Benim Canım Şehrim Manisa eTwinning projesi

 

“Benim canım şehrim Manisa ” projemiz MANEP 2023 kapsamında Mart ayında başlamıştır. Projemizin amacı:4-11 yaş aralığındaki öğrencilerle şehrimizin(MANİSA) kültürel değerlerini ve sahip olduğu güzellikleri tanımalarını sağlamak ,bununla birlikte sosyalleşmelerine olanak sağlama, özgüvenlerine destek olmak, araştıran keşfeden birey olma yönünde destek sağlamak amacıyla vatan millet sevgisine dikkat çekmek ve MANİSA şehrimizi tanıtmaktır. Öğrencilerimizle çeşitli etkinlikler ve web 2.0 araçları yardımıyla Manisa İli ve ilçelerinin doğal ve kültürel özelliklerini öğrencilerimize tanıtmayı hedefliyoruz. Projemizde birçok farklı web 2.0 aracı kullanılmıştır. Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerinin hazırbulunuşluluk düzeyine göre ülke vatan sevgisini aşılama,Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerinin hazırbulunuşluluk düzeyine göre ülkemizin coğrafi özelliklerini öğrenme, Okul öncesi ve ilkokul düzeyindeki öğrencilerinin hazırbulunuşluluk düzeyine göre kültürel özelliklerini drama yoluyla tanıma, Öğrencilerin özgüvenlerini desteklemek ve sosyalleşmelerine olanak sağlamak, Okulöncesi ve ilkokul öğretmenlerinin eğitimdeki rolüne dikkat çekmek, Öğrencilerin el-göz koordinasyonunu geliştirmek, Öğrencilerin özgüvenlerini geliştirmek,21.yüzyıl becerileri ile araştıran, keşfeden, çözüm üreten bireyler yetiştirmek, İnsanların düşüncelerine saygı gösteren, toplum önünde kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmek, İşbirlikçi öğrenme ile öğretmenleri, proje tabanlı öğrenme ile öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak, Öğrencilerin dil gelişimine ve Türkçeyi doğru kullanmaya katkı sağlamak hedeflerimiz arasındadır. Bütün konularımıza uygun etkinliklerimiz müfredata uygun bir şekilde planlanmıştır. Öğrencilerimizin eğlenirken öğrenen, araştırırken eğlenen, öğrenirken düşünen, olması amaçlanmıştır. Projemiz  2020_ 2021 Eğitim Öğretim Yılının 2. dönem Okul öncesi öğretmenleri Manisa il zümresinde alınan karar gereği açılmış olup, Manisa ilinin birçok ilçesinde  görev yapan okul öncesi öğretmenleri ile sınıf  öğretmenleri tarafından   uygulanmaktadır. Bu proje 10 Türk ortak ile işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Etkinliklerimiz, MEB müfredatına uygundur.

YORUM YOK

Exit mobile version