BAYER GENÇ BİLİM ELÇİLERİ PROJESİ

 

 

 

 

 

 

Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ve Bayer ortaklığında yürütülen
bir bilim okuryazarlığı projesidir.
 
Bu proje ile önce gençlere sonra da gençler aracılığı ile çocuklara doğa bilimlerini sevdirmeyi ve
bilim yapmak için illa ki laboratuarlara ihtiyacımız olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Bilimin
aslında günlük hayatımızın içerisinde var olan bir şey olduğunu, yalnızca etrafımızda olup biteni
gözlemleyerek, neden sorusunu sorduğumuzda bunu görebileceğimizi aktarıyoruz. 
 
Bu projede gençler; öncelikle, ‘Bilim Okuryazarlığı’ başlığında formel olmayan eğitim modülleriyle
tasarlanmış bir eğitime katılıyorlar. Ardından, ilköğretim çağındaki çocuklarla birlikte
gerçekleştirdikleri gönüllü çalışmalarla ‘Bilim Elçileri’ olarak, çocukların bilime ilgi duymalarını ve
bilimi sevmelerini hedefliyorlar. 
 
Bilim okuryazarı olmayı, bilim hakkındaki her şeyi bilmek değil, bilimin gerçekten nasıl çalıştığını
merak etmek, araştırmak ve anlamak olarak tanımlıyoruz.
 
Bilim okuryazarı olmak aynı zamanda, kişinin karar verme, sivil katılım, kültürel ilişkiler ve üretim
için gerekli olan bilimsel kavramları ve süreçleri bilmesini sağlıyor. Böylece, önce gençleri daha
sonra da çocukları günlük hayatlarında merak ettikleri şeyleri sorabilen, sorgulayabilen, doğada
olan olayları gözlemleyebilen ve anlamaya çalışan bireyler haline getiriyor.
 
2011’in sonbahar döneminde başlayan Bayer Genç Bilim Elçileri projesi, 4 farklı şehirde bulunan
Toplum Gönüllüleri örgütlenmeleri ile yola çıktı. Proje uygulama sürecindeki deneyimlerimizin, bu
alanda bir değişiklik yaratması, farklı çalışmalara ışık tutması ve en önemlisi bilimi sevmek ve
sevdirmek yolunda fark yaratabilmesini diliyoruz.
 
Bayer Genç Bilim Elçileri, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın Projeler Departmanı altında yürütülüyor.
Projeyle ilgili detaylı bilgi için Özge Sönmez ile iletişime geçebilirsiniz.