Bayburt Üni. Akademik Personel Alımı

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23 üncü maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657 sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

 

A- MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

 

YARDIMCI DOÇENT KADROSU İÇİN:

1- Başvuru dilekçesi (Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.)

2- Özgeçmiş,

3- 2 adet fotoğraf,

4- Doktora/Uzmanlık belgesi,

5- Yabancı Dil Belgesi

6- Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca denkliğinin onaylandığına dair belge,

7- Yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) nüsha dosya,

8- Herhangi bir Kamu Kurumunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi) çalıştığı Kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı Hizmet Belgesi.

9- Askerlik durum beyanı (Askerlik durum beyanı için tıklayınız)

Yardımcı Doçent Kadrolarına başvuran tüm adayların yabancı dil sınav tarihi,yeri,saati ve sonuçları ilgili fakülteler tarafından Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecektir.

* Adayların atanmalarına müteakip mal bildirimlerini Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri rica olunur.

·          2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23 üncü maddesinde belirtilen asgari koşulların yanında Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Bayburt Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine” uymaları ve belirtilen koşulları sağlıyor olmaları gerekmektedir. Bu kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Konu hakkında gerekli bilgiler Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı duyurularından öğrenilebilir.

B- BAŞVURU YERİ

 

Başvurular ilgili fakültelerin personel birimine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir.

 

İlanen duyurulur.

S.N. Fakülte Bölüm ABD Unvan Derece Adet Niteliği
1 İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Bilimleri Yardımcı Doçent 5 1 Din Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
2 Bayburt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent 4 1 İlköğretim Matematik Eğitimi Alanında Doktora Yapmış Olmak
3 Bayburt Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Yardımcı Doçent. 5 1 Topoloji Anabilim Dalında Doktora Yapmış Olmak
4 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi  

İşletme

Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yardımcı Doçent 3 1 Teknoloji, Üretim ve İnovasyon Yönetimi Alanlarında Çalışma Yapmış Olmak
5 Mühendislik Fakültesi Malzeme ve Nanoteknoloji Mühendisliği Nanomalzemeler Yardımcı Doçent 5 1 Deneysel ve Teorik Moleküler Spektroskopi Alanında Çalışma Yapmış Olmak