Basit bir areometre yapımı

Deneyin Adı : Basit bir areometre yapımı

Deneyin Amacı : Sıvı yoğunluğunu ölçmeye yarayan basit bir “areometre”  yapmak.

Hazırlık Sorusu:

Bir mandırada sütün saf olup olmadığını nasıl ölçebilirsiniz?

Kullanılan Araç Ve Gereçler:

1. Deney tüpü

2. Derin bir kova

3. Tuz veya kum

4. Su

Deneyin Yapılışı :

1-Deney tüpüne biraz tuz veya kum dökünüz. Areometreniz hazırdır.

2-Kovayı suyla doldurarak, deney tüpünü suya bırakınız. Bu tüp su içerisinde düşey durur.

3-Tüp üzerinde su seviyesini işaretleyiniz. İşaretlediğiniz yer suyun yoğunluğunu gösterir.

4-Bu defa tuzlu su çözeltisi hazırlayınız ve tüpü bu çözeltiye bırakınız. Tüpün tuzlu suda daha

az battığını gözleyiniz.

5-Deneyi alkol veya zeytinyağı ile de tekrarlayınız.

Deneyin Sonucu:

Yoğunluğu bilinmeyen bir sıvıyı, areometre yardımıyla bulabiliriz.

Teorik Bilgi:

Sıvı cisimlerin yoğunluğunu ölçmeye yarayan aletlere “Areometre” denir. Areometrelerin yapımında yoğunluğu bilinen (örneğin su)  sıvılardan yararlanılır. Suya göre yoğunluk ayarlandıktan sonra diğer sıvıların yoğunluklarını da bulmak mümkün olabilecektir.