Benim Gözümden Erasmus+ Fotoğraf Yarışması

2017 yılı tüm Avrupa’da Erasmus+ Programının 30. Yılı olarak kutlanmaktadır. 2017 yılında, Programın 30 yıl boyunca sunduğu fırsatların ve Program sayesinde elde edilen başarıların gösterilmesi açısından Erasmus+’nın 30. Yıldönümünün iyi bir fırsat olduğu düşünülmektedir. Türkiye Ulusal Ajansı bu doğrultuda, yararlanıcıların Erasmus+ deneyimlerini ve kazanımlarını fotoğraflar yoluyla anlatabilmeleri için bir yarışma düzenlemiştir. Yarışmanın amacı, katılımcıların Erasmus+’nın kendilerine ne ifade ettiğini, Erasmus+ deneyimlerinin kazandırdıklarını ve Erasmus+’ın artılarının neler olduğunu; çektikleri fotoğraflar ile anlatmalarıdır. “Benim Gözümden Erasmus+“ adlı yarışmaya katılım süreçleri aşağıda açıklanmaktadır.

Yarışmaya katılım koşulları:
• Yarışma AB Eğitim ve Gençlik Programlarından yararlanmış olan herkese açıktır.
• Yarışmaya katılım ücretsizdir.
• Yarışmaya, Türkiye Ulusal Ajansı çalışanları ve 1. derece yakınları katılım sağlayamazlar.
• Yarışmaya bu yönergede belirtilen süreçler dışında gönderilen fotoğraflar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Fotoğraflara İlişkin Özellikler:
• Fotoğrafların turistik ve anı amacıyla çekilmiş manzara, gezi… gibi durumlar yerine projenin amaçları, konusu ve kazanımlarına yönelik olması,
• Erasmus+ Programını farklı kılan özellikleri vurgulaması,
• Erasmus+ programının aşağıdaki alanlara, katkılarını ön plana çıkarması,
• Sosyal entegrasyon ve dahil etme
• Serbest dolaşım
• Gençlerin istihdam edilebilirliği, girişimcilik ve geleceğin meslekleri
• Aktif vatandaşlık
• Sürdürülebilir ekonomi için eğitim ve gönüllülük
• Uluslararası işbirliği
• Spor
• Yabancı dil becerileri
• Eğitim, öğretim ve gençlik çalışmalarında kalite
• Diğer kültürlere açıklık

Fotoğrafların İşaretlenmesi ve Gönderilmesi:
• Fotoğraf dosyaları online (çevrimiçi) olarak www.erasmus30.gov.tr adresinden yüklenecektir.
• Yarışmaya katılacak dijital (sayısal) fotoğraflar jpg/jpeg formatında, 150-300 dpi çözünürlükte kaydedilecektir. Yüklenecek fotoğraflar 1 Mb’den küçük olmamalı, 4 Mb’yi de geçmemelidir.
• Her bir fotoğraf dosyasının ismi 30 karakteri geçmeyecektir.
• İsimlendirmede ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ ) kullanılabilir. Örnek: “Gençliğin Rüyası” “Gencligin Ruyasi”
• İnternet üzerinden üye olma veya yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde fotograf@ua.gov.tr adresiyle irtibata geçebilir. Bu adres yalnızca olası sorunların çözümüne yönelik kullanılmalıdır. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım sağlandığı anlamına gelmez.

Diğer hususlar:
• Yarışma için sisteme yüklenen tüm fotoğraflar Türkiye Ulusal Ajansı arşivinde kalacaktır. Fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren, herhangi bir yer ve içerik sınırı olmadan Türkiye Ulusal Ajansının iletişim kanallarında (yayınlar, internet sayfası, sosyal medya hesapları, sergiler, görsel iletişim araçları, promosyon malzemeleri, videolar…. Gibi) tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabilecektir. Ayrıca yarışma sonuçlarının duyurusu için internete ve, kolaj vb. grafiksel çalışmalar hariç eser sahibinin adıyla birlikte kullanılabilir. Tüm eserler kitap olarak bir arada toplanabilir. Eserlerin kullanım hakkı eser sahibine de ait olacaktır. Katılımcı, eserlerini sisteme yüklemekle, bu şartlarla ilgili olarak kurumumuzdan hiç bir hak ve alacak talebinin olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını kabul etmektedir.
• Fotoğrafların ırkçı, ayrımcı, cinsiyetçi, insan haklarına aykırı nitelikte olmamasına dikkat edilecektir.
• Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Fotoğrafta görülen kişi 18 yaşından küçükse ailesi ya da yasal vasinden izin alındığı kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

Ödül:
• Yarışma 18 Nisan -25Haziran 2017 tarihleri arasında 2 haftalık periyotlarda gerçekleşecektir.
> 1.periyod: 18 Nisan-30 Nisan
> 2. periyod: 1-14 Mayıs
> 3. periyod: 15-28 Mayıs
> 4. periyod: 29 Mayıs-11 Haziran
> 5.periyod: 12-25 Haziran
• Yarışma bu ilan ile başlar ve her bir fotoğraf; fotoğrafın sisteme yüklendiği tarihe denk gelen periyotta değerlendirmeye alınır. Örneğin ikinci periyodun başlangıcı 1 Mayıs 2017 saat:08:00’de başlar ve 14 Mayıs 23:59’da biter.
• Her fotoğraf gönderildiği periyot içerisindeki fotoğraflarla birlikte değerlendirilecektir, bir sonraki periyotta tekrar değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Yarışmacılar farklı periyotlara farklı fotoğraflarla katılım sağlayabilirler.
• Fotoğrafların değerlendirmesi Türkiye Ulusal Ajansı mensupları tarafından oluşturulan bir Komisyon marifetiyle yapılacaktır.
• Her periyodun sonunda ilgili periyodun birincisi seçilerek, Türkiye Ulusal Ajansı internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından duyurulacaktır.
• Her periyodun birinci olacak kişiye anında fotoğraf baskısı veren Mini Polaroid fotoğraf makinası hediye edilecektir.
• Ödül kazanan katılımcıların daha önce eğitim ve gençlik programlarından yararlanmadıklarının tespiti halinde ödülleri bir sonraki yarışmacıya verilecektir.
• Türkiye Ulusal Ajansı gerekli gördüğü durumda yarışmayı iptal etme hakkını saklı tutar.
• Ödüller her periyodun bir galibi olacağı şekilde periyodik olarak verilecektir.
• Türkiye Ulusal Ajansı, kazanan sayısını belirleme hakkını saklı tutar.

Başvuru Sayfası için Tıklayınız