Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor

TÜBİTAK 2229 nolu proje kapsamında olan “Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor” projesi Bu Benim Eserim ve TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Proje Yarışmalarına danışmanlık yapan öğretmenlerin proje danışmanlıklarında ve proje tabanlı öğrenme modelini uygulamalarında en çok zorluk çekilen “Proje Fikri Bulma” basamağına yönelik yeterliliklerini artırıcı, alanında uzman öğretim üyeleri tarafından verilecek bir dizi etkinliği içermektedir.

Proje etkinlikleri 28.Ocak.2013-04.Şubat.2013 tarihleri arasında Zonguldak yapılması planlanmaktadır. Proje fikrinin bulunması, proje yönetimi gibi alanlarda deneyimleri bulunan öğretim üyeleri tarafından eğitim verilecektir. Katılımcıların bulundukları illerde farkındalık etkinliklerini düzenledikten sonra “Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor Projesi Yaygın Etki Değerlendirme” Toplantısı için 11.Mayıs.2013 Cumartesi günü Bolu Abant İzzet Baysal Üni. geleceklerdir.

Proje Katılımcı Seçim Kriterleri

* Projeye Batı Karadeniz Bölgesi illerinde (Bolu, Düzce, Karabük, Bartın, Kastamonu, Zonguldak) illerinde görev yapan öğretmenler katılabileceklerdir.

* Katılımcılar, daha önce Bu Benim Eserim Proje Çalışması veya TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Proje Yarışmasına danışman olarak katılmış olmalıdırlar.

* Katılımcıların bilimsel araştırma yapmış (lisansüstü eğitim yapmış veya bilimsel araştırma makalesi yazmış veya ulusal ya da uluslarası bir projede görev almış) olmaları gerekmektedir.

* Katılımcıların bulundukları illerde diğer öğretmen ve öğrencilere aldıkları eğitimi verebilecek durumda olmaları gerekmektedir.

Katılımcılar katılımcı formunu doldurarak düzenleme kuruluna en kısa sürede ulaştırmaları gerekmektedir.

proje koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Hasan Said TORTOP

e-mail: hasansaidfen@hotmail.com

tel: 05053835795

Projemiz TÜBİTAK tarafından kabul edildiği takdirde burada duyuru yapılacaktır. Katılımcıların tüm masrafları TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır.

Amaç
Batı Karadeniz Bölgesi illerinde; Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Bartın TÜBİTAK tarafından bilim insanı yetiştirme programı kapsamında düzenlenen proje yarışmalarına öğrencilerin daha bilinçli ve verimli katılımını sağlamaktır. Proje yarışmalarında en çok zorlanılan basamak olan “Proje Fikri Bulma” kısmına çağdaş yaklaşımlarla çözüm getirmektir. Danışman öğretmenlerin proje fikri bulma konusunda yetkinliği artırarak öğrencilere bu konuda daha etkili danışmanlık yapmasını sağlamaktır. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA), Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile de işbirliği içerisinde yapılacak bu etkinlikte bölge illerinin geleceğinde umut vadeden sektörlerin ne olduğunun anlaşılması bu alanda öğrencilerinin ilgi ve farkındalıklarının artırılarak ülkesine ve yaşadığı bölgeye katkı sağlayacak, sorun ve problemlere duyarlı, çözüm üreten bireyler olacak şekilde yetiştirilmesinde ufuk ortaya koymaktır. Proje yarışmalarının ya da Proje Tabanlı Öğrenme modelinin öğretmenler ve öğrenciler tarafından sadece ürünün ortaya konması değil aynı zamanda bir bilim insanın bilim üretirken geçtiği yolların bir çeşit pratiğinin ve uygulamasının yapılması olduğunu, en hummalı sürecin ise “proje fikrinin bulunması” olduğunu bunun ise alan gezileri, etkili araştırma, uzman görüşleri, alanda uzmanlaşma öğretimi, öğretimde etkili soru tiplerinin kullanımı, yaratıcılık eğitimi, bilimin doğası eğitimi gibi birçok çağdaş yöntemlerle aşılabileceğini göstermektir.

Kapsam
Bu etkinliğe Batı Karadeniz Bölgesi illeri (Bolu, Karabük, Düzce, Zonguldak, Kastamonu, Bartın) alınmıştır. Bu illerde ortaokul ve liselerde görev yapan TÜBİTAK tarafından düzenlenen Bu Benim Eserim Proje Çalışması ve TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Proje Yarışması gibi proje yarışmalarına öğrencilerin hazırlanmasında danışmanlık görevi yapan ve yapacak öğretmenler etkinliğin kapsamı içerisindedir. Bu öğretmenlerin 28.01.2013-04.02.2013 tarihleri arasında Bülent Ecevit Üniversitesi’nde (Zonguldak) proje yarışmalarında “Proje Fikri Bulma” konusunda yeterlilikleri artırıcı eğitime alınması planlanmaktadır. 6 ilden ikişer ortaokul ve ikişer lise düzeyinde toplam 24 öğretmenin eğitime alınması planlanmaktadır. Bu öğretmenler aldıkları eğitimi bulundukları illerde “Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor Farkındalık Etkinlikleri” etkinliklerle öğretmen ve öğrencilere aktarıcı rol üstlenerek yaygın etki sağlanacaktır. 11.05.2013 tarihinde Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (Bolu) toplanılarak “Farkındalık Değerlendirme Toplantısı” yapılacaktır. Burada bu eğitimi alan öğretmenler kendi illerinde yaptıkları etkinlikleri bilim kurulumuza sunacaklarıdır. Farkındalık durumuyla ilgili gelişmeleri ön-test ve son-test olarak değerlendirileceği anket sonuçlarını da paylaşacaklardır. Burada bölge illerinde görev yapan öğretmenlerin proje yöntemi ve bilhassa “Proje Fikri Bulma” yaklaşımlarında ne gibi değişiklik ve gelişme olduğu ortaya konulacaktır.

Önem
Batı Karadeniz Bölgesi’nin illeri kendi ekonomik ve sosyal gelişimlerini, ayrıca eğitim alanındaki ilerlemesini sağlayıcı bir dizi önlem almaktadır. Ancak şurası oldukça önemlidir ki; bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda ayağa kalkması bölgenin bilim insanı yetiştirme politikalarının gözden geçirilmesi ile mümkün olacaktır. Bölge yetişmiş, bölgenin problemlerine çözüm üretebilen bireyleri yetiştirdiği ölçüde gelişecektir. Proje yarışmaları bu açıdan geleceğin bilim insanı olma yolunda ilerleyen dimağlar için bir uygulama ve pratik sahasıdır. Bölgenin imkanlarının neler olduğunun, ne gibi olanaklarının olduğunun bu gençler tarafından bilinmesi ve şimdiden araştırılması bu açıdan oldukça önemlidir. Örneğin, Türkiye’nin kömür madeni açısından lideri olan Zonguldak ilinde “Kömür Yenilikçi Teknolojileri ve Kömürün Gazlaştırılması” çalışan akademisyen olmayışı ya da az oluşu gerçekten düşündürücüdür. Benzer şekilde dalga enerjisinin potansiyelinin batı karadeniz bölgesinde yüksek olduğu düşünülmektedir, ancak bu bölgede bu alanda çalışan akademisyen neredeyse bulunmamaktadır. Tüm bunlar aslında yetişen veya yetişecek bilim insanların bölgenin kaynaklarının çok fazla farkında olmadıklarının da göstergesidir. “Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor” projesi sadece 1-2 senelik öngörüde bulunarak tasarlanmış bir proje değildir. 10 sene sonrasında bölge illerinde yetişecek bireylerin girdikleri proje yarışmalarında ben bunu 10 sene önce araştırmıştım diye söze başlayacakları ve hayatlarını bu şekilde idealize edecekleri bir serüvenin başlangıcı olmaya aday bir projedir.