Başka Bir Dünya Mümkün Resim Yarışması

Resim Yarışması

Özel Beyaz Kule Ortaokulu Müdürlüğü, yurt dışı ve Türkiye geneli resmi/özel tüm ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik Başka Bir Dünya Mümkün konulu “Resim Yarışması” düzenlemektedir.

“BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN” Konulu Uluslararası Resim Yarışması Şartnamesi

Amaç:
Beyaz Kule Okulları tarafından organize edilen “BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN ” konulu resim
yarışmasıyla;

• İlkokul öğrencilerinin, başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirmek, hoşgörü duygularını pekiştirmek, dünya barışına katkı sağlamak;

• Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek;

• Türk ve dünya çocukları arasında resim dili oluşturmak;

• Çocukların duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak;

• Öğrencilerde ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve estetik değerlerin oluşmasına katkı sağlamak;

• Resim yarışmasıyla; hoşgörü, eleştirel düşünme, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması kazanımlarına katkı sağlamaktır.
Katılacak Ülkeler: Tüm dünya ülkeleri

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmacılar birer adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Yarışmada, gönüllülük esastır.

• Mersin ilindeki öğrencilerin, 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü “Başka Bir Dünya Mümkün ” konulu RESİM yarışmasındaki eserlerinin değerlendirilmeye alınması için okulumuzda düzenlenen canlı performansa katılımı zorunludur. Canlı performans dışı, okulumuza gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

• Mersin ili dışından katılanlar için; 24 Mayıs 2019 Cuma günü 17:00’ye kadar kurumumuza ulaşan eserler değerlendirmeye alınacaktır.

• 25 Mayıs 2019 Cumartesi günü okulumuzda yapılacak olan “Başka Bir Dünya Mümkün” Konulu Resim Yarışması sonrası, Mersin içi canlı performansa katılan öğrencilerin eserleri ayrı, Mersin dışı ( Yurt içi ve Yurt dışı), resim yarışmasının eserleri ise ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.

• 27 Mayıs 2 Haziran haftası yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri internet sitemizden
yayınlanacaktır.

• Yarışmaya katılacak eserler, 35x50cm boyutunda olmalıdır.

• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.

• Yarışmaya gönderilen eserlerin arkasına okunaklı bir biçimde öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi ve kaçıncı sınıf olduğu; bunun yanı sıra; okulunun adresi, telefonu ve e-mail bilgileri yazılacaktır. (İsimsiz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Yarışmaya katılan öğrenciler katılım formuna eserinin ödül alması dahilinde, bağış yapmak istediği yeri belirtecektir.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Bağış Yapılacak Kurumlar:
1. TEGV( Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
3. LÖSEV
4. TEMA
5. GREENPEACE
6. UNICEF
7. UNESCO
8. ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI
9. TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)

• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.

• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.

• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve çalışmalarını katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.

• Üzerinde imza, isim ve işaret olan ve yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.

• Millî Eğitim Temel Kanununa mugayir, siyasi amaçlara hizmet eden, sakıncalı ve zararlı ifadeler içeren, genel ahlak kurallarına uymayan, hakaret içeren ve ne amaçla olursa olsun firma adı kullanılan eserler yarışma dışı kalacaktır.

• Yarışmacı, dereceye giren eserin kullanım haklarını Özel Beyaz Kule Okulları’na verdiğini kabul eder. Buna bağlı olarak, gerek, Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse, diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma vb. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Özel Beyaz Kule Okulları’na izin/muvafakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder.

• Bu yarışmaya katılanlar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Uygulama esaslarında yer almayan konulara dair takdir yetkisi, Özel Beyaz Kule Okulları’na aittir.

HEDEF KİTLE:
• Yarışma uluslararası nitelikte olup, İlköğretim 1,2,3,4.5.6.7.8.Sınıflarda öğrenim gören tüm dünya çocuklarını kapsamaktadır.

KONU: BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN TEKNİK: Serbesttir.

MALZEME: Serbesttir.

BOYUT: 35x50cm KATEGORİLER:

Mersin Canlı Performans
1. Kategori: 1.2.Sınıf
2. Kategori: 3.4. Sınıf
3. Kategori: 5.6. Sınıf
4. Kategori: 7.8. Sınıf

Yurt içi ve Yurt Dışı Katılım:
1. Kategori: 1.2.Sınıf
2. Kategori: 3.4. Sınıf
3. Kategori: 5.6. Sınıf
4. Kategori: 7.8. Sınıf

ÖDÜL TÜRÜ VE MİKTARI:
Yarışmada her yaş kategorisinden üçer birinci seçilecektir. Başka Bir Dünya’yı Mümkün kılmak için, yarışmaya katılan çalışmalarından 24 eser birinci seçilecek olup; dereceye giren eserler, resmi sitemizde Online bir şekilde satışa sunulacaktır. Elde edilen gelir, sayfamızda yayınlanan Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında belirlenen yere, yarışmada dereceye giren eser sahiplerinin rızası ile, noter huzurunda bağış yapılarak değerlendirilecektir.
Yarışmaya katılan öğrenciler katılım formuna eserinin ödül alması dahilinde, bağış yapmak istediği veri belirtecektir.

Son Katılım 24 MAYIS 2019
Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması 27 MAYIS 2 HAZİRAN Haftası

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN”
Konulu Özel Beyaz Kule Okulları Uluslararası Resim Yarışması
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME
Yarışmaya gönderdiğim eserin kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, çalışmamın Özel Beyaz Kule Okullarının her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini kabul ettiğimi taahhüt ederim.
Yarışmacıların resim kâğıtlarının arkasına aşağıdaki formu doldurarak yapıştırması gerekmektedir.(İsimsiz eserler değerlendirilmeyecektir)
YAŞ GRUBU VE DOĞUM TARİHİ:
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:
OKULU(Adı, Adresi: İl, İlçe, Ülke):
E-POSTA (Okul ):
TELEFON (Okul) :
FAX (Okul):
ÜLKE ADI:
BAĞIŞ YAPILMASI İSTENİLEN
KURUM:

Yarışma şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.
TARİH: İMZA: .
Beyaz Kule Okulları İletişim Bilgileri:
Limonluk Mahallesi 24149 sokak AB blok Yenişehir/Mersin
Telefon: (0324) 326 55 78

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here