Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu

Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Yeni ve Yaratıcı Yaklaşımlar Sempozyumu

Bu sempozyumun amacı Beden eğitimi ve sporda kapsayıcı öğrenme ortamları oluşturmaya yönelik öğretmen algı ve uygulamalarını tartışmaya açmaktır. Sempozyumda “kapsayıcı eğitim” “kapsayıcı beden eğitimi” temaları ile ilgili teorik ve kavramsal bilgilerin ardından, alana özgü saha uygulamaları çalıştaylar şeklinde gerçekleştirilecektir. Kayıt için web sayfamızdaki kayıt formunun doldurulması gerekmektedir.

Değerli katkılarınızla zenginleşmesinden mutluluk duyacağımız sempozyumumuzda sizleri yeniden aramızda görmekten ve Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duyacağız.

Saygılarımızla
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi & Spor Eğitimi Grubu

Poster sunumlar:

Sempozyumda poster bildiriler kabul edilecektir. Poster bildirileri “kapsayıcı beden eğitimi” “Beden eğitimi ve spor öğretiminde paydaş beklentileri ve etkileri”, “Duyuşsal ve/veya bilişsel öğrenci çıktıları sağlamada örnek uygulamalar”, “Hareket Yetkinliği” ve “Aktif ve Sağlıklı Yaşam” öğrenme alanları için örnek uygulamalar;” “Öğretmenlerin mesleki gelişimi ve öğrenmeleri”, “Hizmet içi eğitimde kullanılan örnekler” ve “Eylem araştırması” konuları öncelikli olmak üzere bütün konulara açıktır. Bildiri özetlerinde başlık, yazarlar, adres, amaç, yöntem, bulgular, tartışma, sonuç ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Özetlerdeki yazı karakteri “Calibri”, harf büyüklüğü 11 punto olmalıdır. Özetteki kelime sayısı 300’ü geçmemelidir. Hazırlanan özetler en geç 1 Ocak 2019 tarihine kadar Dr. Yunus Arslan e-posta yarslan@pau.edu.tr adresine gönderilmelidir.

Sempozyum Başkanları:
Dr. Fevzi Kılıçel, Dr. Gıyasettin Demirhan

Sempozyum Sekreterleri:
Dr. Ömer Özer, Dr. Erhan Devrilmez,
Alparslan Aziz Tunç, Ali Erdoğan

Düzenleme Kurulu:

Dr. Selahattin Akpınar

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Figen Altay

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Irmak Hürmeriç Altunsöz

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Yunus Arslan

Pamukkale Üniversitesi

Dr. Yeşim Bulca

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Gıyasettin Demirhan

Hacettepe Üniversitesi

Dr. Erhan Devrilmez

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Deniz Hünük

Pamukkale Üniversitesi

Koray Kılıç

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Mine Müftüler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

Dr. Leyla Saraç

Mersin Üniversitesi

Serap Sarıkaya

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Dr. Recep Soslu

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Murat Tekin

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi

Dr. Ahmet Yapar

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

Yılmaz Yüksel

Hacettepe Üniversitesi

Sempozyum Yeri
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu
https://sporegitimi.com/semp7