BAU FBE Endüstri 4.0 Programı Başlıyor

BAU FBE Endüstri 4.0 Programı Başlıyor

İmalat sanayindeki, küresel imalatın birlikte getirdiği üretim büyüklüğü, performansı, çeşidi ve belirsizliği ile ilgili sorunlardan dolayı bilişim teknolojilerinin en etkin şekilde kullanılması gerekmektedir. Son yıllardaki nesnelerin interneti, robotik ve büyük veri analizleri gibi alanlardaki çalışmalar ve bu çalışmaların getirdiği çözümlerin imalat sektöründe kullanılmaya başlanmasıyla, imalat süreçlerinde olumlu gelişmeler olmuştur. İmalatta, bu tür “akıllı” sistemlerin artmasıyla birlikte “Endüstri 4.0” kavramı hayatımıza girmiştir.

Endüstri 4.0, üretim sistemlerinin birbirleri ile haberleşerek, tedarik zincirindeki üretimin akıllı fabrikalar kapsamında yapılacağı endüstri devrimindeki yeni bir çağı işaret etmektedir. Bu yeniçağ, buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile başlayıp, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin endüstriye entegrasyonu ile günümüzdeki halini almıştır. Endüstri 4.0’ın amacı siber-fiziksel sistemler ile süreçlerin takibi ve insan gücünün fiziksel olarak desteklenmesi, sanal fabrika ortamlarının oluşturulması, nesnelerin birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçerek ve bu sayede merkezi olmayan işbirlikçi kararların verilmesini hedeflemektedir.

Endüstri 4.0 gereksinimleri düşünüldüğünde bu alanda disiplinler arası, birden çok farklı kabiliyetleri barındıran insan gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sebeple, Bahçeşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde açılan Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı ile sektördeki gereksinimlerin karşılanması hedeflenmiştir.

Bu programda öğrencilere şu alanlarda yetkinlik kazandırılması hedeflenmiştir: Nesnelerin İnterneti ve Uygulamaları, Akıllı ve İşbirlikçi Robotlar, Büyük Veri ve Analizleri, Sanal Gerçeklik, Çağdaş Üretim Sistemleri ve Teknolojiler, Yapay Zeka, Üretimde Akıllı Yazılımlar, Siber Güvenlik, Siber-Fiziksel Sistemler, Bulut Bilişim, Modelleme ve Simülasyon.

Endüstri 4.0 Yüksek Lisans Programı dersleri genellikle hafta içi akşam 19:00 – 22:00 saatleri arasında BAU Beşiktaş Kampüsü’nde gerçekleşecek.