“BEN ÇOCUĞUM HAKLARIM VAR” eTwinning Projemiz

Proje hakkında

Çocuk hakları eğitimi hem bireysel hem de toplumsal bir önem taşımaktadır. Çocuk hakları gibi soyut bir kavramın işlem öncesi ve somut işlem dönemlerinde aktarılabilmesi için hem bireysel farklılıkları göz önüne alarak farklı öğrenme stillerine hitap edebilecek hem de aktif bir şekilde anlamlı öğrenmeler sağlayabilecekleri 5 duyu organına da hitap edebilen bir yöntem kullanılması gerekmektedir. Bu fikirden yola çıkılarak bu çalışma okul öncesi dönemde ve ilkokula devam eden çocukların aktif katılım sağlayabilmeleri, öğrenmelerinin anlamlı ve kalıcı hale gelebilmesi, yaşantılar yoluyla öğrenmelerini sağlamak, öğrendiklerini kurgusal durumlarda uygulamalarını gözlemleyebilmek amacıyla çocuk haklarını yaratıcı drama ile öğretmek için hazırlanmıştır.

 

HEDEFLER

Bu projemizde sınıfımızdaki öğrencilerimize çocuk haklarını öğreterek ailede, okulda, sosyal ortamlarında karşılaştıkları veya karşılaşacakları haksızlıklar karşısında problem çözme becerilerini geliştirmektir. Bunun yanı sıra sosyal ortamlarında başkalarına haksızlık yapmamak, oyun oynarken haksızlık yapmamak, başkasının hakkına girmemek, adil olmak ve sosyal problemlerini konuşarak olumlu bir dille çözme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyoruz.

 

ÇALIŞMA SÜRECI

Projemizin kurucu öğretmenleri Nazik Çağla Erdem ve Pınar Kırkulak’tır. Projenin tanıtımı ve yaygınlaştırılması için işbölümü yapılacak ve öğretmenlerimiz projenin haftalık çalışma takvimine uygun etkinlikleri gerçekleştirerek her ay proje ortakları ile bu çalışmaları fotoğraf, video ve toplantı yoluyla paylaşacak ve süreç değerlendirmesi yapılacaktır.
1. Dramayla Çocukları Tanıştırma
2. Hak Kavramı ve Gerekliliği
3. Yaşam ve Gelişim Hakkı
4. Barınma Hakkı
5. Beslenme Hakkı
6. Sağlık Hakkı
7. Eğitim Hakkı
8. Katılım Hakkı ve Düşünce Özgürlüğü
9. İfade Özgürlüğü Hakkı
10. Ayrım Gözetmeme ve Eşitlik
11. Genel Değerlendirme

 

BEKLENEN SONUÇLAR

Proje sonunda çocukların çocuk haklarını bilir hale gelmesini, çeşitli haksızlıklar karşısında çözüm yolları önerebilmesini bekliyoruz. Bunun yanı sıra çeşitli problem durumlarına daha kolay ve özgün çözüm yolları bulmalarını, farklı bakış açıları geliştirebilmelerini, başkalarına haksızlık yapmamalarını, adil bir tutum geliştirebilmelerini bekliyoruz. Soyut bir konuyu hayatlarında olan yaşantılarla somutlaştırarak ele almak ve bunu dramanın gücüyle yapmak çocukların yaparak-yaşayarak öğrenmeler elde etmelerini sağlayacaktır. Bu öğrenmeler çocukta etkili ve kalıcı izler oluşturacaktır