Benim Öğretmenim Şiir Yarışması

Yukarı Konak Ortaokulu Müdürlüğünün; 2018-2019 eğitim öğretim yılında, Türkiye geneli resmî/özel tüm ortaokul öğrencilerine yönelik, öğrencilerin yüreğindeki öğretmen sevgisini ortaya çıkarmak ve bu sevginin ulusal düzeyde akranlarıyla paylaşılmasını sağlamak amacıyla Benim Öğretmenim konulu “Şiir Yarışması” düzenlemektedir.

BENİM ÖĞRETMENİM
ŞİİR YARIŞMASI
ŞARTNAMESİ

ÖĞRENCİLERİN KALEMİNDEN ÖĞRETMEN SEVGİSİ

Sevgilerin en samimisi anne ve babadan sonra öğretmene duyulan sevgidir.

YARIŞMANIN ADI:
BENİM ÖĞRETMENİM ŞİİR YARIŞMASI

YARIŞMANIN AMACI:
• Türkiye Cumhuriyetinin eğitsel ve kültürel mirasını geliştirmek,korumak ve yaymak ® Öğrencilerimizin yüreğindeki öğretmen sevgisini ortaya çıkarmak ve bu paylaşımları
ülke çapındaki akranlarıyla buluşturmak.
* Türk Milli Eğitim Sisteminin genel ve amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda öğrencilerin paylaşımlarını Yukarı Konak Yankı okul dergisinin içerik zenginleştirmesinde kullanmak
• Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak,estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek,Türkçeyi kullanma gücünü artırmak
• Hoşgörü, başkalarına saygı,bilginin yaşama aktarılması,kendini ifade etme,Türkçeyi kullanma becerisini geliştirme,üretilen eserlerin gelecek nesillere ve diğer öğrencilere aktarılması gibi kazanmaları sağlamak

YARIŞMANIN KONUSU:
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,Milli Eğitim Temel Kanunu ile Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına uygun olarak “BENİM ÖĞRETMENİM”konu başlıklı ortaokulu öğrencileri arası öğretmen sevgisini analatan şiir yarışması.

YARIŞMANIN KAPSAMI:
Yarışmanın kapsamı yurt genelindeki tüm resmi ve özel ortaokul kuramlarında öğrenim gören öğrencilere yönelik teknik şartnameye uygun olacak şekilde yapılması planlanmıştır.

DEĞERLENDİRME KURULU:
Eserler ,Mazıdağı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından oluşturulacak komisyon tarafından değerlendirilecek olup dereceler komisyon tarafından tutanakla kayıt altına alınacaktır.Yarışma sonuçları kesin olduğu için itirazlar kabul edilmeyecektir. Yarışma dereceye giren eserler http://yukarikonak.meb.k12.tr adresinde ilan edilecektir.

YARIŞMAYA KATILIM ŞARTLARI:

A) GENEL ŞARTLAR:
• Yarışma ,Türkiye genelindeki Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi ve özel ortaokul öğrencilerine açıktır.
• Katılımcılar daha önce herhangi bir yarışmada derece(birinci,ikinci
,üçüncü,mansiyon,özel ödül ve yayımlanma)almış ,herhangi bir kaynakta basılmış eserleriyle yarışmaya katılamazlar.Katılımcılar yarışmaya gönderdikleri eserin tümüyle kendilerine ait olduğunu,gerekli izinlerin alındığını diğer hususlarla kabul,beyan ve taahhüt edecektir.
* Milli Eğitim Temel Kanunu’na ve genel ahlak ilkelerine uymayan,şiddet ve korku içeren eserler yarışma dışı bırakılacaktır.
• Yarışmaya katılımcılar sadece bir eserle başvuracaktır.
• Dereceye girecek eserler Yukarı Konak Yankı dergisinde yayınlanacak
• Yukarı Konak Ortaokulu yarışmacıların yarışmaya gönderdikleri eserlerin telif hakkıyla ilgili olarak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunun ilgili maddesinde belirtildim şekilde işleme ,çoğaltma,sergileme vs. haklarına sahip olacaktır. (Kişinin kendi rızası olmak kaydıyla)

B) TEKNİK ŞARTLAR:
Kompozisyon İçin:
• Eserlerin metin uzunluğu 1-3 savfava ile sınırlandırılmış olun A4 kağıdına Kompozisvon kurallarına uvaun şekilde el yazısıyla yazılacaktır. Avrıca eserler dijital ortamda da gönderileceği için Word dosyası Times New Roman karakterinde 12 punto olarak yazılacaktır.
• Eserlerin arka tarafına (her sayfaya teker teker) aşağıdaki künye doldurulup çıktı alındıktan sonra öğrenci tarafından kompozisyon el yazısıyla yazılacak.

• Yarışmanın Başlangıç Tarihi 15/01/2019
• Son Başvuru Tarihi 22/02/2019
• Dereceye Giren Eserlerin Açıklanması 01/03/2019
Ödül Töreni 07/04/2019
Ödül töreni tarihi ile ilgili yapılacak değişikleri eser sahiplerine bildirilecektir.

VERİLECEK ÖDÜLLER:
l.Olan Esere: Yarım Altın,Plaket, Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi
2.Olan Esere: Tablet Bilgisayar,Plaket,Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi
3.Olan Esere: Tablet Bilgisayar, Plaket, Katılım Belgesi ve Bir Günlük Mardin Gezisi

YARIŞMAYA KATILIM VE İLETİŞİM ADRESİ:
Yarışmaya gönderilecek eserler hem elden veya posta yoluyla hem de dijital ortamdan gönderilecektir.
1- Elden veya Posta yoluyla gönderilecek eserler için adres: Yukarı Konak Ortaokulu Yukarı Konak Mahallesi 47700 Mazıdağı/MARDİN
2- Dijital ortamda gönderilecek eserler için adres:750576@meb.k12.tr