Bu Benim Eserim İstanbul Bölge

`Bu Benim Eserim` İstanbul Bölge Çalışma Grubu Değerlendirme Sonuçları

 

`Bu Benim Eserim` proje yarışmasında İl Çalışma grubu onayı alan projeler Bölge Çalışma Grupları tarafından Proje Kılavuzunda yer alan değerlendirme kriterleri doğrultusunda incelenmiştir.

 

İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması “Bu Benim Eserim” 2010-2011 Eğitim Öğretim yılında ülke genelinde gerçekleştirilmektedir. Proje başvuruları 20 Eylül 2010-04 Şubat 2011 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş olup İstanbul İli genelinden 7687 Proje başvurusu yapılmıştır. Bu projelerden Matematik alanından 2567, Fen Bilimleri alanından 4862 proje başvurusu Kurum onayı almıştır. Kurum onayı alan projeler 07-25 Şubat 2011tarihleri arasında İstanbul İl Çalışma Grubu tarafından Proje Kılavuzunda yer alan “İl Çalışma Gruplarınca Kullanılacak Değerlendirme Kriterleri” esas alınarak incelenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda 105 Matematik, 188 Fen Bilimleri projesi İl Çalışma Grubu onayı almıştır. İl Çalışma Grubu onayı alan projeler 28 Şubat-04 Mart 2011 tarihleri arasında Bölge Çalışma Grupları tarafından değerlendirilmiştir.