Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması 2016

Bayer Liseler Arası Bilim Yarışması 2015 – 2016

Konu
“Daha İyi Bir Yaşam”
Tüm canlıların “daha iyi bir yaşam” yaşamasına yönelik ve proje rehberine uygun olarak hazırlanmış bilimsel projeler değerlendirilecektir.

Ödüller
Birincilik Ödülü: Mac Book & GoPro Hero 4 & iPad Air 2
İkincilik Ödülü: Mac Book & GoPro Hero 4
Üçüncülük Ödülü: Mac Book

Proje Rehberi
Proje Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar

Proje Sorusu: Projenin çıkış noktasını oluşturan soru ya da sorular burada yer almalıdır.

Projenin Adı: Çok uzun olmayan ve ilgi çekici başlıklar tercih edilebilir.

Projenin Konusu: Bu kısım projenin içeriğinin hangi konu başlığı ile ilgili olduğunu ifade eder.

Projenin Amacı ve Hedefleri:
Bu kısma elde edilmek istenilen sonucun basit anlatımı yani amacı yazılmalıdır ve tek bir cümleyle ifade edilmelidir. Ayrıca tanımlanan amaca hizmet edecek ölçülebilir hedefler de belirlenmelidir.

Projenin Yöntemi:
Proje çalışması sırasında izlenecek yol, yapılacak deney ve gözlemler, veri toplama araçları, istatistiksel değerlendirme ve hesaplamalar yöntemi belirleyen unsurlardır. Bu kısımda belirtilen noktalarla ilgili açıklamalara yer verilmelidir.

Projenin Sonucu: Bu kısma projenin amacının gerçekleşip gerçekleşmediğini değerlendirebilmek için yapılan işlem, deney ve gözlemler sonucunda ulaşılan sonuç yazılmalıdır.

Proje Sonucunun Değerlendirilmesi: Amacın gerçekleşip gerçekleşmediği ulaşılan sonuçla birlikte bu kısımda ele alınmalı ve görüşler yazılmalıdır.

Projenin Yararlılığı: Bu kısma projenin toplumsal, ekonomik ya da sosyal açıdan yararları yazılmalıdır.

Projenin Uygulanabilirliği: Bu kısma projenin uygulama ve kullanışlılık açısından ucuz ve verimli bir çözüm üretip üretmediği ile ilgili bir açıklama yazılmalıdır.

Projenin Özgünlüğü: Projenin özgün olması, daha önce yapılmamış olması gerekir. Bu kısma projenin daha önce yapılan çalışmalara göre bilimsel olarak yenilik katmış, orijinal bir bakış açısı ortaya koymuş, yaratıcılık yönünün güçlü olduğunu ifade eden cümleler yazılmalıdır.

Kaynak Taraması:
Bu kısımda proje ile ilgili incelenen kaynaklara yer verilmelidir.

Yarışma Süreci
Ödüller, yarışmaya katılan kişi sayısına bakılmaksızın, proje başına verilecektir.
Finale kalan projelerin danışman öğretmeni ve öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım ve konaklama bedelleri ile İstanbul içindeki ulaşım ve yemek masrafları Bayer tarafından karşılanacaktır.
Yarışmaya başvuran projeler jüri tarafından “özgünlük”, “bilimsel yöntem”, “yararlılık”, “uygulanabilirlik”, “sunum” ve “sonuç” kriterlerine göre değerlendirilecektir.
Yarışmanın sonuçları 15 Mart 2016 tarihinde www.bayer.com.tr adresinde açıklanacak.

Final görüşmesine ait saat vb detaylar, organizasyon tarafından ayrıca bildirilecektir.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız