Başka Bir Dünya Mümkün konulu İlkokul Öğrencileri Arası Uluslararası Resim Yarışması

BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN” Konulu Uluslararası Resim Yarışması Şartnamesi

Amaç:

Beyaz Kule Okulları tarafından organize edilen “BAŞKA BİR DÜNYA MÜMKÜN ” konulu resim
yarışmasıyla;
• İlkokul öğrencilerinin, başka dilden, ırktan, dinden çocuklar ile birlikte yaşama alışkanlıklarını geliştirmek, hoşgörü duygularını pekiştirmek, dünya barışına katkı sağlamak;
• Öğrencilerin kişisel gelişimine katkıda bulunmak, estetik duyum ve beğenilerini geliştirmek;
• Türk ve dünya çocukları arasında resim dili oluşturmak;
• Çocukların duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmaları aracılığı ile sergileyebilmeleri ve çevredekilerle paylaşmaktan zevk alabilmeleri için ortam sağlamak;
• Öğrencilerde ders dışı sanatsal etkinliklerde bulunma alışkanlığı ve estetik değerlerin oluşmasına katkı sağlamak;
• Resim yarışmasıyla; hoşgörü, eleştirel düşünme, başkalarına saygı, bilginin yaşama aktarılması, kendini ifade etme, üretilenlerin gelecek kuşaklara aktarılması kazanımlarına katkı sağlamaktır.
Katılacak Ülkeler: Tüm dünya ülkeleri

DÜZENLEME KURULU:
EĞİTİM DİREKTÖRÜ: ASIM YALNIZ
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ: SİBEL ASLANDOĞAN SÜRER

YÜRÜTME KURULU:
EĞİTİM DİREKTÖRÜ: ASIM YANLIZ
KURUMSAL İLETİŞİM: MERİÇ AKMANLAR
SANAT KOORDİNATÖRÜ: JALE GÜRKAN
GÖRSEL SANATLAR ÖĞRETMENİ: SİBEL ASLANDOĞAN SÜRER
BİLGİ İŞLEM :UMUT ERDOĞAN

JÜRİ ÜYELERİ:
Jüri, Mersin Üniversitesinin atamış olduğu Güzel Sanatlar Fakültesinden 2 öğretim görevlisi, Güzel Sanatlar Lisesinden 1 Öğretmen ve 1 ressamdan oluşmaktadır.

KATILIM ŞARTLARI:
• Yarışmacılar birer adet çalışma ile başvuru yapabilirler. Yarışmada, gönüllülük esastır.
• Mersin ilindeki öğrencilerin, 6 NİSAN 2019 Cumartesi günü “Başka Bir Dünya Mümkün ” konulu RESİM yarışmasındaki eserlerinin değerlendirilmeye alınması için okulumuzda düzenlenen canlı performansa katılımı zorunludur. Canlı performans dışı, okulumuza gönderilen eserler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
• Mersin ili dışından katılanlar için; 5 NİSAN 2019 Cuma günü 17:00’ye kadar kurumumuza ulaşan eserler değerlendirmeye alınacaktır.
• 6 NİSAN 2019 Cumartesi günü okulumuzda yapılacak olan “Başka Bir Dünya Mümkün” Konulu Resim Yarışması sonrası, Mersin içi canlı performansa katılan öğrencilerin eserleri ayrı, Mersin dışı ( Yurt içi ve Yurt dışı), resim yarışmasının eserleri ise ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.
• 08-14 Nisan haftası yarışmada dereceye giren öğrencilerin eserleri internet sitemizden yayınlanacaktır.
• Yarışmaya katılacak eserler, 35x50cm boyutunda olmalıdır.
• Katılımcılar kendi anlatım biçimlerine uygun her türlü teknik ve malzemeyi kullanmakta serbesttirler.
• Yarışmaya gönderilen eserlerin arkasına okunaklı bir biçimde öğrencinin adı soyadı, doğum tarihi ve kaçıncı sınıf olduğu; bunun yanı sıra; okulunun adresi, telefonu ve e-mail bilgileri yazılacaktır. (İsimsiz eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.)

Yarışmaya katılan öğrenciler katılım formuna eserinin ödül alması dahilinde, bağış yapmak istediği yeri belirtecektir.

Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Bağış Yapılacak Kurumlar:
1. TEGV( Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)
2. Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
3. LÖSEV
4. TEMA
5. GREENPEACE
6. UNICEF
7. UNESCO
8. ÇAĞDAŞ EĞİTİM VÂKFI
9. TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI (TOG)
• Yarışmaya gönderilen eserler orijinal olmalıdır. Eserlerin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar eser sahibine aittir.
• Katılımcılar, daha önce herhangi bir ulusal veya uluslararası yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış eserleriyle yarışmaya katılamazlar, aksi tespit edildiği takdirde eser sahibi ödüllendirilmiş olsa bile ödülü geri alınır.
• Yarışmacıların katılım formunu eksiksiz doldurmaları ve çalışmalarını katılım formu ile birlikte son katılım tarihinden önce belirtilen adrese posta veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.
• Eserlerin postada görebileceği zararlardan kurumumuz sorumlu değildir.

Konulu Özel Beyaz Kule Okulları Uluslararası Resim Yarışması
KATILIM FORMU VE TAAHHÜTNAME

Yarışmaya gönderdiğim eserin kendime ait olduğunu, daha önce düzenlenen hiçbir yarışmada derece, ödül vb. kazanmadığını ve herhangi bir yarışma kapsamında sergilenmediğini, çalışmamın Özel Beyaz Kule Okullarının her türlü yayın organında süresiz yayınlanabileceğini, yapacağı çalışmalarda kullanılabileceğini ve bu yarışmaya ait özel şartname hükümlerini kabul ettiğimi taahhüt ederim.

Yarışmacıların resim kâğıtlarının arkasına aşağıdaki formu doldurarak yapıştırması gerekmektedir.(İsimsiz eserler
değerlendirilmeyecektir)

YAŞ GRUBU VE DOĞUM TARİHİ:

ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI:

OKULU(Adı, Adresi: İl, İlçe,

Ülke) :

E-POSTA (Okul ):

TELEFON (Okul) :

FAX (Okul):

ÜLKE ADI:

BAĞIŞ YAPILMASI İSTENİLEN KURUM:
Yarışma şartnamesini okudum ve bütün koşulları kabul ediyorum.

TARİH: İMZA: .

Beyaz Kule Okulları İletişim Bilgileri:
Adres: Mesudiye Mahallesi, 33120 Akdeniz/Mersin
Telefon: (0324) 326 55 78

Konuyla İlgili İletişime Geçilecek Kişi:
SİBEL ASLANDOĞAN SÜRER GÖRSEL SANATLAR BÖLÜM BAŞKANI