Bedrettin Dalan Makale Yarışması

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ
Bedrettin Dalan Makale Yarışması

KATILIM KOŞULLARI

Yeditepe Üniversitesi Kurucu Başkanı Sayın Bedrettin Dalan adına her yıl düzenlenmesi planlanan makale yarışmasının ilki, 2018 yılında gerçekleştirilecektir. Yarışmanın konusu, “Düşman Ceza Hukuku ve Uygulamaları” olarak belirlenmiştir. Yarışmaya katılma koşulları ve makale yazım ilkeleri aşağıda yer almaktadır:

1. Makale yarışmasına, hukuk doktoru unvanına sahip olmayan hukuk fakültesi öğrenci ve mezunları katılabilir.

2. Makaleler, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi yayın ilkelerine uygun şekilde hazırlanacaktır.

3. Makalelerin 15.10.2018, saat 23.59’a kadar e-posta ile hukukmakale2018@yeditepe.edu.tr e-posta adresine“.doc” veya “.docx” uzantılı bir dosya olarak gönderilmesi gerekmektedir.

4. Yarışmaya gönderilen makalelerin özgün, daha önce başka bir yerde yayımlanmamış olması ve yayımı için başvurulmamış olması zorunludur; daha önce telif, lisans yayın anlaşması yapılmamış olması şarttır.

5. Her yarışmacı yalnızca bir makale ile katılabilir. Makalelerde birden fazla yazar olamaz.

6. Makalelerde intihal veya bilimsel araştırma kurallarına aykırılık saptanması, diğer hukuki sonuçları saklı kalmak kaydıyla derhal diskalifiye sebebidir. Ödül kazanmış bir makalede sonradan intihal saptanması halinde yazar aldığı ödülü aynen iade etmeyi kabul etmiş sayılır.

7. Yukarıda yer alan kurallara aykırı olarak gönderilen makaleler hiçbir şekilde değerlendirmeye alınmayacaktır.

8. Yarışmaya katılan makaleler, oluşturulacak bilim kurulu tarafından değerlendirilecek ve ödüle layık görülenler Aralık ayının ilk haftası ilan edilecektir.Ödüller:
1’incilik ödülü – 10.000 TL
2’ncilik ödülü – 5.000 TL
3’üncülük ödülü – 2.500 TL olarak belirlenmiştir.

9. Bilim kurulu, herhangi bir ödül kategorisinde hiçbir makaleyi layık görmeyebilir ve/veya belirli bir kategorideki ödülü birden fazla makale arasında bölüştürmeyi uygun bulabilir.

10. Derece alanlar makaleler, Ulakbim’e kayıtlı olan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde yayımlanmak üzere hakem incelemesinden geçirilecek ve yayımlanması uygun bulunanlar derginin özel bir sayısında yayımlanacaktır. Derece alan makalelerin yazarları, aynen veya hakemler tarafından öngörülen değişikliklerle birlikte Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi’nde ve bu derginin içeriğinin kısmen veya tamamen yayımlanacağı her türlü elektronik mecrada eserlerinin yayımlanmasını kabul etmiş ve bu yayım için her türlü telif ücretinden feragat etmiş sayılırlar.