BAU Önlisans ve Lisans Bursları

Önlisans ve Lisans Bursları

ÖSYM BURSLARI VE EK BAŞARI BURSLARI

1) 2018-2019 BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ LİSANS PROGRAMLARI GİRİŞ BURSLARI

Bahçeşehir Üniversitesi lisans programlarına 2018-2019 Akademik Yılında kayıt yaptıracak öğrenciler için uygulanacak burslar ve kapsamları şöyledir :

 A- ÖSYM BURSLARI:

ÖSYM bursu, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burs olup ÖSYM tarafından tanınır.

ÖSYS Kılavuzunda yer alan

%100 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin tamamından;

%50 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin yarısından;

%25 Burslu programlara yerleştirilen öğrenciler, öğretim ücretinin dörtte birinden muaf tutulmaktadır.

ÖSYM giriş burslarının azami öğretim süresi; önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans programlarında 7 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl olarak yurtiçinde geçerlidir.

B- ÖSYM BURSUNA EK İLK 1000 BURSLARI

2018-2019 Akademik Yılında ÖSYM (Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından lisans programlarına  tam burslu kontenjandan yerleştirilen ve aşağıda belirlenen YKS (Yükseköğretim Krumları Sınavı) başarı koşullarını sağlayan öğrenciler ÖSYM bursu yanında Bahçeşehir Üniversitesi tarafından sağlanan ve aşağıda ayrıntıları verilen ek burs olanaklarından yararlanırlar. İlk 1000 bursları öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince (Bahçeşehir Üniversitesinde normal öğrenim süresi; önlisans programlarında iki, Tıp fakültesi hariç lisans programlarında dört, Tıp Fakültesinde altı akademik yıldır) geçerli olup yatay geçiş yaptığı takdirde geçiş yaptığı bölümde geçersizdir. Ders kaydı yapmayan öğrenciler bu burstan faydalanamaz.

1-100
Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 100’e giren öğrencilere;

 • Yılda 9 ay süreyle 1.000 TL aylık nakit destek bursu ya da Hazırlık Okulu’nu Washington D.C veya Toronto kampüslerinde 1 Akademik Yıl Hazırlık Sınıfı okuma imkânı sağlanır. [YKS’de 1-100 arasında derecesi olan ve BAU Washington veya Toronto kampüslerinde eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama, eğitim ve ulaşımı kapsamakta olup; öğrenci iaşesi ve sair her türlü kişisel harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.]

101-1.000

Yerleşilen bölümün YKS Puan türünde ( ek puan hariç ) ilk 1000’e giren öğrencilere;

 • Yılda 9 ay süreyle 600 TL aylık nakit destek bursu ya da Hazırlık Okulu’nu Washington D.C veya Toronto kampüslerinde 1 Akademik Yıl boyunca okuma imkânı sağlanır. [YKS’de 101-1000 arasında derecesi olan ve BAU Washington veya Toronto kampüslerinde eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama, eğitim ve ulaşımı kapsamakta olup; öğrenci iaşesi ve sair her türlü kişisel harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.]

* Nakit burs desteği Ekim – Haziran aylarında olmak üzere yılda 9 ay süreyle sağlanır.
** İlk 100 ve ilk 1000 burslarını hak kazanan öğrencilerin yerleştikleri bölümün puan türünde olmak üzere yerleştirme puanında ÖSYM sonuç karnesinde sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil puanında ilgili dereceleri kazanmış olmaları gerekmektedir. Bu burslara, ek puan dereceleri, YGS yerleştirme puanları ve yerleştiği bölümüm puanı dışında başka puan türlerindeki dereceler dâhil değildir.

*** Öğrenci, Hazırlık Okulu eğitimini Washington D.C veya Toronto kampüslerinde eğitim aldığı 1 Akademik Yıl boyunca nakit destek bursundan faydalanamaz.

**** Bu burslar öğrencinin yerleştiği bölümün normal öğretim süresince geçerlidir. Çift ana dal sebebiyle uzadığında geçersizdir.

İlk 1.000 bursları her Akademik Yıl üniversiteye yeni yerleşecek öğrenciler için yeniden tespit edilir.

Öğrenciler Washington D.C’de ve Toronto’da yer alan hazırlık okullarından sadece hazırlık eğitimi süresince bir kereye mahsus olarak faydalanabilir.

İlk 1000 bursu dahilinde Bahcesehir ESL Programına tam burslu hak kazanan öğrenciler programa katılamama durumlarında burs hakları baska bir programa devredilemez.

C- ULUSLARARASI DİPLOMA BURSLARI *

(*) Türkiye’deki liselerden mezun olup Uluslararası Diplomalara (IB, Abitur, vb) Sahip Olanlar

IB diploma notu 24 ve üzeri olanlara (Öğrencilerin diplomaları veya eşdeğer belge ile başvurmaları gerekmektedir.)

 • ABİTUR diploma notu 2,0 veya daha iyi olanlara
 • MATURA diploma notu 2.0 veya daha iyi olanlara
 • MATURİTA diploma notu 80 ve üstü olanlara
 • Türkiye’deki İtalyan Liseleri tarafından verilen ve İtalya Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl onaylanan müfredat gereğince İtalya’da bulunan lise diplomaları ile aynı denkliğe sahip en az 60 diploma notu olanlara
 • Fransız Bakaloryası diploma notu en az 10 olanlara
 • Türkiye’deki liseler tarafından verilen ve Fransız Bakaloryası ile denk en az 60 diploma notu olanlara

1- Bahçeşehir Üniversitesi’nin lisans programlarına burssuz kontenjandan yerleştirilmiş iseler, kaydoldukları tarihte açıklanan öğretim ücretinin %25’i oranında burs sağlanır.

2- Bahçeşehir Üniversitesinin % 50 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 50 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

3- Bahçeşehir Üniversitesinin % 25 burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, bakiye % 75 öğretim ücreti üzerinden %25 burs sağlanır.

4- Bahçeşehir Üniversitesinin tam burslu olarak ilan edilen programlarına yerleştirilmiş iseler, öğretim ücretinden tam muafiyete ek olarak, BAU Global eğitim ağına bağlı kampüslerin yönetimce belirlenecek herhangi birinde yaz okullarından bir kez faydalanma imkânı sağlanır. Yaz okulunun yeri ve faydalanma tarihi Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından belirlenir. (* )

(*) Uluslararası diploma derecesi olan, YKS’de BAU’ya ÖSYM Bursu ile tam burslu yerleşen ve BAU Global Eğitim ağına bağlı kampüslerde eğitim görecek öğrencilerin bursu; yurtta konaklama ve eğitim ücretleri ile sınırlı olup öğrencinin iaşe, ulaşım ve sair harcamaları kendisine aittir.

(**) Uluslararası diploma burslarının azami öğretim süresi; önlisans programlarında 4, dört yıllık lisans programlarında 7 ve altı yıllık programlarda 9 akademik yıl olarak yurtiçinde geçerlidir.

D- APPLY BAU BURSLARI

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından uygulanan başvuru kabul sistemi ApplyBAU ile öğrencilere başvurularına göre çeşitli burslar verilmektedir. Apply BAU sistemine başvuru yapan ve başvuru sonucunda kendisine kabul mektubu gönderilen öğrenciler kabul mektubunda yazan bölüme has olmak üzere yazılan oranda burs kazanmış olurlar.

1- ApplyBAU bursundan faydalanmak için www.applybau.com adresine başvuru yapılmış olması, başvurunun kabul edilmiş olması ve başvuru yapan kişiye “kabul mektubu” gönderilmiş olması gerekmektedir.

2- ApplyBAU burslarından faydalanmak için ÖSYM tarafından, kabul mektubunda yazan bölümlerden birine merkezi yerleştirme ile burssuz kontenjandan yerleştirilmiş olması ve kayıt yaptırması gerekmektedir.

3- ApplyBAU üzerinden kazanılan burslar başvurulan yıl kayıt olunduğu takdirde geçerlidir. Sağlanan burs, Fakültelerin 4 yıllıklık bölümleri için 7(yedi) yıl boyunca geçerlidir.

4- ApplyBAU bursları sadece öğrenciye gönderilen kabul mektubunda yazan bölümler için geçerlidir. Her bölümün karşısında yazan burs miktarı sadece o bölüm için geçerlidir. Başka bölümde kullanılamaz.

5- Bursun geçerli olabilmesi için BAU tarafından gönderilen kabul mektubunun kayıt sırasında ibraz edilmesi gerekmektedir.

6- Sağlanan burs, ÖSYM burslarıyla birleştirilemez.

7- Bu burslar ücretli yurtdışı programlarında geçerli değildir.

E- SPOR BURSU

Spor branşında milli takım seviyesine yükselmiş veya milli olmasa bile okul takımına seçildikten sonra yüksek performans göstermiş olan burssuz okuyan öğrencilere, Spor Koordinatörlüğü’nün teklifi ve Burs Komisyonu’nun tespit edeceği oranlarda karşılıksız ‘sporcu bursu’ verilebilir.

Bursun verilmesindeki esas, söz konusu öğrencinin kendi branşındaki okul takımında ve üniversite adına yarıştığı bireysel branşlarda Bahçeşehir Üniversitesi’ni temsil etmesidir. Burs verilecek branşlar, Spor Birimi’nin görüşü alınarak, Burs Komitesi tarafından belirlenir.

F- ÖNLİSANS VE LİSANS KARDEŞ İNDİRİMİ

Önlisans veya Lisans programlarında eğitim gören kardeşlerin, aynı anda ve tam zamanlı öğrenci olarak kayıtlı olmaları durumunda, her bir kardeşe eğitim ücretinin %10’u oranında burs sağlanır. Kardeş bursu, öğrencinin tam yıl öğretim ücreti ödediği durumlarda geçerlidir; ders başına ücretlendirmede geçerli değildir.(Bu indirimden yalnızca, anne ve/veya babası aynı olanlar veya yasal olarak bakmakla yükümlü oldukları çocukları yararlanır)İki kardeşten biri mezun olduktan sonra diğer kardeşin bursu devam eder. Bu burs, tüm Akademik birimlerin normal öğretim süresi kadar geçerlidir.

G- DİKEY GEÇİŞ BURS YÖNERGESİ

1- Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunlarına, Bahçeşehir Üniversitesi’nde devam edecekleri herhangi bir lisans programında, Bahçeşehir Üniversiteliler Derneği’ne üye olmaları koşuluyla (lisans programının) normal öğretim süresinin bir yıl eksiği kadar % 50 oranında karşılıksız öğretim bursu verilir.

2- Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu mezunlarından, Dikey Geçiş ile Üniversitemiz Fakültelerini kazanan, Meslek Yüksekokulunu okul 1.(birincisi) olarak bitiren öğrencilerimize %100, okul 2.(ikincisi) olarak bitiren öğrencilerimize %75, ve okul 3.(üçüncüsü) olarak bitiren herkese %50 burs imkanı sağlanır ve bu burs ilgili fakülte normal öğrenim süresinin bir yıl eksiği kadar devam eder.

H- BAU YURT DIŞI PROGRAMLARI

 1.     Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri BAU Global eğitim ağına bağlı yurtdışı kampüslerde açılan iki farklı programlardan faydalanabilir.

1.a. Akademik Yıl Programları: Bahçeşehir Üniversitesi tarafından herhangi bir kampüste açılan Yarıyıl veya Tam yıl programlarıdır.

Bahçeşehir Üniversitesinde ÖSYM Bursu ile öğretim gören öğrenciler Yurtdışı Akademik Yıl Programlarından Fakülte Yönetiminin onayı doğrultusunda faydalanabilirler. Bu burs, sadece eğitimi kapsamakta olup; konaklama, öğrenci iaşesi, ulaşım ve sair harcamaları (sağlık vb. dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kendisine aittir.

1.b. Yaz Programları: Bahçeşehir Üniversitesi ve BAU Global tarafından herhangi bir kampüste açılan yurtdışı yaz programlarıdır. Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri bu programlara her bir program için belirlenmiş paket ücretleri karşılamak koşuluyla katılabilirler.

 1.    Hazırlık Sınıfı Eğitimini BAU Global Eğitim Ağına bağlı yurtdışı programlarında (Washington DC, Toronto, Berlin) almak isteyen öğrenciler; 

Bahçeşehir Üniversitesi öğrencileri Hazırlık programlarını dilerlerse Washington DC, Toronto ya da Berlin’deki dil okullarında alabilirler. Yurtdışında bu eğitimi almak için kayıttan sonra başvuru yapıp, hazırlık sınavına girmeleri ve bu sınav sonucunda gerekli kontenjan içerisinde olmaları gerekmektedir. Yurtdışı hazırlık programının ücreti İstanbul ile aynı olup, ekstra konaklama ücreti talep edilmektedir. Öğrenciler herhangi bir burs oranıyla ( ÖSYM, ApplyBAU, Diploma vb. ) yerleştikleri takdirde bu bursları yurtdışı hazırlık programında en fazla %25’e kadar kullanabilmektedirler.

*BAU Global kapsamındaki diğer üniversitelerin Bahçeşehir Üniversitesinden bağımsız açtıkları programlara öğrenciler başvuru yapabilirler. Ancak burs ve kabul durumları ilgili üniversitelerin yönetimince belirlenir.

I-ÖSYM BURSLARI DIŞINDAKİ DİĞER BURSLARIN KOŞULLARI

YKS başarı koşullarını sağlayan öğrencilere tanınan ÖSYM bursu dışında kalan tüm burslar Bahçeşehir Üniversitesi burs komisyonu tarafından ihtiyari olarak sağlanan burslardır.

BAU Burs Komisyonu tarafından tanınan burslar sürelidir; bu burslar, bursun başlangıç tarihinden itibaren başlayarak öğrencinin öğretim gördüğü programın normal öğretim süresi kadardır. Bu burslar yurtdışı programlarında ve yaz okulunda geçerli değildir.

Burslar, sadece Güz ve Bahar dönemlerini kapsayacak olup; yurtdışı programları ve yaz dönemlerinde öğrencilere burs imkânı sağlanmayacaktır.

1- Öğrenciye sağlanan burs, öğrencinin disiplin cezası aldığı takdirde Disiplin Yönetmeliği dikkate alınarak öğrencinin Burs durumunun devamı BAU Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

2- BAU tarafından sağlanan ilk 1000 nakit destek Bursları, Öğrencinin Akademik başarısı 1.80’in altına düştüğü takdirde kesilir.

3- ÖSYM bursları dışında kalan BAU Burs komisyonu tarafından verilen burslar öğrencinin yılsonu akademik not ortalaması 1.80’in altına düştüğü takdirde kesilir.

4- BAU Burs Komisyonu tarafından verilen burslar öğrencinin öğretim gördüğü bölümün normal öğretim süresini kapsadığı için yandal ve çift anadal yapan öğrenciler süreyi aştığında bursları kesilir.

ÖSYM bursu dışındaki diğer burslar yönetmelikle belirlenen kurallara göre düzenlenir.

İ-YATAY GEÇİŞ, DİKEY GEÇİŞ VE ÇİFT ANA DAL VE YAN DAL BURSLARI

BURS KOŞULLARI:

 1. Bahçeşehir Üniversitesi’nde çift anadal ve yandal, burslu ya da burssuz ayırt edilmeksizin koşulları sağlayan tüm öğrencilere karşılıksız burs verilecektir.
 2. BAU tarafından sağlanan ilk 1000 nakit destek Bursları, yan dal ve çift anadal’ın uzaması halinde kesilir.

DGS ve Yatay geçiş Başarı Bursları BAU Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir.

Önlisans ve Lisans – Ücretler (2018 – 2019)

FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL  %50 Burslu %25 Burslu* Burssuz
Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

 

13.900,00 ₺ 20.850,00 ₺ 27.800,00 ₺
Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
Hukuk Fakültesi
24.750,00 ₺ 37.125,00 ₺ 49.500,00 ₺
İletişim Fakültesi
İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Eğitim Bilimleri Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu
23.750,00 ₺ 36.625,00 ₺ 47.500,00 ₺
Tıp Fakültesi 37.500,00 ₺           – 75.000,00 ₺