Behçet Aysan Şiir Ödülü 2011

17. TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü için
son başvuru tarihi 1 Kasım

Türk Tabipleri Birliği’nin 2 Temmuz 1993’te, Sıvas’ta gericilerin kuşattığı Madımak Oteli’nde çıkan yangın sonucu yaşamını yitiren şair Dr. Behçet Aysan ve 34 kişinin anısına verdiği TTB Behçet Aysan Şiir ödülü için başvurular
1 Kasım 2011 tarihinde sona erecek.

Türk Tabipleri Birliği’nin 1995 yılından bu yana verdiği Behçet Aysan Şiir Ödülü, bu yıl on yedinci sahibini bulacak. Seçici Kurulu’nu Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Emin Özdemir, Ahmet Telli, Ali Cengizkan, Turgay Fişekçi ve Zeynep Oral’ın oluşturduğu TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü’ne başvuru koşulları şöyle:

· Ödüle Ocak 2010’dan sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kağıdına çift aralıklı olarak yazılmış olması gereklidir.

· Ödüle son katılma tarihi 1 Kasım 2011’dur.

· Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

· Yarışmaya katılan yapıtların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

· Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.

· Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur. Ödül kazanan yapıt 2011 yılı Kasım ayında açıklanır.

· Ödüle başvuranlar tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.

· TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü özel olarak hazırlanmış bir bronz figürdür. Para ödülü verilmemektedir.

Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici kurul uygun görürse ödülü paylaştırabilir.

ödüle aday olma koşulları

· Ödüle 2010 yılı Ocak ayından sonra sonra yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. (Yayımlanmamış yapıtların A4 dosya kâğıdına çift aralıklı yazılmış olması gereklidir.)

· Ödüle son katılma tarihi 14 Ekim 2011’dir.

· Ödüle kişiler kitap ve dosya ile kendileri doğrudan katılabilir ya da yayımlanmış şiir kitaplarını sivil toplum örgütleri, yayınevleri ve üçüncü kişiler, şairin onayı alınmak koşuluyla önerebilirler.

· Yarışmaya katılan yapıtların daha önce hiçbir yarışmada ödül almamış olması gerekmektedir.

· Ödüle aday olacak şairler; adı, açık adresi ve kısa yaşam öyküsüyle birlikte kitaplarını (8 adet) ya da şiir dosyalarını (8 adet) TTB Merkez Konseyi GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıgil Sok. No:2 Kat:4, 06570 Maltepe-ANKARA adresine göndermelidir.

· Ödül için gönderilen yapıtlar açıklanmaz, yalnızca ödül kazanan duyurulur.

· Ödül kazanan yapıt 2011 yılı Kasım ayında açıklanır.

· Ödüle başvuranlar ilan edilen tüm koşulları, kabul etmiş sayılır.

· TTB Behçet Aysan Şiir Ödülü özel olarak hazırlanmış bir bronz figürdür. Para ödülü verilmemektedir.

· Ödül tek yapıta verilecektir. Seçici kurul uygun görürse ödül paylaştırılabilir.

http://www.ttb.org.tr/b_aysan_odul/form.htm