Başka Bir Dünya Yok

Ankara Gölbaşı Enver Bektaş İlkokulu 3B sınıfım ile katıldığımız bu projede bütün öğrencilerime başarılar dilerim. Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Küresel Ayak İzi Ağı’nın hazırladığı rapor, insanoğlunun Dünya’nın sunduğu kaynakları hızla tükettiğini ortaya koymaktadır. Kaynakların gelecek kuşaklara aktarılması, insanoğlunun bu gezegendeki serüveninin devamı için önem arz etmektedir. Dünya’nın kaynaklarının korunması yalnızca ülkelerin ve politikacıların görevi değildir. Üzerinde yaşadığımız Dünya’yı korumak herkesin temel görev ve sorumluluklarından biridir. Dünyanın kaynaklarının korunması, çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek sunabilme bilincini oluşturmak amacıyla, öğrencilerimize ve topluma ‘’Başka Bir Dünya Yok’ ’diyerek farkındalık oluşturmayı hedeflemekteyiz. Öğrenciler bir yandan hava, su, toprak kaynaklarının korunmasına yönelik araştırmalar, projeler geliştirirken diğer yandan etkinlikler yoluyla toplumsal farkındalık oluşturma çalışmalarını yürüteceklerdir.

Tenzile Serin