BASİT BİR ELEKTROMIKNATISIN YAPILMASI

BASİT BİR ELEKTROMIKNATISIN YAPILMASI

Deneyin Amacı : Basit bir elektromıknatıs yapmak

Araç ve Gereçler : 1- Üç ayak bünzen kıskacı 2- Passız büyük bir çivi 3- Üzeri yalıtılmış iletken tel 4- 4,5 voltluk yassı pil 5- Demir tozu , nikel para , toplu iğne.

Deneyin Yapılışı : Çivinin üzerine iletken teli sarınız. Telin uçlarını pilin kutuplarıyla birleştiriniz. Çivinin ucuna demir tozları nikel para toplu iğneleri yaklaştırınız. Çivinin maddeleri çektiğini görürüz.

Deneyin Sonucu : Deneyle basit bir elektromıknatıs yaptık.