BECERİ YARIŞMALARI KILAVUZU

TÜRKİYE BECERİ YARIŞMALARI ORGANİZASYONU
2011
ULUSAL VE DÜNYA
BECERİ YARIŞMALARI KILAVUZU

Şubat 2011

1.GİRİŞ

Günümüzde mesleki ve teknik eğitim devamlılık gerektiren, ülkelerin kalkınmışlık düzeylerini etkileyen ekonomik ve sosyal bir ihtiyaç haline gelmiştir. Kişileri toplumsal yönden etkin ve verimli hale getirirken, ulusal ve uluslararası başarılar ile de ekonomik-kültürel ortak duygu ve düşünce birliğini oluşturmayı amaçlar.

Gelecekte ülkemizi mesleki ve teknik anlamda uluslararası düzeyde temsil edecek kişilerin önceden belirlenmesi giderek önem kazandığından başarılı ve etkin sektör elamanı yetiştirmek, uzun vadeli ve pahalı bir yatırım gerektirmektedir.

Bu kapsamda; mesleki ve teknik eğitimi teşvik etmek ve genç yetenekleri ortaya çıkararak, aileleri, öğretmenleri ve sektör istihdamını arttırmak için, mesleki eğitim alan gençler arasında, yeterliliklerin ölçülmesine dayalı, yarışma organizasyonları düzenlemek amacı ile “Türkiye Beceri Yarışmaları Organizasyonu”, 2008 yılında, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde kurulmuştur.

Türkiye Beceri Yarışmaları Organizasyonu; ülkemizdeki mesleki eğitimin kalite standartlarını yükseltmek, yeni meslek alanları ve eğitim programları geliştirmek amacıyla meslek erbabı gençlerin ve sektör temsilcilerin bir araya geleceği ulusal yarışmaları düzenleyip bu yarışmalarda birinci olan ekiplerin uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etmelerini amaçlamaktadır.

Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, düzenlenmekte olan beceri yarışmalarına ilgi ve katılım her geçen yıl artmaktadır. Bu kapsamda;

18-20 Eylül 2008 tarihleri arasında, Hollanda Rotterdam’da yapılan yarışmaya, 30 üye ülkeden 400 yarışmacı katılmıştır. Türkiye bu yarışmaya 24 dalda 36 yarışmacı ile katılmış, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanı, Devinimsel Robotlar dalında bir bronz madalya elde etmiştir.

01-10 Eylül 2009 tarihleri arasında, Kanada Calgary’de, Dünya Beceri Yarışmalarına, WorldSkills üyesi 52 ülkeden 46’sı katılmış, 45 beceri alanında 952 yarışmacı yer almıştır. Yarışma alanları, sergi ve diğer etkinlik alanları günlük 100.000 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. Ülkemizi bu yarışmalarda 4 alanda 5 yarışmacı temsil etmiştir.

Portekiz’in Lizbon kentinde yapılan, Avrupa Beceri Yarışmalarında (EuroSkills) ülkemizi temsil edecek yarışmacı ekibi seçmeyi hedefleyen, Ulusal yarışmanın ilki Moda Tasarım ve Ürün Geliştirme alanında Aralık 2009’da Bursa’da yapılmıştır.
9-11 Haziran 2010 tarihleri arasında İstanbul Dünya Ticaret Merkezinde Ulusal Beceri Yarışmaları (Skillsturkey) yapılmıştır. Ulusal Beceri Yarışmalarında seçilen 24 yarışmacı ve 15 uzmanla 09-11 Aralık 2010 tarihleri arasında Lizbon-Portekiz’de yapılan Avrupa Beceri yarışmalarına (EuroSkills) katılınmış, Moda Teknolojisi alanında üçüncülük derecesi elde edilmiştir.
Türkiye Beceri Yarışmaları Organizasyonu, ulusal beceri yarışmalarını, Dünya ve Avrupa (WorldSkills – EuroSkills) Beceri Yarışmaları Organizasyonunun kuralları doğrultusunda gerçekleştirecektir. (Ek – 1)de yeralan söz konusu kurallar, Türkiye Ulusal Beceri Yarışmalarının esasını teşkil eder.

2.2011 TÜRKİYE ULUSAL BECERİ YARIŞMALARI VE DÜNYA BECERİ YARIŞMALARI

2.1.AMAC : 2011 Ulusal Beceri Yarışmalarının amacı; 2011 Dünya Beceri Yarışmalarına, Ülkemizi temsilen katılacak yarışmacı ve ekiplerin seçilmesidir. 2011 Dünya Beceri Yarışmalarına katılabilmek için, 2011 Ulusal Beceri Yarışmalarına katılım ve dereceye girilmesi ön şarttır.

2.2.KAPSAM: Bu yarışma; Erkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü, Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı okul/kurumlarda uygulanan programlarda öğrenim gören- mezun/ öğrenci/kursiyerler ile üniversite öğrencilerini ve sektörde çalışan elamanları kapsar.

2.3.HEDEF:
2.3.1.Mesleki ve teknik eğitimi teşvik etmek,
2.3.2.Meslek seçimi ve meslek eğitimi öneminin bireysel ve kurumsal destekler sayesinde geniş kitleler tarafından fark edilmesini sağlamak,
2.3.3.Ailelerin, öğretmenlerin ve sektörün, mesleki eğitime olan ilgisini arttırmak,
2.3.4.Ülkeler arası mesleki gelişimi takip etmek ve uluslararası meslek standartlarını kullanır hale getirmek,
2.3.5.Dünyada ve Avrupa’da yapılan yarışmalarda katılımcı ülkelerin sahip oldukları mesleki eğitim sistemlerinin diğer ülkelere tanıtımını sağlamak ve tüm dünyada mesleki eğitimin önemine işaret etmek,
2.3.6.Gençlere, geleceklerinin etkin ve nitelikli bir mesleki eğitim sistemine bağlı olduğunu göstermek,
2.3.7.Genç yetenekleri ortaya çıkarmak,
2.3.8.Katılımcılar arasında kültürel etkileşim sağlamak,
2.3.9.Üretimde verimlilik ve kalite artışını sağlamak,
2.3.10.İç ve dış pazarlarda rekabet gücünü arttırabilmek,
2.3.11.Kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak,
2.3.12.Bireylerin üretim kapasitelerini artırmak,
2.3.13.Gelişen teknoloji ile birlikte teknik insan gücünü karşılayabilmek,
2.3.14.Gençler arasında uluslararası kriterlere dayalı yarışma organizasyonu yapmak,
2.3.15.Dünya ve Avrupa Beceri Yarışmalarında, üye ülkeler arasında mesleki becerilerin karşılaştırılmasını yapmak,
2.3.16.Mesleki eğitimin geliştirilmesi ve gençler arasında mesleki iletişim kurulmasını sağlamaktır.

2.4. SÜRE :2011 Ulusal Beceri Yarışmaları ve 2011 Dünya Beceri Yarışmaları ile ilgili iş ve işlemler ( Ek–2)’ deki çalışma takvimi doğrultusunda yürütülecektir.

“Takvim ile ilgili değişiklikler (www.skillsturkey.org) adresinden duyurulacaktır.

2.5.2011 ULUSAL YARIŞMA ORGANİZASYONU

2.5.1.İlgili kurullar
2.5.1.1.Danışma Kurulu (Oluşumu, görev-yetki ve sorumlulukları (Ek.1)’ de belirtilmiştir.)
2.5.1.2.Yürütme Kurulu (Oluşumu, görev-yetki ve sorumlulukları (Ek.1)’ de belirtilmiştir.)
2.5.1.3.Ulusal Beceri Yarışması Alan Komisyonları
2.5.1.3.1. Alan Komisyon Sayısı: Alan komisyonları, Danışma Kurulunun belirlemiş olduğu, (Ek:3)’deki alanlarda kurulur.
2.5.1.3.2.Alan Komisyonu Oluşumu: Her alan için; Yürütme Kurulunda bulunan, ilgili mesleki eğitim birimlerini, temsilen 1 kişi, sektör temsilcisi 1 kişi, alan öğretmenlerini temsilen 2 kişi, Türkiye Beceri Yarışmaları Organizasyonunu temsilen 1 kişi ve Teknik Delege’den oluşur.
2.5.1.3.3.Alan Komisyonlarının Görevleri:

1.Başvuru kriterlerini belirlemek,
2.Birinci değerlendirmeyi yapmak,
2.1.Yarışmacı ve Uzman Bilgi Formu hazırlamak,
2.2.Yarışmacı ve Uzman Bilgi Formu puanlamasını belirlemek,
3.İkinci değerlendirmeyi yapmak,
3.1.Alan yeterliliklerini belirlemek,
3.2.Alan yeterliliklerinin puanlamasını belirlemek,
3.3.Değerlendirme sonrasında, kazanan yarışmacıları ilan etmek.

2.5.2. Başvuru Yöntemi: 2011 Ulusal Beceri Yarışmalarına başvurular, (Ek.2)’de belirtilen tarihler arasında, yarışma koordinatör birimi Kız Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü, Türkiye Beceri Yarışmaları Organizasyonu (SkillsTurkey) internet sitesinde ) yayımlanacak olan başvuru formu aracılığı ile elektronik ortamda yapılacaktır.
Yarışma Takımı; uzman ve yarışmacıdan oluşacaktır. (Ek- 3)’teki meslek alanlarında, ) adresinde yayınlacak olan başvuru formu aracılığı ile takım olarak başvurulacaktır.

2.5.3.Yarışma Yeri, Tarihi ve Sistematiği: Yarışma, (Ek–2)’de yer alan çalışma takvimine uygun olarak Ulusal Türkiye Finali şeklinde Ankara’da yapılacaktır. Yarışma alanının donanımı ve hazırlığı ilgili Genel Müdürlükler tarafından sağlanacaktır.

2.5.4. Ulusal Beceri Yarışma Değerlendirmesi:
2.5.4.1. I. Tur Değerlendirme; Yarışmacı bilgi formuna göre, meslek alanlarında yeterlilik tespiti yapılması,
2.5.4.2. II. Tur Değerlendirme; I. Tur Değerlendirme sonucunda kazanan adaylardan KTÖGM Türkiye Beceri Yarışmaları Organizasyonunun (SkillsTurkey); ) web adresinde belirtilen nitelikte ve (Ek.2)’de belirtilen tarihler arasında alan yeterlilikler ile ilgili dokümanın vb. istenmesi.
II. Tur Değerlendirmede başarılı olan yarışmacıların ulusal finale çağırılmaları ve Ulusal Beceri Yarışmalarının yapılması.

2.6.2011 DÜNYA BECERİ YARIŞMALARI

2.6.1.Yer, Tarih, Başvuru Süresi, Katılım Şartları: Ulusal Beceri Yarışmaları finalinde alanlarında dereceye girenler kontenjan sayılarına göre birinciden başlayarak 2011 Dünya Beceri Yarışmalarına katılmaya hak kazanırlar. Tüm katılımcılar, başvuru işlemlerini Dünya Beceri Yarışmaları Organizasyonu (WorldSkills) web sayfasından (Ek.2)’de belirtilecek tarihler arasında şahsen yaparlar. 2011 Dünya Beceri Yarışmalarının, yeri, tarihi ve başvuru süresi, (Ek.2)’de belirtilmiştir.

2.6.2. Oryantasyon Eğitim: Dünya Beceri Yarışmalarına katılmaya hak kazanan yarışmacılara ve diğer görevlilere (Ek.2)’de belirtilen tarihler arasında oryantasyon eğitimi verilir.(Test projelerinin uzmanlar tarafından incelenerek, yarışmacılarla paylaşılması ve örnek uygulamaların yapılması.)

2.7. 2011 ULUSAL BECERİ YARIŞMALARI BÜTÇESİ

2011 Ulusal Beceri Yarışmaları ile 2011 Dünya Beceri Yarışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi için;

Yarışmalara katılım sağlayacak yarışmacı, uzman ve ekip liderlerinin yol, iaşe ve ibate giderleri,
Yarışma organizasyonu ile ilgili araç-gereç, tesisat, donanım gibi organizasyon giderlerinin Mesleki Eğitim Kanununun 32. Maddesi gereğince elde edilen gelirlerden, Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekten (01.1, 03.2 ve 03.5 ekonomik tertibinden ) ilgili Genel Müdürlüklerce karşılanacaktır.
Yarışmaya ilişkin tüm duyuru ve bilgilendirmeler (www.skillsturkey.org) adresinden