerde ve hizmet içi eğitimlerde dile getirilen sorunlar
neredeyse tek bir noktada toplanmış olup, kaynaştırma eğitimi verecek öğretmenlerin BEP
hazırlamada yetersiz oldukları, BEP hazırlanmanın zaman-maliyet açısından problem teşkil
ettiği öğretmenlerimiz tarafından tek sesle dile getirilmiştir.
Projemizde; özel eğitim gerektiren bireylerin bireysel farklılıkları ve eğitim ihtiyaçları
dikkate alınarak sunulan hizmetlerden en üst düzeyde yararlanabilmeleri için uygulanan
Bireyselleştirilmiş Eğitim Planının(BEP) hazırlanmasında yaşanan sıkıntıları ve karşılaşılan
güçlükleri azaltmak amaçlanmıştır. Bu amaçla hazırlanan yazılımla Türkiye’nin her yerinden
öğretmenlerimiz ücretsiz bir şekilde ister web sitemiz üzerinden isterlerse telefonlarına
indirecekleri mobil uygulamayla; kolay ve hızlı bir şekilde öğrencilerin bireysel eğitim
planlarını hazırlayabilmektedir.

2.Problem Durumu
Öğretmenlerimizin bireysel eğitim gerektiren ve kaynaştırma eğitimine alınan
öğrencilere uygun BEP (Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı ) hazırlamaması ve yapılan
bireysel eğitim planlarında bir standartının bulunmamasıdır.

3.Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
Çalışmanın amacı bireysel eğitim planı hazırlama konusunda öğretmenlerin
yaşadıkları sorunları ve kaynaklara ulaşamama problemlerini ortadan kaldırmak, bireysel
eğitim planlarına bir standardizasyon getirmek, böylelikle özel gereksinimli öğrencilerin tüm
gelişim alanlarında sahip olduğu becerileri dikkate alınarak uygun eğitim almalarını
sağlamaktır. Çalışmanın hedefleri ise;
– Ülkemizde ihtiyaç duyan tüm öğretmenlerin yararlanabileceği bireysel eğitim planı
hazırlanma programının oluşturulması
– Bireysel eğitim planının hazırlanmasında öğretmenlerin yeterli bilgiye sahip ol(a)maması,
BEP hazırlama sürecinin zaman alıcı faktörü gibi dezavantajlarının en aza indirilmesi
– İlçemiz okullarında özel gereksinimli öğrencileri için hazırlanması gereken bireysel eğitim
planlarının sayısını yüzde 70 oranında artırmak

4.Yöntem ve Plan
4.1.Yöntem
Çalışma kapsamında anket uygulaması gerçekleştirilmiş, öğretmenlerimizin bireysel
eğitim programı ve BEP hazırlama süreçlerine ilişkin düşünceleri alınmıştır. Yapılan okul
ziyaretlerinde öğretmenlerimiz ve idarecilerimizle görüş alış verişinde bulunulmuş, BEP
hazırlama sürecine ilişkin problemler ve çözüm önerileri tartışılmıştır. Etkinlik analizi ile
çözüm önerileri süreç, maliyet, zorluk derecesi, sorun üzerindeki etkisi kriterlerine göre
değerlendirilmiştir. Toplam kalite yönetiminin, teknolojik yenilikleri kullanmak
fonksiyonundan yola çıkarak BEP hazırlama konusunda basit, ekonomik ve pratik bir
bilgisayar programı hazırlanması kararlaştırılmıştır. Balık kılçığı yöntemiyle projemizi
ortaya çıkaran sebepler ortaya konulmuş ve programda oluşabilecek hatalar engellenmeye
çalışılmıştır. Yapılan son test uygulaması ile öğretmenlerimizin BEP hazırlama sürecine
ilişkin düşünceleri tekrar alınmış ve programımızın verimliliği değerlendirilmiştir.