Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu

BELEDİYELERİN KÜTÜPHANE VE ARŞİV HİZMETLERİ SEMPOZYUMU
12-14 Mayıs 2016 / Nilüfer – Bursa

avalide 150 12.5

Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ve Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü olarak, “Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu” düzenlemekteyiz.

Sempozyumda Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) Bursa Şubesi ve Goethe Institut-Türkiye de paydaş olarak yer alacaktır.

Sempozyumun Amacı: Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan, belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve çözüm önerileri geliştirmek; özgün araştırma ve uygulamaları tartışmak ve literatüre katmak, bu alanda politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.
Sempozyumda belediyeler, kütüphaneler, üniversiteler ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine ve arşivlerine yönelik deneyimler, uygulama örnekleri paylaşılacak; ayrıca yol gösterici politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesine yönelik konular ele alınacaktır. Sempozyuma, kütüphanecilik, arşivcilik, bilgibilim alanlarına ek olarak, sempozyum teması ile ilgili çalışan akademisyenler, kütüphaneciler, karar vericiler (yöneticiler, bürokratlar), bu alanlara yönelik hizmet sağlayıcılar ve konuyla ilgilenen bireyler ücretsiz olarak katılabilecektir. Sempozyumun dili Türkçe olacaktır.
Düzenleyeceğimiz bu sempozyumun kütüphane ve arşiv hizmetlerine yönelik çalışmalarınıza yeni fikirlerle ışık tutacağına inanıyor, izleyici, bildiri veya poster gönderimi ile katılımınızı bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Sempozyum Eş Başkanı
İnş. Yük. Müh. Mustafa Bozbey, Sempozyum Eş Başkanı

Düzenleyenler
Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü

Amaç ve Sempozyum Konuları
Sempozyum’un amacı; Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan belediyelerin kütüphane arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirmektir.

Sempozyum ile Türkiye’de belediye kütüphanelerine/arşivlerine yönelik deneyimlerin paylaşımı ve yol gösterici politika/strateji önerileri geliştirilmesi de amaçlanmaktadır. Ayrıca sempozyum sonucunda bildiri, poster ve diğer içerikleri içeren bir sempozyum kitabı da yayımlanacaktır.

Belirlenen bu amaç doğrultusunda sempozyumda aşağıdaki konular alanlarında uzman akademisyenler ve uygulamacılar tarafından ele alınacaktır.

Belediyelerin kütüphane hizmetleri,
Belediyelerin arşiv hizmetleri,
Belediyelerin bilgi hizmetleri,
Belediyelerin kütüphane-arşiv hizmetlerinde teknolojik gelişmeler,
Belediye kütüphaneleri ve yasal yapı (mevzuat),
Belediye kütüphaneleri, dezavantajlı ve engelli gruplar,
Belediye kütüphaneleri ile diğer kuruluşlar arasında ilişkiler ve iş birliği,
Belediye kütüphaneleri ve yaşam boyu öğrenme,
Belediye kütüphaneleri ve dijital hizmetler,
Belediye kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı çalışmaları,
Belediye kütüphanelerinde tematik yaklaşımlar,
Belediye kütüphanelerinde dijital hizmetler,
Halk kütüphanelerinin belediyelere devri,
Belediye kütüphaneleri ve kullanıcı grupları (çocuklar, gençler, yetişkinler, kadınlar, okuryazar olmayanlar vb.),
Toplumsallaşma alanları olarak belediye kütüphaneleri,
Belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen projeler,
Belediyelerin kent bellekleri,
Belediyeler ve şehir kütüphaneleri,
Belediye kütüphane-arşiv hizmetleri ile ilgili diğer konular.

Sempozyum Eş Başkanları
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
İnşaat Yüksek Mühendisi Mustafa Bozbey, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı
Sempozyum Sekreteryası
Akademik Sekreterya:

Arş. Gör. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi
Yönetimsel Sekreterya:

Dilber Koç, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Düzenleme Kurulu
Meltem Arun, Goethe-Institut – İstanbul
Aykut Bayraktar, Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi
Selin Can Cemgil, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Arş. Gör. Tolga Çakmak, Hacettepe Üniversitesi
Arş. Gör. Şahika Eroğlu, Hacettepe Üniversitesi
Eva Hackenberg, Goethe-Institut- İstanbul
Aydın İleri, Türk Kütüphaneciler Derneği
Dilber Koç, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Şafak Pala, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Zeynep Terzioğlu, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Bilim Kurulu
Prof. Dr. Hasan S. Keseroğlu, Kastamonu Üniversitesi
Prof. Dr. Özgür Külcü, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Fatoş Subaşıoğlu, Ankara Üniversitesi
Prof. Dr. Bülent Yılmaz, Hacettepe Üniversitesi
Doç. Dr. Ümit Konya, İstanbul Üniversitesi
Doç. Dr. Coşkun Polat, Çankırı Karatekin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bayter, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Güler Demir, Kastamonu Üniversitesi
Dr. Nevzat Özel, Ankara Üniversitesi
Arzu Tan, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü
Öğr. Gör. Nezaket Özdemir,

Önemli tarihler:
Sempozyum için son kayıt tarihi: 6 Mayıs 2016
Bildiri/poster özetlerinin gönderilmesi için son tarih: 25 Şubat 2016
Bilgi için:
Yönetimsel Sekreterya: 0 224 486 62 45 – 46
Akademik Sekreterya: 0312 297 82 00 -125

avalide 150 12.5

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.