“Benim Roman Kahramanım” Adlı III. Ulusal Deneme Yazma Yarışması

öğrenci yarışması
Deneme Yazma Yarışması

BTSO ALİ OSMAN SÖNMEZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ
“Benim Roman Kahramanım” Adlı III. Ulusal Deneme Yazma Yarışması

AMAÇ:
“Benim Roman Kahramanım” konulu deneme yarışması ile öğrencileri okumaya özendirmek, onların okudukları eserlerle bağ kurmalarını ve bilhassa yaklaşık yüz yetmiş yıllık roman birikimimizin genç kuşaklarca bilinmesini sağlamak amaçlanmaktadır.

KONU:
Cengiz Aytmatov’dan seçilen bir romanın okunup incelenmesi ve söz konusu romanın kahramanı ile ilgili bir deneme yazılmasıdır.

KAPSAM:
Yarışmaya Türkiye genelindeki sosyal bilimler liselerinde eğitim gören Hazırlık – 9 – 10 – 11 –
12. sınıf öğrencileri katılabilir.

DÜZENLEYEN KURUM:
Yarışmayı BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi düzenlemektedir.

KATILIM KOŞULLARI:
1. Yarışma Türkiye genelindeki sosyal bilimler liselerinde eğitim gören
Hazırlık,9,10,11,12. sınıf öğrencilerine dönük olarak düzenlenen, gönüllülük esasına dayalı, ücretsiz bir yarışmadır.

2. Yarışmaya gönderilen yazılar herhangi yerde yayınlanmamış, sergilenmemiş ve herhangi bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

3. Yarışmaya gönderilecek eserler deneme yazı türünün ölçütlerine uygun ve özgün olmalıdır. Tür dışı eserler değerlendirme dışı tutulacaktır.

4. Yarışmaya her öğrenci yalnızca bir yazı ile katılabilir.

5. Yarışmaya rumuzla katılım zorunludur.

6. Yazılar Times New Roman 12 punto; 1,5 satır aralığı boşluk bırakılarak beş(5) sayfayı aşmayacak şekilde düzenlenecektir.

7. Yazılara başlık atılmalı/ad verilmeli ve yalnızca rumuz eklenmelidir. Katılımcının adı- soyadı ve diğer gerekli bilgiler EK-1 formunda belirtilecektir.

8. Okullar, yarışmaya katılan öğrencilerin eserlerini gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan okul komisyonlarında değerlendirip ilk üçe seçilenleri, Ek-1 Formu ile birlikte belirtilen 26 Kasım 2021 tarihine kadar göndermelidir.

9. Yarışmaya müracaatlar (Word formatında) bsblbenimromankahramanim@hotmail.com adresine e-posta yoluyla yapılacaktım Başvuru sahibine alındı mesajı gönderilecektir.

10. Siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren eserler yarışma dışı kalacaktır.

11. Yarışma sonuçları 13 Aralık 2020 tarihinde okul internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

12. Ödüller, katılımcıların hesabına aralık ayı içerisinde yatırılacaktır.

13. Yarışmacılar belirtilen ödüller dışında herhangi bir hak talep etmeyecektir.

14. Yarışmaya eser gönderen tüm katılımcılar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayı lir.

15. Etkinlik boyunca istenen tüm kişisel veriler kurumumuzca saklanacaktır. Etkinliğin sona ermesiyle tüm kişisel veriler silinecektir.

16. Engelli bireylerin teşviki hususunda başvuru sürecinden itibaren gerekli yönlendirilmeler yapılacak.

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ PUAN DEĞERİ
Özgün Başlık 5 puan
Karaktere Hâkimiyet 25 puan
Türe Uygunluk 25puan
Dil ve Anlatım Özellikleri 25 puan
Özgünlük 10 puan
Plan ve Düzen 10 puan
Toplam 100 puan

DEĞERLENDİRME

a) Okul Değerlendirmesi
Okul müdürünün başkanlığında gönüllülük esasına dayalı oluşturulan en az Oç (3) öğretmenden (En az 1 Türk Dili Edebiyatı) meydana gelen komisyon tarafından yapılacak eleme sonucunda seçilen eser ya da eserlerin 26 Kasım 2021 tarihine kadar ilgili e-posta adresine ( bsblbenimromankahramanim(a),hotmail.com ) gönderilmesi gerekir. Bir okuldan en fazla üç yazı kabul edilecektir.

b) Son Değerlendirme
Yarışmaya gelen yazıların değerlendirmesi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yakup Öztürk ile Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dönmez’den oluşaaı jüri tarafından yapılacaktır.
Sonuçlar 13 Aralık 2021 tarihinde BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi okul internet sitesinde ) ilan edilecektir.
Ayrıca ilk üç eser dışında jürinin değer gördüğü, beğenilen yazılar BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi dijital dergisi Atölye SBL’de yayımlanacaktır.

Jüri Üyeleri;
Doç. Dr. Yakup Öztürk
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Yakup Öztürk, 2010 yılında Fatih Üniversitesinde lisansını tamamladı. Yüksek lisansını ve doktorasını aynı üniversitede tamamladı. 2013 yılında girdiği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Dalı’nda öğretim üyesi olarak görevini devam ettirmektedir. Çok sayıda çalışması bulunan Öztürk’ün eserlerinden bazıları şunlardır: Memleket Mektep Meclis Arasında Bir Hayat Faruk Nafiz Çamlıbel, Bozoklu Osman Şakir’in Musavver İran Sefaretnâmesi ve Fatih’ten 1914 Kuşağına Türk Resim Sanatı

Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dönmez
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Erdem Dönmez 2008 yılında lisansını tamamladı. Yüksek Lisansını Dumlupınar Üniversitesinde; doktorasını Sakarya Üniversitesi’nde tamamladı. 2020 yılında girdiği Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Yeni Türk Edebiyatı Dalinda öğretim üyesi olarak görevini devam ettirmektedir. Farklı eserlere destek veren Dönmez’in “Bir Ümran Şairi: Erdem Bayazıt” isimli müstakil bir çalışması vardır.

ÖDÜLLER
1. Birinci: 1500 TL
2. İkinci: 1000 TL
3. Üçüncü: 500 TL

Yarışmada dereceye giren yarışmacılarımıza verilecek ödüller okul-aile birliği bütçesinden karşılanacaktır.

YARIŞMA TAKVİMİ
Yarışmanın Okullarda Duyurulması 04 Ekim 2021
Okul Değerlendirmesi 22-26 Kasım 2021
Jüri Değerlendirmesi 29 Kasım – 12 Aralık 2021
Yarışma Sonucunun İlanı 13 Aralık 2021
Yarışma Sonucuna İtiraz ve İtirazların Değerlendirilmesi 14-19 Aralık 2021

BTSO Ali Osman Sönmez Sosyal Bilimler Lisesi Alaşarköy Mahallesi, İstanbul Cd No: 479/8 – 16240 Demirtaş Dumlupınar Osb. /Osmangazi / Bursa

Ekler için tıklayınız