Be Careful eTwinning Projesinin Proje Değerlendirme Final Webinarı

eTwinning
eTwinning Projesi

Bu proje ile, Şehit Zeki İnan İlkokulu Anasınıfı B şubesi olarak, 2019- 2020 eğitim öğretim yılında Polonya,Litvanya ve Bulgaristan ortaklı “Be Careful” Projesi ortağı olarak, okulöncesi dönem çocuklarında dikkat becerilerini geliştirmeyi hedefledik. Bu hedef doğrultusunda masal anlatımı, dramatizasyon, aklında tut, deck.toys da ortak oyunlar, ülke bayrakları ile puzzel vb. bir çok etkinlik yapıldı. Ailelere bu konuda bilgilendirici seminer verildi.Proje üyeleri işbirlikçi çalışmaları ile projenin twinsapace, çevrimiçi görüşmeler, öğrenci ve öğretmen webinarları, watsapp, facebook, blog vb araçlar ile görüş ve önerilerini belirtmiş, projeye katkı sağlamışlardır. Proje üyesi öğretmenler mesleki eğitim kurslarına katılmış sertifika almışlardır. Öğrenciler; proje başlangıç tanışma webinarı, yeni yıl webinarı ve güvenli internet konusunda farklı okullardaki akranları ile iletişime geçmiş ortak çalışmalar yapmışlardır. Projenin ortak ürünü için şiir, şarkı söylenmiş, ortak poster ve deck.toys da oyun hazırlanmıştır. Projede jıgsawpuzzele, deck. Toys, genialy vb. bir çok web2 aracı ile teknoloji eğitime entegre edilmiştir. Projenin müfredat entegrasyonu tüm ortaklar tarafından okulöncesi müfredatı kapsamında entegre edilmiştir.

Tüm ortaklar proje üyelerine ve öğrenci ve velilerine teşekkür ederek toplantı sonlanmıştır.