Benzeterek Matematik Projesi Dijital Kitabımız

https://www.storyjumper.com/book/read/109385796/60b370be920e8#

Ekran goruntusu 2021 06 02 145553

 

2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde yürüttüğümüz “Benzeterek Matematik” e-Twinning projesi tüm proje ortaklarının ve öğrencilerinin katılımıyla ortaya çıkan final ürünü kitabımızı beğenilerinize sunuyoruz. Bu projede öğrencilerimizin matematik kavramlarına ilişkin analojiler (benzetme) oluşturmasını, oyunlaştırılmış, hikayeleştirilmiş analojilerle yaparak-yaşayarak ve eğlenerek matematik öğrenmesini amaçladık. Alana katkıda bulunması dileğimizle.