Başka Okulları Hayata Geçirecek Öğretmenler Aranıyor

AÇILACAK OKULLARIMIZ İÇİN ÖĞRETMEN ARAYIŞIMIZ BAŞLADI.

Ortakları ailelerden oluşan BBOM Eğitim KooperatifleriÇocuk
Hakları Sözleşme ‘sinde belirlenen hakları hayata geçiren, çocukların
kendilerini gerçekleştirmelerini sağlayan, katılımcı demokrasiyle
yönetilen, ekolojik dengeye saygılı ve ticari kar amacı gütmeyen bir
okul modelini hayat geçirmek amacıyla biri İstanbul’da diğeri
Bodrum’da olmak üzere iki ilkokul kuruyor.

* BBOM Modeli’nin dayandığı ilke ve değerlere inanıyorum ve
bu değerlerin okul yaşamında hayata geçirilmesinde aktif olarak görev
alabilirim.
* Her çocuğun farklı öğrenme hakkını koruyabilirim, öğretim
sürecini çocuklarla birlikte tasarlayabilirim.
* Yaşadığım ortamda ekolojik bir duruş geliştirebilirim,
* Her türlü ayrımcılığa karşıyım,
* Hiyerarşik ilişkileri reddediyor, herkesin eşit sorumluluk
aldığı bir ortamı solumak istiyorum,
* Sınıf içinde demokratik eğitime yatkınlığım var,
* Farklı pedagojik araçlara, alternatif eğitim yöntemlerine
ilgi duyuyorum,
* Hayallere inanıyorum,
* Çocukların yönetime doğrudan katıldığı bir okulda yer almak
istiyorum,

Diyorsanız;

Sizinle çalışmaya adayız.

Başvuruda bulunacak öğretmenlerin Milli Eğitim Bakanlığınca geçerli
pedogojik formasyon belgesine sahip olması gerekliliğinin yanı sıra,
internet sitemizi detaylı bir şekilde incelemeleri de beklenmektedir.

İstihdam edilecek branşlar, başvuru koşulları, istihdam süreci ile
ilgili detaylı bilgi ve başvuru formu için:
baskabirokulmumkun/ogretmenilani [1]

Başka Bir Okul Mümkün Derneği
www.baskabirokulmumkun.net