BENİ ANLARSAN BEN DE ANLARIM ÖĞRETMENİM

Eğitim ve Öğretimde Yenilikçilik Ödülleri kapsamında ödül alan çalışma:
BENİ ANLARSAN BEN DE ANLARIM ÖĞRETMENİM

1. Giriş
Okul, eğitim-öğretimle bireylerin topluma kazandırıldığı yerdir. Okula başlayan
öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri birbirinden farklıdır.1.sınıftan itibaren sınıf iklimine
hemen uyum sağlayan öğrenciler olduğu gibi üstün zekâlı, anlama güçlüğü çeken öğrenciler
ve farklı sebeplerle okula uyum sağlamakta sıkıntı yaşayan öğrencilerde bulunabilmektedir.
Bu öğrencilerin hepsi bir arada aynı sınıfta eğitim-öğretim görmeye çalışmaktadırlar. Sınıf
öğretmenleri, orta düzey öğrenciler dışında kalan öğrencilere yönelik farklı çalışmalar
yapmadığında öğrencinin okulu sevmeme, devamsızlık, sınıfta kalma ve en sonunda okulu
terk etmeye kadar giden bir eğitim süreci yaşanabilmektedir. ”Öğrenme güçlüğünün erken
fark edilmesi bu çocukların okul başarısını olumlu etkilemektedir, bu nedenle ailelerin ve
öğretmenlerin dikkatli olması gerekmektedir”(İşeri). Erken alınacak önlemler öğrencinin
zaman kazanmasını sağlamaktadır. Yapacağımız çalışmalar ile öğrencilere cazip gelen sınıf
ortamı ile olumlu bir sınıf iklimi oluşturulup, öğrencinin akademik başarısını
artırmaya yönelik farklı yöntem ve teknikler uygulanıp, özgün materyal ve etkinlikler
geliştirilirse öğrencinin kendine olan güveni artacaktır. Öğrencinin kendini mutlu
hissedeceği ve her gün eve gittiğinde ‘‘Acaba yarın okulda hangi etkinliği
yapacağız?’düşüncesi, öğrencinin okula karşı olumlu tutum geliştirmesini sağlayacaktır.

2. Problem Durumu
Öğrencilerimizin en önemli problem; anlama güçlüğü, devamsızlık, okuma-yazma
öğrenememe ve derslerde başarısızlık göstermeleri, sınıf arkadaşlarınca sınıf içinde ve sınıf
dışında dışlanmalarıydı. Velilerimizin, öğrencilerimizin bu problemleri çözme noktasında
yeteri düzeyde bilgi sahibi olmamaları da onlarla işbirliği yapmamızı ve sorunlara çözüm
bulmamızı zorlaştırmaktaydı.

3. Çalışmanın Amaç ve Hedefleri
3.1.Çalışmanın Amacı:
3.1.1 Okulda uyum sorunu yaşayan öğrencilerin okula uyumunu sağlamak.
3.1.2 Okulda uyum sorunu yaşayan öğrencilerin akademik başarılarını artırmak.
3.2. Çalışmanın Hedefleri:
3.2.1 Öğrenci devamsızlığını hastalık ve özel günler dışında en aza indirmek.
3.2.2.Ülkemizdeki ikinci sınıf öğrencilerinin ortalama okuma hızı 70-80 kelimedir.
Öğrencinin 1.sınıftaki % 0 olan okuma hızının 2.sınıf sonunda % 70’e çıkarmak.
3.2.3.Öğrencinin 2.sınıfta kazanım değerlendirme çalışmalarıyla tespit edilen ders
başarısını sınıf ortalamasını baz alarak %50’ye çıkarmak.

4.Yöntem ve Plan
4.1. Yöntem
Çalışmamıza neden olan problemin alt nedenlerine ulaşmak için Balık Kılçığı Yöntemi
kullanıldı. Bu yöntemle problemin bağlı olduğu alt nedenlere ulaşılmıştır. Belirlenen alt
nedenler Nominal Gösterge Tablosu yöntemi kullanılarak puanlandırılıp
önceliklendirilmiştir. Neden-Neden Ağaç Diyagramı kullanılarak sorunun temel kaynağına
ulaşılmıştır. Temel kaynağını oluşturan nedenlerin çözümü için Nasıl-Nasıl Ağaç Diyagramı
yöntemi kullanılarak yapılacak faaliyetler belirlenmiştir. Okula uyum sorunu yaşayan
öğrenciler belirlenip bu öğrencilerin velilerine değerlendirme anketleri yapılmıştır.

Ömer SUKENARI
MUŞ / MERKEZ İMKB İLKOKULU