Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar

Bu sempozyumun amacı ülkemiz Beden Eğitimi Dersi programındaki standartlara ulaşmada öğretimin niteliğine olumlu katkıda bulunması beklenen “Teknoloji Destekli Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi ni tartışmaya açmaktır. Bu bağlamda Beden Eğitimi ve Spor öğretiminde teknoloji kullanımı uygulamaları üzerinde durulacaktır. Kongreye beden eğitimi öğretmenleri, beden eğitimi alanında çalışan akademisyenler, beden eğitimi ve spor bölümlerinin öğrencileri davetlidir. Katılım 200 kişi ile sınırlı olup başvuru önceliği esasına göre kayıtlar yapılacaktır.

Sempozyum Konuları

◦Hareket örüntüleri ve devinişsel becerilerin teknoloji yoluyla öğretimi ve geliştirilmesi
◦Hareket ve sporla ilgili kavram ve bilgilerin teknoloji kullanılarak öğretilmesi ve öğrenilmesi
◦Beden eğitimi programındaki fiziksel aktivite ile ilgili bilgi toplamada ve değerlendirmede teknoloji kullanımı
◦Yaşam boyu fiziksel aktivite, egzersiz ve spor yapma alışkanlığı kazanmada teknolojiden yararlanma

Sempozyum Programı

1. Gün (25 Ocak  2013)       Hacettepe Üniversitesi   – Mehmet Akif Ersoy Salonu

8:30 – 10:00 Kayıt
10:00 – 10:30 Açılış
10:30 – 11:15 Davetli Konuşmacı Dr. S. Sadi Seferoğlu

Bilişim Çağının Kuşakları Sayısal Yerliler, Sayısal Göçmenler ve Okullarda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı

11:15 – 11:30 Kahve Arası
11:30 – 12:15 Davetli Konuşmacı Dr. Ashley Casey

Living beyond the material world: Isn’t it time to develop a pedagogy of technology for physical education?

12:15 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 14:15 Davetli Konuşmacı Dylan Blain

A Physical Education Teacher’s Journey with Technology

14:15 – 15:30 Video Sunumlar
15:30 – 16:30 Panel                               Konuşmacılar: Dr. Ashley Casey, Dylan Blain                               Oturum Başkanı: Sadettin Kirazcı
17:00 – 18:30 Poster Sunumlar
18:30 – 20:00 Kokteyl

 

2. Gün (26 Ocak  2013)                         Hacettepe Üniversitesi   – Mehmet Akif Ersoy Salonu ve Spor Bilimleri Teknolojisi Spor Salonu

9:15 – 10:00 Davetli Konuşmacı

Dr. Sadettin    Kirazcı

10:00 – 10:30 Davetli Konuşmacı

Dr. Yeşim Bulca

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı

10:30 – 10:45 Kahve Arası
11:00 – 12:00 Video Sunumlar
12:00 – 13:30 Yemek Arası
13:30 – 14:15 1. Çalıştay X-Box                             Beden Eğitimi Programındaki Fiziksel Aktivite ile    İlgili Bilgi Toplamada ve Değerlendirmede Teknoloji Kullanımı
14:30 – 15:15 2. Çalıştay                             Hareket Becerilerinin Teknoloji Yoluyla Öğretimi ve Geliştirilmesi
15:30 – 16:00 Kapanış

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Başkanı
Yeşim Bulca
Sadettin Kirazcı

Sempozyum Sekreteri
Ahmet Yapar
Yılmaz Yüksel

Düzenleme Kurulu
Dr. Figen Altay – Hacettepe Üniversitesi
Dr. Canan Koca Arıtan – Hacettepe Üniversitesi
Dr. Yunus Arslan – Nevşehir Üniversitesi
Dr. Cevdet Cengiz – Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dr. Gıyasettin Demirhan – Hacettepe Üniversitesi
Zeynep Rahim – ODTÜ
Deniz Hünük – ODTÜ
Dr. M. Levent İnce – ODTÜ
Dr. Gökçe Erturan İlker – Pamukkale Üniversitesi
Dr. Murat Kangalgil – Cumhuriyet Üniversitesi
Koray Kılıç – ODTÜ
Mine Müftüler – ODTÜ
Dr. Sadettin Kirazcı – ODTÜ
Fatma Saçlı – Hacettepe Üniversitesi
Dr. Leyla Saraç – Mersin Üniversitesi
Kıvanç Semiz – ODTÜ
Ahmet Yapar – ODTÜ
Yılmaz Yüksel – Hacettepe Üniversitesi

Davetli Konuşmacılar

Dylan Blain
Beden Eğitimi Öğretmeni

Dr. Yeşim Bulca
Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu

Dr. Ashley Casey
University of Bedfordshire,
Department of Physical Education & Sport Studies

Dr. Sadettin Kirazcı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Bölümü

Dr. S.Sadi Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Önemli Tarihler
Bildirilerin Son Gönderim Tarihi (Poster / Video) 11 Ocak 2013
Kabul Edilen Bildirilerin Açıklanması 18 Ocak 2013

Sempozyum Sekreteri
Yılmaz Yüksel
Hacettepe Üniversitesi
Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksek Okulu
06530 – Beytepe, Ankara
Tel: 0312 297 6890 – 145
e-posta: [email protected]

Ahmet Yapar
Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
06531, Ankara, Turkey
(312) 210-4023
E-posta: [email protected]

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.