“Benim Hikayem” Ulusal Kısa Film Yarışması

Kısa Film Yarışması
Kısa Film Yarışması

“Benim Hikayem” Ulusal Kısa Film Yarışması
Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve bütünleştirici eğitim kavramının yaygınlaştırılması amacıyla “BENİM HİKÂYEM” adı altında bir ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI düzenliyoruz.

Yarışma kapsamında çekilecek olan kısa filmlerin, toplumu bütünleştirici eğitimin önemi konusunda bilgilendiren, özel eğitim ihtiyacı olan bireylere umut ve iyimserlik aşılayan, değişimin başarılabileceğine inanmalarını sağlayan filmler olmasını bekliyoruz.

Ülkemizin her yerinden, amatör ya da profesyonel tüm film yapımcılarını “Benim Hikâyem” Ulusal Kısa Film Yarışmamıza katılmaya davet ediyoruz.

Son Başvuru Tarihi: 31 Mart 2020

“BENİM HİKÂYEM” ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
ŞARTNAME

Milli Eğitim Kanunu, eğitimde kadın-erkek herkese fırsat eşitliği sağlanmasını ve özel eğitime ve korunmaya muhtaç çocukları yetiştirmek için özel tedbirler alınmasını güvence altına almaktadır. Bu bağlamda, özel eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyan engelli, özel yetenekli çocuklara uygun eğitim ortamlarının sağlanması ve bu çocukların herhangi bir ayrımcılığa maruz bırakılmadan eşit eğitim imkânlarından faydalanması gerekmektedir.

Bunun sağlanabilmesi ise sistemin buna uygun bir şekilde düzenlenmesi, ilgili personelin yeterli bilgi ve beceriye sahip olması, toplumun ve ilgili paydaşların bu konuda farkındalığa sahip olması ve bu alanda çalışan diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonun kurulmasıyla mümkündür.

Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP) bu kapsamda Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin ortak finansmanı ile hayata geçirilen ve 2014-2020 Dönemi Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA II) ile fonlanan bir projedir ve hem öğretmen ve yöneticilerin bu alandaki kapasitelerinin artırılması hem de özel eğitim ve kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi konularında farkındalık oluşturulması açısından büyük önem taşımaktadır.

Faydalanıcısı T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü olan projenin genel amacı eğitimin kalitesini artırmak, özel amacı ise sunulan özel eğitim hizmetlerinin kalitesinin artırılması yoluyla özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin topluma entegrasyonunu sağlamaktır.

Bu bağlamda, Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi’nin amaç ve hedefleri doğrultusunda kamuoyunda farkındalık oluşturulması ve bütünleştirici eğitim kavramının yaygınlaştırılması amacıyla “BENİM HİKÂYEM” adı altında bir ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI düzenlenecektir. Yarışma kapsamında çekilecek olan filmlerin, özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin topluma uyumunu (çoğunlukla okul ve işyerlerinde) göstererek, umut, iyimserlik ve değişimin başarılabileceğini aşılayan filmler olması beklenmektedir.

Söz konusu filmlerden dereceye girenler, BEGEP kapsamında gerçekleştirilecek olan “Farkındalık Artırma Kampanyalarında” gösterilecektir.

YARIŞMANIN AMACI
• Bütünleştirici eğitimin önemine sistematik biçimde vurgu yapmak ve bu filmler yoluyla
toplumda konuya ilişkin farkındalığın artırılmasına katkı sağlamak

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin topluma entegrasyonu için destek verecek araçların
oluşmasına imkân tanımak

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylere ve ailelerine değişimin başarılabileceğine dair umut aşılamak

• Özel gereksinimli ya da değil, her çocuğun eğitimde eşit fırsat hakkına sahip olduğuna vurgu yaparak toplumdaki önyargıların azaltılmasına katkı sağlamak

• Özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin durumunu ve bütünleştirici eğitimle başarılabileceklerini güçlü bir şekilde ortaya koyabilecek kısa filmler hazırlamaları için film yapımcılarını teşvik etmek

• Bütünleştirici eğitim konusunu gündeme getirerek kamuoyunun ilgisini konuya çekmek

YARIŞMANIN KAPSAMI
• Yarışma, Türkiye’nin tüm illerinden amatör ve profesyonel film yapımcılarına açıktır.

YASAL KOŞULLAR
▪ Filmlerin özgünlüğünden eser sahibi sorumludur. Yarışmaya gönderilen filmde telif hakkı
gerektiren malzeme (metin, müzik, görüntü, vs.) kullanımı, filmin yapımcısının telif hakkına sahip olmadığı ya da o malzemeyi bu yarışma için kullanma izninin olmadığı sürece yasaktır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.

▪ BEGEP, olası fikir eseri hırsızlığı ya da yürürlükteki yasaların herhangi bir şekilde ihlalinden sorumlu değildir.

▪ Yarışma kapsamında, topluma olumsuz düşünceler aksettirebilecek eserler
değerlendirmeye alınmayacaktır.

▪ Katılımcılar, BEGEP’e; isimlerini, fotoğraflarını, açıklamalarını, kendi ifadelerinden alıntıları, fikirlerini ve sundukları filmleri ticari olmayan nitelikteki tanıtım ve bilinçlendirme
kampanyalarında bedel ödemeksizin kullanma hakkı verirler.

▪ Katılımcılar, BEGEP’e; bedel ödenmeksizin filmlerini ticari olmayan şekilde kullanma, çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ve/veya ekrana getirme hakkı verirler.

▪ BEGEP’in, Bütünleştirici Eğitimin önemi hakkında kamuoyunu bilinçlendirme çalışmaları
kapsamında filmleri ticari olmayan ortamlarda, örneğin web sitelerinde, konferanslarda ya da “Farkındalık Artırma Kampanyaları” kapsamında düzenlenecek olan etkinlikler gibi yerlerde çoğaltma, yeniden basma, dağıtma, canlandırma ya da sergileme hakkı vardır.

▪ BEGEP yarışmaya katılan tüm filmleri arşivinde saklayacak, gerekli hallerde ücretsiz olarak gösterebilecektir.

▪ Yarışmaya katılan ve başvuru formunu doldurmuş yapımcı, yönetmen, oyuncu ve filme katkısı bulunan diğer kişiler bu kuralları kabul etmiş sayılırlar.

KATILIM KOŞULLARI
• Yarışmaya 2018-2019 tarihli kısa metrajlı filmler katılabilir.

• Yarışmaya katılacak filmlerin süresi “en az 3 dakika ve en fazla 10 dakika olmalıdır”. Bu süreye tanıtma yazıları (jenerik) dahil olup, 3 dakika altında kalan veya 10 dakikayı aşan yapımlar yarışmaya kesinlikle kabul edilmeyecektir.

• Eserin, daha önce herhangi bir ulusal ya da uluslararası yarışmada yarışmış veya
ödül almış olması bu yarışmaya katılmasına engel teşkil etmez.

• Tüm başvurulara aşağıdaki belgeler eklenmelidir:

1. Minimum 1920×1080 piksel çözünürlüğünde full HD MPEG 4 (H264) kodeği ile kodlanmış
USB Bellek’e (flashdisk) kaydedilmiş eser
2. Yarışma Başvuru Formu (www.begep.org internet adresinden indirilecek)
3. Bir adet yönetmen fotoğrafı (en az 300 dpi)
4. Filmden en az iki adet yüksek çözünürlüklü sahne fotoğrafı (en az 300dpi
5. Varsa; filmin kazandığı ödüller, filme ait afiş, broşür, fragman ve benzeri tanıtım
malzemelerinden örnekler.
6. Filmin Müzik ve Senaryo telif hakları ile ilgili yasal izin belgeleri (Müzik ve Senaryo
konularında yasal izin alınmadığında sorumluluk tamamen katılımcıya aittir.)

• Yarışmaya katılacak olan tüm kısa filmler aşağıdaki adrese gönderici ödemeli posta/ kargo yoluyla kapalı zarf içinde gönderilecektir.

Kargo/Posta Adresi:
“BENİM HİKÂYEM” ULUSAL KISA FİLM YARIŞMASI
Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (BEGEP)
WYG Binası Mustafa Kemal Mahallesi 2128. Sokak No:14
06520 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 219 77 25

• Yarışma katılım formu ve şartnamesinde tek kişinin imzası bulunmalıdır ve imza sahibi,
eserin yasal sahibi olmalıdır. Eserin oluşmasında kaç kişi bulunursa bulunsun, ödül sadece
belgelerde imzası bulunan eserin yasal sahibine verilecektir. Ayrıca, söz konusu belgelerde
belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğu, imza sahibini bağlar. Bu bilgiler nedeniyle
doğabilecek hukuki sorumluluk, imza sahibine aittir.

• Yarışma için gönderilen eserlerin kaydedildiği araçlar sonuç ne olursa olsun iade edilmez.

• Kopyaların gösterime uygun resim ve ses niteliği taşıması zorunludur. Şartnamede
belirtilen koşullara uymayan, bozuk kayıt yapılmış filmler, katılımcı yapımcının
uyarılmasına gerek kalmadan yarışma dışı bırakılır.

DEĞERLENDİRME
1. Yarışmaya katılmak için son tarih 31 Mart 2020, Salı saat 18:00’dır.
2. Ön eleme sonrasında finalist olarak 10 film seçilecek ve bunların arasından yarışma esas
jürisi kararıyla kazanan üç film belirlenecektir.
3. “Yarışma Esas Jürisi” kararını salt çoğunlukla verir.
4. Ödüller eserler arasında paylaştırılamaz. Jüri, yarışma kurulunun ilan ettiği tüm ödülleri
vermekle yükümlü olup, bu yönetmelikte belirtilmeyen başka bir ödül veremez.
5. Yarışmaya 35 mm ve 16 mm çekilmiş filmler ile video tekniğiyle veya dijital formatta çekilmiş
yapımlar katılabilir. Ancak gösterim formatı yarışma organizasyonu tarafından belirlenir.
6. Sonuçlar BEGEP Projesi internet sitesinden açıklanacaktır.

YARIŞMANIN ÖDÜLLERİ
Büyük Ödül – 10 000 Türk Lirası
İkincilik Ödülü – 8 000 Türk Lirası
Üçüncülük Ödülü – 6 000 Türk Lirası

YARIŞMA TAKVİMİ
Filmlerin Son Teslim Tarihi: 31 Mart 2020, Salı
Sonuçların Açıklanması: 30 Nisan 2020, Perşembe

SEÇİCİ KURUL
Filmler; OF uzmanları ve AFSAD uzmanlarından oluşan ulusal bir jüri tarafından
değerlendirilecektir. “Seçici Kurul” daha sonra web sitesinden (www.begep.org)
duyurulacaktır.

Bilgi için:
Eda Yaşar , [email protected]
Ece Cebeci, [email protected]

Kısa Film Yarışması Başvuru Formu için tıklayınız.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
lütfen isminizi buraya girin

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.