Benim Kampüs Karem Fotoğraf Yarışması

FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

1. Yarışmanın Adı: Afyon Kocatepe Üniversitesi “Benim Kampüs Kare’m” Fotoğraf Yarışması

2. Yarışmanın Konusu: “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin  Gözünden Kampüste Yaşam”

3. Yarışmanın Amacı:
Fakültemiz, evrensel bilgi birikimine katkı sağlamanın yanında, kampüste üretilen bilimsel ve kültürel birikimi toplum ile paylaşmayı ve kampüsteki enerjiyi tüm topluma yansıtmayı amaçlamaktadır. Bu bağlamda, fotoğraf sanatının gücünü de kullanarak Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni her yönüyle yansıtmak, farklı bakış açılarıyla kampüs yaşamının zenginliğini gözler önüne sermek, kurum kültürünü ve kurumsal aidiyeti geliştirmek adına bu yarışma düzenlenmiştir.

4. Genel Katılım Şartları:
• Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencisi (önlisans, lisans, yüksek lisans, doktora) olmak gerekmektedir.
• Yarışmanın mekanları, Afyon Kocatepe Üniversitesi (Ahmet Necdet Sezer, Ali Çetinkaya, Ahmet Karahisari ve Meslek Yüksekokulları) kampüsleri ile sınırlıdır.
• Yarışmaya eser gönderenler, eserlerin kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmiş sayılacaklardır.
• Her katılımcı yarışmaya tek kategoride (siyah-beyaz veya renkli) toplam 5 eser ile başvurabilir.
• Ödüle değer görülen yapıtların telif hakları, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne ait olacaktır.
• Yarışmaya katılan eserlerin daha önce hiçbir yerde ödül almamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. Yarışmanın neticesinde, seçici kurulun ödüle layık gördüğü bir fotoğrafın, bu yarışmadan önce veya bu yarışmayla eşzamanlı, başka bir yarışmada derece almış olduğunun ortaya çıkması durumunda, alınan ödül iptal edilir ve eğer verilmişse, ödül sahibinin, ödülü derhal iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılar açısından herhangi bir talep hakkı doğurmaz.
• Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, katılımcıların fotoğraflarıyla ilgili izinler ve telif haklarıyla ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
• Fotoğraf baskısının arkasında sağ alt kısmına 6 karakterden oluşan bir rumuz (nk1234 gibi) ve eser adı yazılacaktır. Başvuru formu eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraflarla birlikte bir zarfa konarak teslim edilmelidir.
• Yarışmaya katılanlar bu şartnamedeki hükümleri tümüyle kabul etmiş sayılırlar.
• Başvuru süresi 29 Nisan 2011 tarihinde sona erecektir. Posta gecikmeleri dikkate alınmayacaktır.
• Hayatta bulunmayan kişilerin yapıtları ödüle aday gösterilmeyecektir. Başvurudan sonra yaşamını yitirenlerin yapıtları değerlendirilmeye alınacaktır. Kazanmaları durumunda ödül yasal mirasçılarına teslim edilecektir.
• 18 Nisan – 28 Nisan 2011 tarihleri arasında Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasından temin edilebilecek olan başvuru formlarının katılımcılar tarafından doldurulması gerekmektedir. Katılımcı, başvuru formu ile şartnameyi kabul ettiğine dair belgeyi imzalayarak belirtilen son başvuru tarihine kadar eserlerini AKÜ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edecektir. Yarışmaya başvuranlar, ilan edilen her türlü koşulları kabul etmiş sayılırlar.
• Başvuru formu olmayan eserler değerlendirilmeyecektir. Yarışma sonuçları 6 Mayıs 2011 tarihinde Afyon Kocatepe Üniversitesi web sayfasından açıklanacaktır.
5. Yapıtlarda Aranacak Koşullar:
a. Fotoğrafın konusu, “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrencilerinin Gözünden Kampüste Yaşam” temasına uygun olmalıdır.
b. Fotoğraflar siyah/beyaz veya renkli olabilir.
c. Fotoğraflar, kısa kenarı 20 cm, uzun kenarı 30 cm (20×30) olmak kaydı ile karta bastırılmış olmalıdır.
d. Fotoğraf, yarışmaya katılan kişi tarafından çekilmelidir, aksi durum tespit edildiğinde katılımcı yarışma dışı bırakılır.
e. Sergilemeye değer görülen fotoğrafların negatifi, dijital eserlerin 300 dpi çözünürlükte CD’ye kaydedilmiş halleri, yarışma kurulu tarafından katılımcılardan talep edilebilir. Katılımcı, bu durumda talebi karşılamayı taahhüt eder. Belirlenen sürede bu talebi gerçekleştirmeyen eserlerin yarışma dışı bırakılma hakkını, AKÜ Rektörlüğü Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü kendinde saklı tutar.

6. Yapıtın Teslimi:
• Fotoğraflar, kısa kenarı 20 cm, uzun kenarı 30 cm (20×30) olmak kaydı ile karta bastırılmış olarak teslim edilecektir. Eserler, fotoğraf kağıdına basılı, herhangi bir yüzeye yapıştırılmamış ve etrafında çerçeve veya paspartu oluşturacak biçimde çizgi ve boşluk bırakılmamış olmalıdır.
• Eser sahibi, yapıtını rulo haline getirmeden veya katlamadan kırışmayacak şekilde imzalı başvuru formu ile birlikte:
Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü
Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
“Benim Kampus Kare’m”
Ahmet Necdet Sezer Kampüsu Gazlıgöl Yolu 10. km AFYONKARAHİSAR
adresine iadeli taahhütlü posta ile ya da elden teslim eder.
• Yarışmaya gönderilecek yapıt, en geç 29 Nisan Cuma günü saat 17.00’den önce teslim edilmiş olmalıdır. Hangi nedenle olursa olsun belirtilen tarihten sonra teslim edilecek yapıtlar yarışmaya katılamazlar. Postadan kaynaklanan gecikmeler ve kayıplardan, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü sorumlu tutulamaz.
• Yapıt teslimi ile ilgili şartnameye uymayan yapıtlar, seçici kurula sunulmadan yarışma dışı bırakılır.
 
7. Seçici Kurul Üyeleri:
• Doç. Dr. Nesrin Kula Demir
• Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu
• Yrd. Doç. Dr. Nuri Kara
• Öğr. Grv. Hayati Ulusay
• Arş. Grv. Sena Coşkun
8. Yarışma Sekreteryası:
• Uzm. Ş. Özgün Çıtak
• Nursen Aydın
• Arş. Grv. Tolga Gürocak

9. Organizasyon Komitesi:
• Prof. Dr. Recep Aslan
• Doç. Dr. Nesrin Kula Demir
• Yrd. Doç. Dr. İsmail Hakkı Nakilcioğlu
• Yrd. Doç. Dr. Nuri Kara
• Öğr. Grv. Hayati Ulusay
• Öğr. Grv. Arda Ölmez
• Öğr. Grv. Ümit Demir
• Öğr. Grv. Ayzat Madikova Özer
• Arş. Grv. Hakan Yılmaz
• Arş. Grv. Sena Coşkun
• Arş. Grv. İhsan Koluaçık
• Arş. Grv. Ufuk Uğur
• Arş. Grv. Tolga Gürocak
• Arş. Grv. Sibel Timur Süzme
• Uzm. Ş. Özgün Çıtak
• Nursen Aydın

10. Ödüller:

Afyon Kocatepe Üniversitesi “Benim Kampüs Kare’m” Fotoğraf Yarışması ödülleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Birincilik Ödülü 1000 TL
İkincilik Ödülü 750 TL
Üçüncülük Ödülü 500 TL
Mansiyon Ödülleri 100 TL (3 Adet)

 Ayrıca jüri üyeleri tarafından kabul edilen fotoğraflar, Afyon Kocatepe Üniversitesi Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nün düzenleyeceği çeşitli sergilerde ve web sitesinde yer alacaktır.
11. Yarışma Takvimi:
Başvuru başlangıç tarihi : 18 Nisan 2011
Son Başvuru Tarihi  : 29 Nisan 2011
Sonuçların Açıklanması : 06 Mayıs 2011